Vijesti

Otrgnuti od Osmanskog carstva

Kada je bilo jasno da ce Otomansko carstvo propasti, zemlje koje su bile u njegovom sastavu, a koje su sada bile u situaciji da su izdvojene iz istog, Društvo naroda, međunarodna organizacija iz koje je kasnije nastala i organizacija UN, donijela je Pakt o zemljama otrgnutim od Osmanskog carstva.

Pakt je predviđao da zemlje koje su odvojene od Otomanskog carstva, a koje su dostigle takav stepen razvitka, mogu biti priznate za privremeno nezavisne…, što, prema tome, sadrži u sebi potrebu zaštite stanovnika odijeljenih od Otomanskog carstva i njihovog upućivanja prema potpunoj (apsolutnoj) nezavisnosti, a ne da se ono potapa pod strane elemente, koji ne idu ni za čim drugim nego da ga potisnu izvan njihove zemlje (zavičaj) svim vrstama političkih i privrednih mjera odobrenih od strane mandatera (opunomoćenika).
Muslimanske organizacije su se često u tom periodu pozivale na ovaj Pakt, kada su pokušavale donijeti određena dokumenta i rezolucije koje se bave zaštitom ljudskih prava muslimana, posebno onih u Palestini. Jedan takav dokument je onaj što ga je usvojio Kongres evropskih muslimana, kojeg su uputili članovima 6. komisije Društva naroda i britanskoj vladi.
Kongres evropskih muslimana, na svom zasjedanju od 12. do 16. septembra 1935. godine u Ženevi, u pogledu najezde Jevreja u Palestinu, izdao je sljedeće:

Saopštenje za javnost

„Saslušavši majstorska i detaljirana izlaganja Ihsan-beja El-Džabrija, člana sirijsko-palestinske delegacije, o stalnom pospješivanju useljavanja u Palestinu i o kupovanju zemlje na dozvoljene i nedozvoljene načine, čiji je postignuti rezultat da je domorodno stanovništvo istisnuto i nadomješteno stranim jevrejskim elementima (življem), protivno Paktu koji se danas želi primijeniti uz opasnost da se svijet ponovo zagnjuri u užase iz 1914. godine, a koji Pakt u svom članu 24 određuje: «Pošto su izvjesne zajednice, odvojene od Otomanskog carstva, dostigle takav stepen razvitka da mogu biti priznate za privremeno nezavisne…», što, prema tome, sadrži u sebi potrebu zaštite stanovnika odijeljenih od Otomanskog carstva i njihovog upućivanja prema potpunoj (apsolutnoj nezavisnosti, a ne da se ono potapa pod strane elemente, koji ne idu ni za čim drugim nego da ga potisnu izvan njihove zemlje (zavičaj) svim vrstama političkih i privrednih mjera odobrenih od strane mandatera (opunomoćenika).
Uzevši u obzir da Palestina posjeduje treće svetište (harem) islama i da jevrejska namjera, kako to proizilazi iz ponovljenih izjava cionističkih prvaka i iz njihovog stalnog isticanja potreba da obuhvate Transjordaniju u svoj projekat ekspanzije, ide za tim da zauzme razmjere koji ugrožavaju Sveta Mjesta islama koja, sa područjima koja ih okružuju, sačinjavaju nerazdvojnu cjelinu;
Smatajući da je ovo pitanje čisto političko za Jevreje i opunomoćenike, s islamskog gledišta strogo vjersko, a to je opravdanje ovom Kongresu da digne svoj glas u toj stvari;
Smatrajući naročito da je ovaj Kongres vezan za odluke Svjetskog islamskog kongresa održanog u Kudsu ( Jeruzalemu);
Kongres zaključuje jednoglasno da uputi istodobno Društvu naroda – zaštitniku Pakta i naroda čija je sudbina povjerena njegovoj budnoj pažnji i njegovim načelima prava i pravde – i Britanskoj vladi dvije poruke kojima im obraća pažnju na neosporno ugrožavanje kojem su predmet Palestina i ostale pogranične zemlje islama, pa stoga (Kongres) stavlja u dužnost svom stalnom odboru da preduzme sve mjere koje bude smatrao potrebnima da obavijesti svjetsko javno mišljenje o toj opasnosti.“

Tekst saopštenja Kongresa evropskih muslimana Generalnom sekretaru Društva naroda:

„Kongres evropskih muslimana, vodeći brigu o zaštiti muslimanskih vjerskih prava, smatra za svoju dužnost, uza sve to što se suzdržava od politike, da Vam obrati pažnju na vrlo ozbiljnu opasnost koja proizilazi iz cionističke djelatnosti u Palestini, a čija aktivnost ide za tim da, pospješujući neprestano useljavanje Jevreja tu zemlju, pretvori u jevrejsku državu. Ostvarenje te namjere izazvalo bi neizbježno najneugodnije posljedice za svjetski mir, pa smatramo za svoju dužnost da Vas već odsad o tom obavijestimo.“

Britanskoj vladi (prijevod s engleskog):

„Kongres evropskih muslimana, sastojeći se od sedamdeset delegata iz svih evropskih zemalja u kojima žive muslimani, vodeći brigu o zaštiti vjerskih prava i Svetih Mjesta islama, uz sve to što isključuje sva politička pitanja, obraća Britanskoj vladi pažnju na činjenicu da neprestano, zakonito i nezakonito, useljavanje Jevreja u Palestinu vodi veoma teškim posljedicama za mir na Istoku. Upozoravamo vas još odsad na ozbiljnost situacije.“
Stalni odbor Kongresa je slobodan da precizira gore navedene komunikee (saopštenja) sljedećim napomenama:

Nastavit će se…

Leave a comment