Muslimani danas

Treća zabluda: Islam je širen sabljom!

Kako to da vi islam nazivate vjerom mira, kada je on širen sabljom!? Vrlo često neki nemuslimani tvrde da islam ne bi imao ovoliki broj sljedbenika širom svijeta da nije širen silom. U nekoliko tačaka objasnit ću da je daleko od toga da je islam širen silom. Islam je širen snagom istine, razuma i logike. […]

Zabluda: hidžab je poniženje za ženu

Pitanje: Zašto islam ponižava ženu naređujući joj da nosi hidžab? Položaj žene u islamu je najčešća meta napada sekularističkih medija. Hidžab, islamski način odjevanja, po mnogima se uzima kao primjer ponižavanja žene pred islamskim zakonom. Prije nego što razjasnimo razloge za postojanje propisa koji se odnose na hidžab, da najprije vidimo kakav je bio položaj […]

Povijesni susret islama i hrišćanstva

Odmah nakon pojave islama, na svjetsku pozornicu u VII stoljeću hrišćanstvo je počelo diskusiju o statusu islama. Isus, za kog se vezuje pojava hrišćanstva, pojavio se prije Muhammeda a.s. nešto više od šest stoljeća i islam je sa velikim negodovanjem prihvaćen. Rimljani, koji su tada imali vlast u ime hrišćanstva, nisu na islam gledali kao […]

Šta bošnjačka djeca uče na času muzičke kulture?

Obrazovni sistem svake države je najjači aparat u kreiranju i realizaciji državne politike i ideologije. Uprkos demokratskim i egalitarističkim nastojanjima Srbije, školski sistem je najbolji i eklektantan primjer da vlasti  nisu odustale od svoje namjere marginalizacije i asimilacije Bošnjaka. Iako zakon predviđa da svi građani moraju biti ravnopravni u procesu obrazovanja, stvarnost pokazuje sliku grube […]

Odgovori na zablude o islamu

Knjiga Odgovori na zablude o islamu prevedena je na bosanski jezik i štampana u izdavačkoj kući Mešihata Islamske zajednice u Srbiji „El-Kelimeh“, 2007. godine. Ubrzo je izazvala ogromno interesovanje u Sandžaku, Srbiji, BiH i bošnjačkoj dijaspori. Ona predstavlja sablju intelekta u ruci svakog muslimana kome je stalo da svoju vjeru odbrani od zabluda i predrasuda. […]

O islamu govori ulema

Govor prof. Bekira Makića na tribini „Svetosavizacija bošnjačke djece kroz sistem školstva Republike Srbije“  Šta je sa desetinama hiljada naše djece kojima je naređivano da prisustvuju svetosavskim akademijama? U Priboju ove godine, da biste dobili peticu iz određenog predmeta, morate napisati rad na temu „Moje odrastanje u pravoslavlju“, a nema „Moje odrastanje u islamu“. Može […]