Muslimani danas

Islam u očima učenjaka

Svakim danom sve je više povratnika, sve je više onih koji se žele ukrcati u tu ogromnu lađu koja prima sve one koji se daviše u sumracima stranputica. Oni dolaze sa vidnim umorom, njihova tijela su izmorena, njihove mašte su premorene, a kako i ne bi – oni su bili nosioci i sljedbenici praznih propalih […]

Preporod ummeta – Imam Gazali

Nastavit ćemo da širimo misao velikana islama poput Imama Gazalija, koji je na najbolji način spoznao opasnosti i iskušenja sa kojima se susreću muslimani današnjice. On spada u učenjake koji su stali u odbranu islama, kako od onih koji napadaju spolja, ali i onih koji mu nanose štetu iz redova muslimana. Zanimljiva je njegova konstatacija […]

Islam i globalizacija

Islamska misao se kroz povijest susretala sa mnogim tendencijama i izazovima, kao što je pitanje nacije, sekularizma. Jedan od aktuelnih problema islama u svijetu jeste njegov odnos prema globalizaciji. Pojam globalnog sela, inače, prvi je upotrijebio kanadski znanstvenik Marshal Mackluhan. Globalizacija je, prije svega, sihronoizovana ideološka, politička, ekonomska, informacijsko-medijska, kulturna… pojava i pokret planetarnog unificiranja […]

Sjenička deklaracija

Ni onda kada su se našli u nezavidnom položaju, u situaciji kada je Sandžak okupiran od strane Srbije i Crne Gore, Bošnjaci, njihovi politički i vjerski lideri nisu odustali i imali su hrabrosti da podignu svoj glas u cilju očuvanja voljene grude.

Preporod ummeta – Imam Gazali

Nastavit ćemo da širimo misao velikana islama poput Imama Gazalija, koji je na najbolji način spoznao opasnosti i iskušenja sa kojima se susreću muslimani današnjice. On spada u učenjake koji su stali u odbranu islama, kako od onih koji napadaju spolja, ali i onih koji mu nanose štetu iz redova muslimana. Zanimljiva je njegova konstatacija […]

Balkanski ratovi i ukidanje autonomije Sandžaka

Muftija Šemsikadić, kao što smo imali prilike vidjeti, borio se svim raspoloživim sredstvima kako bi sačuvao svoj voljeni Sandžak i Bosnu, nadasve Bošnjake i sve dobre ljude. Naizgled kratkovidim posmatračima može da izgleda da u svojoj nakani nije uspio. Naravno da nije tako! On je svojim primjerom pokazao da nije i da nikada neće halaliti […]

Evropski muslimani na početku 3. milenijuma

Međunarodnu javnost posebno je zainteresovao slučaj švicarskog referenduma kojim se gradnja minareta eksplicite (direktno) zabranjuje. Muslimani su u dilemi: da li je to poruka da islamski identitet nije poželjan stanovnik Evrope; da li je to poruka da je Evropa samo kršćanska, kakvom se deklariše, i da takvom želi biti?

Muslimani – most između dvije kulture

  Budući da našu epohu karakteriše subordinacija, hegemonija i prevlast ideologija jedne nad drugom, s jedne, i nastojanje da se prihvati koncept da religije i kulture predstavljaju faktor mostova koji spajaju, s druge strane, posebno je važno pitanje koja orijentacija će pobijediti. Kakav je status muslimana u svoj toj konstalaciji i priči? Evropa je do […]

Profesori trebaju biti uzor studentima

Mr. Hajrudin Balić rođen je 20.05.1976. god. u selu Dobri Dub, opština Tutin. Osnovnu školu završio je u Delimeđu. Poslije osnovne škole upisuje „Gazi Isa-beg“ medresu u Novom Pazaru koju završava 1995. godine. Nakon toga 1996. god. nastavlja školovanje na studijama u Libanu. U Libanu upisuje Institut za islamske studije „Islah“ gdje uspješno studira arapski […]