Studentski blog

Studentski blog: Dolazi nam dragi gost, mubarek mjesec ramazan

Piše: Ilhan Suvodolac   Za par dana dolazi nam specijalan gost. Gost kojeg smo čekali cijelu godinu. A to je mubarek mjesec ramazan. Na nama je da se spremamo za susret sa našim gostom. Da ga dočekamo na najljepši i najbolji način. Jer, donosi nam puno radosti i lijepih poklona. Donosi nam Božiju milost, oprost, […]

Edukacijom protiv diskriminacije (studentski blog)

Piše: Revda Društinac Pravo na nediskriminaciju jedno je od osnovnih ljudskih prava i zato je zabrana diskriminacije definirana brojnim međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i ugrađena je u savremene nacionalne demokratske pravne sisteme kao jedan od ustavnih principa. Poštovanje ljudskih prava bazira se na vjerovanju da je svaki čovjek jednako vrijedan i da nikome ne […]

Alternativni pristup nacionalnom pitanju (studentski blog)

Piše: Abid Kačapor Često puta, dok pokušavamo sebe okititi epitetom patriote, upadamo u zamku nacionalizma. Kažemo za sebe da smo nacionalisti, a ustvari smo željeli potvrditi svoj patriotizam. Patriota je čovjek koji voli svoj narod i zemlju, dok je nacionalizam u najmanju ruku netrpeljivost prema drugima, drugačijima. Nacionalizam u svom izvornom značenju predstavlja obožavanje svog […]

Islamska učenja o međureligijskom dijalogu (studentski blog)

Piše: Davud Bajrović Uzvišeni Allah je čovječanstvu objavio Knjigu za koju je kazao da je objašnjenje za sve (16:89), dajući nam do znanja da je Poslanica koju imamo i (pre)nosimo izvor apsolutne upute i ishodište svih smjernica u našem razumijevanju i suočavanju sa kompleksnim svijetom oko nas. Jedan od izazova koji traži valjan stav i […]

Islamske norme i pravila za zajednicu (studentski blog)

Piše: Elvis Karišik Od samog stvaranja čovjeka, pa do dan danas, on je imao potrebu da živi, radi i komunicira sa drugima, da bude dio zajednice i priznat od strane iste. Tako historija poznaje razne vrste zajednica, od one prve primitivne, a kako se razvijao intelekt kod ljudi tako su i zajednice bile modernije, sve […]

Etika u poslovanju i trgovini u islamu

Piše: Enes Memović   Etika u poslovanju i trgovini u islamu ima vrlo važnu ulogu u svakodnevnom životu muslimana. Muslimani smatraju da poslovna etika uključuje poštivanje Boga, te da je Bog Uzrok svih poslovnih uspjeha. Stoga, poštenje, integritet, iskrenost, pravednost i suosjećanje osnovna su načela koja se trebaju primjenjivati u poslovanju. Muslimanski poslovni etički kodeks […]

Porodica kao postulat društva

Piše: Almina Murić   Pretpostavljam, trenutno se pitaš zar se ove teme obrađuju i na fakultetu i zar o njima pišu i akademska lica, je li moglo nešto adekvatnije ili nešto o čemu ne čitamo svakoga dana? Ja ti ipak savjetujem da ne listaš dalje dok ovo ne pročitaš, jer ako si se zaista zapitao […]

“Brinuti se o okolini farz je svakoj osobi” (studentski blog)

Piše: Hamza Saračević Islam nas uči da je Bog Stvoritelj svega u univerzumu. On je Taj Koji je okitio nebesa Suncem, Mjesecom, zvijezdama, a Zemlju cvijećem, drvećem, baščama, voćnjacima i raznim životinjskim vrstama. Bog je Taj Koji pokreće rijeke i potoke da teku na Zemlji, Koji drži nebesa bez podupirača. Cijeli univerzum sa svojim bogatstvom […]

Islamska učenja o društvenoj solidarnosti

Piše: Hadžera Bećirović   Opstanak jednog društva, njegov razvitak, uspon i vrhunac u velikoj mjeri ovisi o međuljudskoj solidarnosti koju pružamo. Solidarnost kao važan segment za opstanak čovječanstva zadužuje sve ljude, a najprije vjernike, da se solidarišu sa onima oko sebe, jer poštivajući i prakticirajući ovaj važan postulat, mi time, prije svega, demonstriramo islamsko učenje […]

Dogovaranje – kur’ansko načelo za prosperitet

Piše: Belkisa Dragulovčanin   …i dogovaraj se s njima. (Ali ‘Imran, 159) Uzvišeni Allah je ovom ummetu princip dogovaranja stavio u obavezu u dva kur’anska ajeta, u kojima se sasvim jasno i nedvosmisleno ističe da se ova obaveza slijedi kao životni princip. Kur’an pridaje važnost pojmu dogovaranja i postavlja ga kao jedan od temeljnih faktora na […]