Vijesti

Zabluda: hidžab je poniženje za ženu

Pitanje: Zašto islam ponižava ženu naređujući joj da nosi hidžab?

Položaj žene u islamu je najčešća meta napada sekularističkih medija. Hidžab, islamski način odjevanja, po mnogima se uzima kao primjer ponižavanja žene pred islamskim zakonom. Prije nego što razjasnimo razloge za postojanje propisa koji se odnose na hidžab, da najprije vidimo kakav je bio položaj žene u raznim predislamskim društvima.

 

U prošlosti su žene strahovito ponižavane

Naredni dokazi iz historije jasno ilustriraju činjenicu da je položaj žene u prijašnjim civilizacijama bio jako nizak – do nivoa negiranja njenih osnovnih ljudskih prava.

Vavilonska civilizacija

Pred vavilonskim zakonom žene su bile degradirane i bez ikakvih prava. Ako bi čovjek ubio neku ženu, umjesto da on bude kažnjen – njegova supruga bi bila ubijena.

Grčka civilizacija

Grčka civilizacija se smatra najsvjetlijom među svim starim civilizacijama. U tom „svijetlom“ društvenom sistemu žena je bila degradirana i sva prava su joj oduzeta. Prema grčkoj mitologiji, „neka žena“ po imenu Pandora je glavni krivac za sve nevolje čovječanstva. Grci su žene gledali kao polu-ljudska bića, koja su ništavna u odnosu na muškarce. Iako se ženska čednost u početku poštivala, Grci su kasnije podlegli svom egu i seksualnim perverzijama. Prostitucija je postala uobičajena pojava kod svih slojeva društva.

Rimska civilizacija

Kada je rimska civilizacija bila u zenitu „slave“, čovjek je imao pravo oduzeti život svojoj ženi, bez ikakvih posljedica. Prostitucija i razgolićavanje su bile uobičajene pojave kod Rimljana.

Egipatska civilizacija

Egipćani su ženu smatrali zlom pojavom i znakom đavola.

Predislamska Arabija

Prije nego što se islam počeo širiti Arabijom, Arapi su ponižavali ženu, a vrlo često, kada bi im se rodilo žensko dijete, živo bi ga zakopali.

Hidžab za muškarce

Ljudi obično riječ hidžab vežu samo za ženu. Međutim, Allah je u Časnom Kur’anu prvo spomenuo hidžab za muškarce, a onda za žene: „Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja; to im je najčednije, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade.“ (En-Nur, 30)

Ako čovjek vidi neku ženu, pa mu kroz glavu prođe neka ružna i nečasna misao, obaveza mu je odmah spustiti pogled!

Šest kriterija hidžaba

Prema Kur’anu i Sunnetu, postoji šest osnovnih kriterija da bi oblačenje bilo ispravno:

1. Obim pokrivenosti tijela – Ovaj propis se razlikuje kod žene i muškarca. Muškarac je obavezan pokriti se barem od pupka do ispod koljena. Za ženu važi propis pokrivanja cijelog tijela, osim lica i šaka. Svi ostali kriteriji oblačenja su isti za muškarca i ženu.

2. Odjeća mora biti široka i ne smije ocrtavati figuru tijela.

3. Odjeća ne smije biti providna tako da se može vidjeti kroz nju.

4. Odjeća ne smije biti izazovna da privlači suprotni pol.

5. Zabranjeno je nositi odjeću koja podsjeća na suprotni pol.

6. Odjeća ne smije imati elemente nevjerničkih simbola, tj. zabranjeno je nositi odjeću koju nose striktno nevjernici, iz njihovih razloga.

Hidžab podrazumijeva i način ponašanja

Potpuni hidžab podrazumijeva i stanje morala, ponašanja, stavova i težnji osobe. Onaj koji hidžab gleda samo kroz šest navedenih kriterija, ima ograničen pogled. On određuje način na koji osoba priča, hoda i način na koji se ponaša.

Hidžab sprječava zlostavljanje

Razlog naredbe hidžaba se navodi u suri Ahzab:

„O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati, pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i Milostiv je.“ (El-Ahzab, 59)

Kur’an nam saopštava da je hidžab ženama naređen da bi se prepoznale kao čestite i da bi ih zaštitio od ponižavanja i uznemiravanja na ulici.

Primjer dvije sestre

Zamislite primjer dvije bliznakinje, podjednako lijepe, koje idu ulicom. Jedna od njih nosi islamsku nošnju – hidžab, tj. pokriveno joj je cijelo tijelo, osim lica i šaka. Druga nosi zapadnjačku nošnju – mini suknju. Odmah iza ugla čeka huligan, koji vrijeba priliku napastvovati ih. Koja od ove dvije djevojke će ga privući – djevojka sa islamskom nošnjom ili u mini suknji? Naravno, njegovu pažnju će privući ova druga. Takav način oblačenja je indirektan poziv da je napadne i ponizi na ulici. Kur’an govori istinu kada kaže da je hidžab prevencija od napastvovanja.

Pravedna kazna za siledžiju

Prema Šerijatu, čovjek za koga se dokaže da je izvršio silovanje kažnjava se smrtnom kaznom. Mnogi su iznenađeni ovako „žestokom“ kaznom. Neki su čak rekli da je islam gruba, varvarska religija! Upitao sam na stotine muškaraca nemuslimana jedno: „Pretpostavimo, ne dao Allah, da neko siluje tvoju ženu, majku ili sestru. Ti si sudija, a silovatelj se nalazi pred tobom. Kakvu kaznu bi mu propisao?“ Svi su mi odgovorili da bi ga osudili na smrt! Neki su otišli toliko daleko, pa su rekli da bi ga mučili do smrti.

Zapadnjačka društva lažu da su ženi dali sva prava

Zapadnjačka priča o ženskoj slobodi je samo odvratan izgovor za eksploataciju tijela, degradaciju duše i kaljanje časti. Tvrde da su uzdigli prava žene. Naprotiv, ona su njen položaj dovela do stepena konkubina, ljubavnica i društvenog vlasništva koje je puko sredstvo u rukama onih koji traže zadovoljenje strasti i seks-bosova, zavijeno u ružičasti plašt „umjetnosti i kulture“.

SAD imaju najveću stopu silovanja na svijetu

Prema izvještaju FBI, 1990. godine u SAD se svakodnevno dešavalo u prosjeku 1.756 slučajeva silovanja! U izvještaju iz 1993. godine piše da se svakodnevno desi 1.900 slučajeva silovanja. U narednim godinama Amerikanci su vjerovatno postali još „smjeliji“.

Zamislite sljedeći scenario

Žene u Americi nose hidžab. Kada neki muškarac pogleda u takvu pristojnu ženu, pa mu kroz glavu prođe ružna misao, on spusti pogled. Ako i pored toga počini silovanje, slijedi mu smrtna kazna. Sada vas pitam, u slučaju ovakvog scenarija, da li će stopa silovanja u Americi porasti, ili će ostati ista, ili će se smanjiti?

Sprovođenje islamskog zakona bi smanjilo broj slučajeva silovanja

Naravno, što prije se islamski zakon sprovede u praksu, prije će stići pozitivni rezultati. Ako bi se islamski zakon (Šerijat) sprovodio u bilo kojoj zemlji Evrope ili u Americi, društvo bi disalo slobodnije. Hidžab ne degradira ženu, već je uzdiže na veći stepen, čuva njenu čast i ponos.

Iz knjige “Odgovori na zablude o islamu”, dr Zakira Naika

Preveo: Senad Redžepović

Leave a comment