Vijesti

Etika u poslovanju i trgovini u islamu

Piše: Enes Memović

 

Etika u poslovanju i trgovini u islamu ima vrlo važnu ulogu u svakodnevnom životu muslimana. Muslimani smatraju da poslovna etika uključuje poštivanje Boga, te da je Bog Uzrok svih poslovnih uspjeha. Stoga, poštenje, integritet, iskrenost, pravednost i suosjećanje osnovna su načela koja se trebaju primjenjivati u poslovanju.

Muslimanski poslovni etički kodeks temelji se na islamskom zakonu, koji propisuje moralna i etička načela koja se primjenjuju u poslovnim transakcijama. Ova načela uključuju zabranu prijevare, krađe, nepoštenja, lažnog predstavljanja i obmanjivanja, te pozivaju na pošteno plaćanje, pravednu distribuciju dobiti i poštovanje ugovora.

Muslimani, također, smatraju da je važno da se u poslovanju vodi računa o zajednici, te da se treba ulagati u društveno korisne projekte i podržavati razvoj zajednice u kojoj se posluje. Važan aspekt etike u poslovanju i trgovini u islamu jeste i zabrana u poslovanju, što znači da se ne smije prodavati ili kupovati nešto što se ne posjeduje ili što je nejasno u pogledu vlasništva. Ova zabrana ima za cilj zaštititi prava vlasnika i spriječiti bilo kakvu vrstu nepoštenog poslovanja.

Također, muslimani se pozivaju da se u poslovanju pridržavaju načela halala, što znači da se treba posvetiti samo onim aktivnostima koje su dopuštene u skladu s islamskim zakonom, te da se treba izbjegavati sve što je zabranjeno. Primjerice, trgovina alkoholom i svinjskim mesom je zabranjena u islamu, pa muslimani koji se bave poslovanjem moraju paziti da ne krše ova pravila.

Osim toga, u islamskom poslovnom etičkom kodeksu postoji i naglasak na poštivanju radnika i davanju poštenog i pravednog plaćanja. Muslimani smatraju da su radnici vrijedni i da treba poštovati njihov rad, a ne iskorištavati ih i plaćati im manje nego što zaslužuju.

U konačnici, etika u poslovanju i trgovini u islamu ima za cilj promicanje poštenog i etičnog poslovanja koje je u skladu s islamskim načelima. Muslimani koji se bave poslovanjem pozvani su da budu lideri u svojim zajednicama i da se pridržavaju ovih načela kako bi doprinijeli razvoju društva i ostvarili uspjeh na dugoročnoj osnovi.

Još jedan važan aspekt etike u poslovanju i trgovini u islamu jeste poštivanje ugovora i obećanja. Muslimani smatraju da je važno poštivati svoje obaveze i držati se datih obećanja, a to se odnosi i na poslovne ugovore i dogovore. Povjerenje je ključna vrijednost u islamskom poslovnom okruženju, a kada se ugovori i dogovori poštuju, to pomaže u izgradnji povjerenja i ugleda u poslovnoj zajednici. Još jedan važan aspekt etike u poslovanju i trgovini u islamu jeste poštovanje ugovora i obećanja. Muslimani smatraju da je važno poštivati svoje obveze i držati se datih obećanja, a to se odnosi i na poslovne ugovore i dogovore. Povjerenje je ključna vrijednost u islamskom poslovnom okruženju, a kada se ugovori i dogovori poštuju, to pomaže u izgradnji povjerenja i ugleda u poslovnoj zajednici.

Još jedan važan element etike u poslovanju i trgovini u islamu jeste i poštivanje prava intelektualnog vlasništva. Muslimani smatraju da je važno poštivati prava vlasnika intelektualnog vlasništva, kao što su patenti, autorska prava i zaštitni znakovi. Kršenje ovih prava smatra se nepoštenom poslovnom praksom.

Također, u islamskom poslovnom etičkom kodeksu naglašava se važnost transparentnosti i otvorenosti u poslovanju. Muslimani se pozivaju da budu transparentni u svojim poslovnim aktivnostima, da ne skrivaju informacije koje bi mogle biti relevantne za druge i da budu otvoreni u svojim komunikacijama s kupcima i partnerima.

Još jedan važan aspekt etike u poslovanju i trgovini u islamu jeste i zabrana kamate u skladu s islamskim zakonom. Transakcije se moraju temeljiti na stvarnom vlasništvu i stvarnim proizvodima, a ne na nesigurnim ili spekulativnim elementima. Također, trgovanje dionicama temelji se na stvarnoj imovini i proizvodima, a ne na procjeni vrijednosti dionica koje mogu biti spekulativne i nesigurne.

Osim toga, etika u poslovanju i trgovini u islamu poziva na umjerenost u poslovnom životu. Muslimani se pozivaju da ne pretjeruju u poslovnom uspjehu i da se ne upuštaju u prevelike rizike. Umjesto toga, trebaju se držati umjerenosti i uravnoteženosti, što je u skladu s islamskim načelima o umjerenosti u svim aspektima života.

Konačno, etika u poslovanju i trgovini u islamu uključuje i poštivanje okoliša i održivosti. Muslimani se pozivaju da vode brigu o okolišu i prirodi te da budu odgovorni prema budućim generacijama. To može uključivati primjenu održivih poslovnih praksi i smanjenje negativnog utjecaja poslovanja na okoliš.

Ukratko, etika u poslovanju i trgovini u islamu uključuje mnoge vrijednosti i načela, uključujući odgovornost prema zajednici, poštovanje prema zaposlenima, održivost i poštovanje okoliša. Muslimani se pozivaju da primjenjuju ova načela u svojim poslovnim aktivnostima kako bi podržali razvoj svojih zajednica, osigurali poštene uslove rada te promicali održivost i zaštitu okoliša.

 

(Studentski časopis Talib, br. 5)