Nastavni kadar

1. Prof. dr. Mevlud Dudić Da’va 1; Da'va 2
2. Prof. dr. Enver Gicić Islamsko nasljedno pravo;; Islam. kazneno pravo; Fikhska pravila
3. Prof. dr. Almir Pramenković Akaid 1,2,3,4
4. Prof. dr. Admir Muratović Sociologija; Historija Sandžaka; Mediji; Metodologija novinarstava
5. Prof. dr. Ismail Palić Bosanski jezik; Kultura govora
6. Prof. dr. Džemil Bektović Islamska umjetnost
7. Prof. dr. Sulejman Topoljak Usuli fikh 1, 2; Teorije šer prava; Intencije šerijata
8. Prof. dr. Hajrudin Balić Hadis 1, 2, 3, 4; Sira
9. Prof. dr. Mustafa Fetić Pedagogija; Školska pedagogija; Porodićna pedagogija
10. Prof. dr. Haris Hadžić Islamska kultura i civilizacija; Islamska filozofija; Etika; Kiraet 3, 4
11. Prof. dr. Jahja Fehratović Bošnjačka književnost; Bosnistika
12. Doc. dr. Mersada Agović Komunikologija; Etika novinarstva
13. Doc. dr. Nezar Omran Engleski jezik 1,2,3,4
14. Prof. dr. Adamir Jerković Odnosi s javnošću; Osnovi propagande
15. Doc. dr. Rešad Plojović Fikh; Savremena fikhska pitanja
16. Doc. dr. Misala Pramenković Islamsko porodično pravo
17. Prof. dr. Siham Mevid Arapski jezik 1,3,4
18. Doc. dr. Enes svraka Metodika nastave islamske vjeronauke
19. Prof. dr. Mirsada Zukorlić Didaktika; Andragogija
20. Prof. dr. Marijana Senič Šećibović Informativno novinarstvo
21. Doc. dr. Semrija Smailović Opšta psihologija; Edukacijska psihologija
22. Doc. dr. Enver Omerović Kur’anske znanosti; Tematski tefsir; Analitički tefsir; Škole tefsira
23. Prof. dr. Hivzo Gološ Metodologija NIR-a
24. Doc. dr. Amela Muratović Islamska pedagogija
25. Doc. dr. Sumeja Smailagić  Islamsko građansko pravo
26. Doc. dr. Fatima Fejzović Fikh
27. Dr. Kerim Prepoljac Arapski jezik
28. Doc. dr. Nedžad Redžepović Arapski jezik 2
29. Msc. Selma Džemić Islamsko porodično pravo
30. Msc. Salahudin Fetić Informativno novinarstvo
31. Msc. Senad Saračević Hadis 1
32. Mr. Sabahudin Jerebičanin Kiraet 1, 2
33. Msc. Sead Islamović Da’va 1
34. Msc. Samina Aličković Engleski jezik
35. Msc. Edin Redžepović Hadis 2
36. Msc. Mirfat Fijuljanin Islamska filozofija; Islamska kultura I civijlizacija
37. Msc. Harun Eminagić Da’va 2