Vijesti

Odgovori na zablude o islamu

Knjiga Odgovori na zablude o islamu prevedena je na bosanski jezik i štampana u izdavačkoj kući Mešihata Islamske zajednice u Srbiji „El-Kelimeh“, 2007. godine. Ubrzo je izazvala ogromno interesovanje u Sandžaku, Srbiji, BiH i bošnjačkoj dijaspori. Ona predstavlja sablju intelekta u ruci svakog muslimana kome je stalo da svoju vjeru odbrani od zabluda i predrasuda. Ova knjiga je produkt iskustva jednog od najvećih da'ija i genija današnjice, dr Zakira Naika.

„Glas islama“ će u narednim brojevima objavljivati po jednu zabludu o islamu i odgovor na nju. Uvjerite se zašto su na stotine ljudi širom svijeta prihvatili islam nakon čitanja ove knjige.

Da'va je obaveza svakom muslimanu

Svi muslimani znaju da je islam univerzalna vjera, koja je objavljena cijelom čovječanstvu. Uzvišeni Allah, Gospodar cijelog Univerzuma, zadužio je muslimane obavezom da Istinu prenesu svim ljudima. Nažalost, većina današnjih muslimana je nemarna prema ovoj obavezi. Iako smo prihvatili islam kao najbolji mogući način života, većina nas je nemarna prema obavezi da znanje prenesemo onima do kojih još nije stigla istinska poruka islama.

Arapska riječ da'va znači poziv. U islamskom kontekstu, da'va znači pozivati ljude u islam. U časnom Kur’anu se kaže:

„Zar je iko nepra­vedniji od onoga koji skriva svjedočanstvo is­tine od Allaha! A Allah motri na ono što vi radite.

Dvadeset pitanja koja nemuslimani najčešće postavljaju

Da bismo prenijeli poruku islama, dijalog i rasprave postaju nezaobilazne. Časni Kur’an kaže:

„Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj!“

Kada nemuslimanima prenosimo poruke islama, nije dovoljno samo navoditi pozitivne stvari koje su opšteprihvaćene. Većina nemuslimana ima određenu dozu odbojnosti prema islamu, jer u njihovoj podsvijesti postoji nekoliko pitanja na koja oni nisu dobili adekvatan odgovor. Kada im pričate o opšteprihvaćenim lijepim osobenostima islama, složit će se sa vama. Međutim, istovremeno će pomisliti: „Hej, pa vi ste isti oni muslimani koji dozvoljavaju brak sa više žena! Vi ste isti oni muslimani koji ponižavaju ženu, naređujući joj da nosi hidžab! Svi ste vi fundamentalist“ i sl.

Ja lično najviše volim direktno pitati nemuslimane da mi oni, uz svo njihovo ograničeno poznavanje islama, kažu šta misle o islamu, koje su to loše stvari u islamu i šta im se to ne sviđa kod njega. Pritom ih ohrabrujem da budu iskreni i otvoreni i uvjeravam da ću nepristrasno prići objašnjavanju svih nejasnoća.

Tokom svih ovih godina bavljenja islamskim misionarstvom, primijetio sam da u vezi islama postoji dvadeset najčešće postavljenih pitanja od strane nemuslimana. Kada god upitate nemuslimana: „Šta je po tvom mišljenju loše u islamu“, on će vam obavezno postaviti pet ili šest pitanja. Tih pet ili šest pitanja obavezno spadaju u onih dvadeset najčešće postavljenih pitanja o islamu.

Logični odgovori mogu uvjeriti većinu

Odgovori na svih dvadeset pitanja su razumni i logični. Većinu običnih nemuslimana možete uvjeriti u ispravnost tih odgovora. Ako ove odgovore budete naučili napamet ili ih barem prepričali, uz Allahovu pomoć, bit ćete uspješni. Ako nemusliman ni tada ne primi islam, barem će se od njega otkloniti pogrešna shvatanja u vezi islama i loše mišljenje o muslimanima. Vrlo mali broj nemuslimana će imati kontraargumente na vaše odgovore, ali o tome ovdje nećemo govoriti.

Medijske dezinformacije

Najčešći razlog zbog kog većina nemuslimana ima loše mišljenje o islamu je to što su oni konstantno bombardovani dezinformacijama od strane medija. Internacionalni mediji, poput satelitskih TV kanala, radio stanica, novina, časopisa i knjiga, uglavnom su pod kontrolom zapadnih zemalja. Odskora je i internet postao moćno sredstvo za propagandu. Iako nije ni pod čijom kontrolom, internet je pun antiislamskog sadržaja. Naravno, i muslimani koriste internet kao sredstvo prikazivanja stvarne slike o islamu, ali, nažalost, sve je to suviše slabo u odnosu na antiislamsku propagandu. Nadam se da će se muslimani više potruditi na ovom polju.

Dezinformacije se vremenom mijenjaju

Najčešće postavljena pitanja u vezi islama su različita u različitim historijskim periodima. Ovaj set dvadeset najčešćih pitanja je sačinjen iz pitanja našeg doba. Prije nekoliko decenija, najčešće postavljena pitanja su se razlikovala od današnjih pitanja, pa će se tako i za nekoliko decenija pitanja razlikovati od danas najčešće postavljanih – sve u zavisnosti od medijskog pristupa islamu.

Nejasnoće o islamu su iste u cijelom svijetu

Susretao sam se sa ljudima iz cijelog svijeta i vidio da su ovih dvadeset najčešće postavljenih pitanja svugdje ista. Mogu se pojaviti i neka dodatna, ali to zavisi od okruženja u kome ljudi žive i njihove kulture. Naprimjer, ljudi u Americi obavezno će postaviti ovo pitanje: „Zašto islam zabranjuje uzimanje i davanje kamate?“

U ovih dvadeset pitanja sam uvrstio najviše pitanja koja su mi postavljali nemuslimani iz Indije. Na primjer: „Zašto muslimani jedu nevegetarijansku hranu?“ Njihova pitanja sam ovdje uvrstio zato što Indijci, u Indiji i širom svijeta, čine 20% svjetske populacije, odnosno 1/5. Naravno, pitanja koja oni postavljaju važe kao uobičajena pitanja o islamu, širom svijeta.

Nejasnoće koje imaju nemuslimani proučavaoci islama

Mnogo je nemuslimana koji su proučavali islam. Većina ih je pročitala samo one knjige koje daju lošu sliku o islamu. Ovakvi ljudi imaju svojih posebnih dvadeset pitanja o islamu. Na primjer, oni smatraju da u Kur’anu postoje kontradiktornosti, da se Kur’an kosi sa naukom i slično. Naravno, i na njihova pitanja, izvučena iz knjiga kojima je cilj iskrivljenje slike o islamu, postoji set odgovora. Odgovore na ta pitanja sam dao u predavanjima i knjizi Odgovori na dvadeset najčešćih pitanja o islamu koja postavljaju nemuslimani koji nešto znaju o islamu.


Preveo: Senad Redžepović

(članak preuzet iz časopisa Glas islama, br. 211)

Leave a comment