Islamska pedagogija

Osobine i sposobnosti koje mora posjedovati muallim

Stoljećima je islamska pedagoška misao počivala na stanovištu da je nastavnik ključni pedagoški faktor na kojim počiva cjelokupni odgojno-obrazovni proces, i to s punim pravom, jer kvalitetan nastavnik svojim ličnim kvalitetom lako će nadomjestiti nedostatke nastavnog sadržaja kojeg djeca uče, kao i nedostatak nastavnih sredstava, učila, pomagala i knjiga, koja sama po sebi nikada nisu […]

Vjernik

Allah Uzvišeni je čovjeka stvorio kao društveno-aktivno biće, da radi, doprinoseći za sebe i društvo u kojem živi, donoseći korist ili štetu, zavisno od pravog ili krivog puta kojim je krenuo, tj. da li je prihvatio Allahovu uputu ili se udaljio od nje. Pored svih ovih navedenih smjernica, čovjek se i dalje pita: „Šta mi […]

Podsticanje djeteta na čitanje i istraživanje

Polazeći od uzvišenih kur'anskih ajeta koje je lansirao islam: „Gospodaru moj, Ti moje znanje proširi!“[1] i na drugom mjestu: „Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?“[2] te stvaranja osjećaja odgovornosti za idejno osvješćivanje kojim je islam zadužio odgajatelje i roditelje, svi kojih se tiče idejni razvoj djeteta i njegovo formiranje u […]

Koordinacija između kuće, džamije i škole

Među djelotvorne činioce formiranja dječje ličnosti u intelektualnom, duhovnom i tjelesnom pogledu spada ostvarivanje koordinacije između kuće, džamije i škole. Jasno je da je odgovornost kuće na prvom mjestu za tjelesni odgoj i veličine grijeha onoga ko zapostavlja prava svoje djece i zanemaruje njihovo izdržavanje.

Dijete je povjereno roditelju

Moramo spomenuti i ulicu, u najširem smislu riječi, kao zasebnog činioca koji ulazi u sferu tzv. funkcionalnog, stihijskog, nesistematskog odgojnog djelovanja. Život koji se odvija na javnim mjestima, trgovima, u parkovima, javnim lokalima, u prometnim sredstvima, u kulturnim ustanovama (kino, pozorište, stadioni) i dr. utiče svojim postojanjem, atmosferom, načinom ophođenja ljudi, ponašanjem, odnosima odraslih prema […]

Odgajanje mudrošću i savjetom

Odgajanje pomoću lijepe riječi, savjeta i upozorenja spada među najvažnija sredstva djelotvornog odgajanja u procesu formiranja ispravnog vjerovanja djeteta i njegovog pripremanja za život u moralnom i psiho-socijalnom pogledu. Savjetovanje i upozoravanje imaju velikog uticaja u upoznavanju djeteta sa suštinama stvari, podsticanju na činjenje uzvišenih djela, te izgradnjom plemenitog karaktera i buđenjem svijesti o islamskim […]

Politički odgoj 3

  Musliman treba znati da on nije kao drugi ljudi i da on ne može živjeti sam bez porodice, džemata, države. On treba biti uvijek svjestan da pripada jednoj velikoj muslimanskoj zajednici, ummetu (zajednici) Muhammedovom s.a.v.s. koji je mnogoljudan i koji živi na ogromnom prostranstvu Zemljine planete. Također, on treba biti svjestan da se njegov […]

Politički odgoj 2

  Sve dok ekonomija neke zajednice bude predstavljala dio njene politike, izrada koncepta ili plana ekonomije će predstavljati sržni dio političke koncepcije te zajednice. Islam je ekonomiji postavio koncepciju koja počiva na stabilnim i čvrstim osnovama koje ne popuštaju i ne mijenjaju se prema mijenjanju vremena i mjesta, a pojedinosti koje se tiču pojedinačnih osnova, […]