Muslimani danas

Otrgnuti od Osmanskog carstva

Kada je bilo jasno da ce Otomansko carstvo propasti, zemlje koje su bile u njegovom sastavu, a koje su sada bile u situaciji da su izdvojene iz istog, Društvo naroda, međunarodna organizacija iz koje je kasnije nastala i organizacija UN, donijela je Pakt o zemljama otrgnutim od Osmanskog carstva.

Rušenje Hilafeta putem ideje nacionalizma

Imajući na umu istorijske činjenice o kojima smo pisali u prethodnim brojevima, moramo konstatovati jednu dokazanu o kojoj je i ranije bilo riječi. Svi relevantni podaci ukazuju da je visoki stepen tolerancije muslimanske države, kao i samih muslimana, bio nesumnjivo posljedica njihovog odnosa prema vjeri i želji da sve njene postulate sprovedu u djelo. Na […]

Selektivna zaštita kulturnih zdanja

Republika Srbija je država srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive. Ovo je preambula Ustava Republike Srbije u kome se nagovještava da je ona država srpskog naroda, a da su svi drugi spomenuti naknadno. Mnogi analitičari su ovu preambulu na ovaj način prokomentarisali i razumjeli.

Položaj Jevreja u Bosanskom pašaluku

Pravni i društveno-politički položaj Jevreja u Bosni i Hercegovini nije se bitno razlikovao od položaja Jevreja u drugim provincijama Osmanskog carstva. To potvrđuju podaci sačuvani u turskim izvorima sa područja Bosne i Hercegovine i sa drugih područja Osmanskog carstva, naročito iz Makedonije, kao i jevrejski podaci iz rukopisa „Pinakes“ koje je iskoristio M. Levy u […]

Ugovor o miru između Muhammeda a.s. i monaha iz Manistara “Santa Katarina”

Za vrijeme života Muhammeda a.s. odraz Medinske povelje se mogao osjetiti kroz donošenje više sličnih akata kojima su se uređivali odnosi sa pripadnicima ostalih religijskih zajednica koji nisu u početku bili obuhvaćeni Medinskom poveljom, iz prostog razloga što u to vrijeme nisu bili u sastavu nove muslimanske države.Među takvim dokumentima sigurno se svojom snagom i […]

Vratite se islamu

Allah dž.š. je Lijep i voli ljepotu. Muslimani su u skladu sa ovim dužni da svoj život, sebe i svoju okolinu učine lijepom. Međutim, da li je to uvijek tako? Da li su muslimani uvijek lijepi? Da li su im lijepe avlije, odjeća, kuće i gradovi u kojima žive? Nažalost, svjedoci smo da nisu.

Asimilacija velika opasnost

Svakodnevno se susrećemo sa činjenicom da su muslimani u svijetu sve manje poželjni. Na radnim mjestima, u društvu ili u bilo kojoj drugoj životnoj situaciji stavlja se na prvo mjesto pitanje nacionalne opredijeljenosti. Iako danas svi govore o demokratiji, međusobnoj toleranciji i poštivanju ljudskih prava, sve se više u svijetu stvaraju, na nacionalnoj bazi zasnovane, […]

Medinska povelja i ljudska prava

Negdje u istom istorijskom trenutku, kada je u Medini trajao proces izgradnje trajnog mira između muhadžira i ensarija, javlja se jedan dokument, koji će, iako često prešutkivan, osporavan, stavljan po strani, dati svoj puni doprinos islama po pitanju ljudskih prava i mogućnosti suživota među pripadnicima različitih religijskih zajednica. Taj dokument je kapitalno nasljeđe koje nam […]

“Islamska misao”, predavanje dekana fis-a o intelektualnoj perspektivi u sandžaku

U svojoj tegobnoj i teškoj povijesti Bošnjaci su permanentno imali probleme institucionalnog organizovanja i sistematskog uobličavanja svog vjerskog identiteta. Bošnjacima muslimanima je prijeko bio potreban vjerski orijentir, a niko ga časnije i vjerodostojnije nije ponudio od njegovih najuglednijih, najumnijih i najčasnijih vjerskih predvodnika. Posljednje dvije decenije Islamska zajednica je udarila temelje i podigla institucije koji […]