Smjerovi

smjerovi

Smjerovi

Imajući u vidu ulogu, značaj i okruženje u kojem djeluje, Fakultet za islamske studije konstantno radi na inoviranju sadržaja i unapređenju programskih kapaciteta, nudeći široku lepezu studijskih smjerova. Na Fakultetu na osnovnim studijama mogu se studirati sljedeći smjerovi:

Islamistika (Dirasat islamije)


Studijski smjer Islamistika je opći smjer islamskih nauka i  jedan je od četiri osnovna smjera na Fakultetu za islamske studije

Šerijat i pravo (Eš-šeri'a vel kanun)


Smjer Šerijat i pravo je koncipiran kao stručno izučavanje pravnih nauka u islamu koje su u korpusu Šerijata, kao i izučavanje pravnih oblasti domaćeg i međunarodnog prava.

Pedagogija i komunikologija (Et-terbije ve-l-i'lan)


Ovaj studij omogućava studentima stručno obrazovanje u oblasti pedagogije i komunikologije te uvođenje u naučno istraživanje u toj oblasti.

Master studije


Fakultet za islamske studije već sedam godine uspješno organizira master studije na smjeru Islamistika. Organiziranje ovih studija je pored značaja za razvoj Fakulteta izuzetno korisno i važno za svršenike osnovnih studija koji na ovaj način dobijaju mogućnost za stručno usavršavanje i napredovanje, kako na ličnom tako i na profesionalnom planu. Master studije na Fakultetu za islamske studije traju dvije godine.

Doktorske studije


Fakultet za islamske studije organizira i doktorske studije. Doktorske studije su samo kontinuitet u naučnom razvoju Fakulteta. Osnivanjem ovih studija muderisi i profesori mogu nastaviti svoje naučno uzdizanje i sticanje najviših zvanja u islamskim naukama. Doktorske studije na Fakultetu za islamske studije traju tri godine. Doktorske studije se organiziraju na bosanskom, arapskom i engleskom jeziku.