Islamska pedagogija

Politički odgoj 1

Ono što se želi od političkog odgoja kod djece, ili uopšte kod ljudi, jeste pripremanje pojedinca da bude vođen i da vodi, te da ga navikne na mudro planiranje i razborito predviđanje posljedica. To pripremanje zahtijeva udruživanje napora kuće, mekteba, džamije, škole, kluba, ulice i ostalih faktora koji mogu utucati na formiranje političke ličnosti kod […]

Odgajanje ličnim primjerom

Lični primjer ili uzor u pedagogiji predstavlja jedno od najuspješnijih i najefikasnijih sredstava u moralnom odgajanju djeteta i njegovu formiranju u psihičkom i društvenom pogledu. Odgajatelj za dijete predstavlja idealnog čovjeka i u njegovim očima on je najbolji uzor. On se zbog toga ugleda na njega u vladanju i svjesno ili nesvjesno ga oponaša u […]

Islamski društveni sistem

U poznatoj kur'anskoj suri En-Nisa sadržan je društveni sistem koji islam traži od ljudi. To je sistem (nizam) kojeg ne sadrži u sebi nijedan drugi pravni sistem, jer je on obuhvatniji od svakog drugog sistema. To je četvrta sura po redu u Kur'anu En-Nisa. Objavljena je u Medini nakon što su se muslimani nastanili u […]

Musliman je društvena ličnost

Kur'an-i-Kerim je ustanovio opšte principe na kojima treba počivati ljudsko društvo u kome će se izgrađivati zdrava ljudska jedinka, u kome će ona moći izvršavati svoje obaveze i živjeti ljudskim životom u okrilju svoje porodice i zajednice i konačno u okrilju ljudske vrste, svejedno u kom vremenu i na kojem mjestu živjela ta ljudska jedinka. […]

Društveni odgoj

Društveni odgoj podrazumijeva precizno objašnjenje i određenje čovjekovog položaja u zajednici u kojoj živi, maloj društvenoj grupi kao što je porodica, velikoj kao što je društvo, ili najvećoj kao što je cijeli svijet.

Rad u islamu

Dr. Se'id dalje kaže: „Iskreno vjerovanje se ne svodi samo na duhovnu sferu i srčanu potvrdu bez praktične primjene tog vjerovanja u životu. Iskreno vjerovanje obuhvata čvrsto uvjerenje, praktično djelovanje, iskrenost u pristupu i brojna druga pitanja. U Kur'anu se riječ iman – vjerovanje zajedno sa riječju rad i djelovanje spominje u više od sedamdeset […]

Rad u islamu

U većini statistika pokazatelja i medija današnji muslimani se uglavnom predstavljaju kao nepismeni, zaostali, neuredni, lijeni, neodgovorni, što nerijetko nije daleko od istine. No važno je znati da trenutno stanje islamskog svijeta nije rezultat islama, nego suprotno, rezultat je gubitka islamskog identiteta, prvenstveno u pogledu odnosa prema radu i djelovanju na ovom svijetu.

Ravnoteža ljudskih potencijala

Kada je došla posljednja, najpotpunija i najsavršenija vjera, ona koja je objavljena putem Muhammeda s.a.v.s., došlo je čovjeku vrijeme da bude čovjek, da u islamskoj koncepciji pronađe zanimanje za dušu, razum i tijelo skupa, da u svom životu ide pravim putem vođen urođenom naravi s kojom ga je Allah dž.š. stvorio. Ni ta božanska koncepcija […]

Fizički odgoj

Odgoj tijela ne može se odvojiti od odgoja ruha (duše), ćudi i razuma. Ideal islama je da napravi ravnomjernost u potrebama, da duša ne zanemari tijelo, niti tijelo dušu. Zato islam ne može prihvatiti onu krilaticu koju su isticale sve ekstremno materijalističke kulture i civilizacije: U zdravom tijelu – zdrav duh.

Intelektualni odgoj

ntelektualni odgoj je onaj dio pedagogije čiji predmet zanimanja je razum i pitanje kako će se on snabdijevati podacima, kako će mu se pružiti spremnost da posmatra, promišlja, proučava, analizira i zaključuje. To je dio pedagogije koji se bavi pitanjem razvijanja sposobnosti i spremnosti razuma. Razum je snaga spremna za prihvatanje znanja, ili samo znanje […]