Nastavni kadar

1. Prof. dr. Mevlud Dudić Da’va 1; Da'va 2
2. Prof. dr. Enver Gicić Islamsko nasljedno pravo;; Islam. kazneno pravo; Fikhska pravila
3. Prof. dr. Almir Pramenković Akaid 1,2,3,4
4. Prof. dr. Admir Muratović Sociologija; Historija Sandžaka
5. Prof. dr. Ismail Palić Bosanski jezik; Kultura govora
6. Prof. dr. Džemil Bektović Islamska umjetnost
7. Prof. dr. Sulejman Topoljak Usuli fikh 1, 2; Teorije šer prava; Intencije šerijata
8. Prof. dr. Hajrudin Balić Hadis 1, 2, 3, 4; Sira
9. Prof. dr. Mustafa Fetić Pedagogija; Školska pedagogija; Porodićna pedagogija
10. Prof. dr. Haris Hadžić Islamska kultura i civilizacija; Islamska filozofija; Etika; Kiraet 2, 3
11. Prof. dr. Jahja Fehratović Bošnjačka književnost; Bosnistika
12. Doc. dr. Mersada Agović Komunikologija; Etika novinarstva
13. Doc. dr. Nezar Omran Engleski jezik 1,2,3,4; Arapski jezik 2
14. Prof. dr. Adamir Jerković Odnosi s javnošću; Osnovi propagande
15. Doc. dr. Rešad Plojović Fikh; Savremena fikhska pitanja
16. Doc. dr. Ferid Bulić Uvod u parvo
17. Doc. dr. Misala Pramenković Islamsko porodično pravo
18. Prof. dr. Siham Mevid Arapski jezik 1,3,4
19. Doc. dr. Enes svraka Metodika nastave islamske vjeronauke
20. Prof. dr. Mirsada Zukorlić Didaktika; Andragogija
21. Hfz. mr. Bajram Ajeti Kiraet 1,2,3,4
22. Doc. dr. Semrija Smailović Opšta psihologija; Edukacijska psihologija
23. Doc. dr. Enver Omerović Kur’anske znanosti; Tematski tefsir; Analitički tefsir; Škole tefsira
24. Prof. dr. Hivzo Gološ Metodologija NIR-a
25. Doc. dr. Amela Muratović Islamska pedagogija
26. Doc. dr. Sumeja Smailagić  Islam. građansko pravo
27. Dr. Fatima Fejzović Fikh
28. Mr. Sabahudin Jerebičanin Kiraet 1, 2
29. Mr. Nedžad Redžepović Arapski jezik 2
30. Msc. Selma Džemić Islamsko porodično pravo
31. Msc. Salahudin Fetić Informativno novinarstvo
32. Msc. Senad Saračević Hadis 1
33. Dr. Kerim Prepoljac Arapski jezik
34. Msc. Harun Eminagić Da’va
35. Ajla Uluč Sociologija
36. Samina Aličković Engleski jezik