Tefsir

Kur’an i muslimani

Kur'an je savršena posljednja Božja objava, koja sadrži osnovne principe vjere i morala sa ciljem da opomene ljude da je krajnje vrijeme da napuste sve vrste lošeg ponašanja i svega onoga što stvara nered na Zemlji. U tom kontekstu Uzvišeni Bog poziva ljude pa kaže: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا […]

Allahovo stvaranje u svjetlu nauke

Nauka nam otkriva da svijet u kome živimo nije jedini, da osim njega postoji još jedan nevidljivi drugi svijet. Taj drugi svijet je mikrokosmos. To je nevidljivi svijet koji možemo vidjeti samo uz pomoć mikroskopa. Radi se o svijetu atoma, elementarnih i subatomskih čestica, molekula i mikroorganizama. To otkriće je uzdrmalo predstavu ljudi o našem […]

Stav Kur’ana i nauke o stvaranju svijeta

Ovo je jedno od vrlo važnih pitanja koje zaokuplja ljudsku misao od postanka svijeta, pa do današnjih dana. Ovim pitanjem se bave Kur’an, nauka i filozofija. Kur’an na to pitanje jasno i nedvosmisleno odgovara: Allah je svijet stvorio, svijet nije vječan. Nauka još nema jedinstven stav o ovom pitanju, pogotovu poslije pada Darvinove teze o […]

Đozin doprinos u razumijevanju savremene islamske misli

Husein Đozo pripada grupi učenjaka koji su dali nemjerljiv doprinos u razvoju i razumijevanju islama, kao i savremene islamske misli na ovim prostorima. Njegov najveći doprinos je na području tumačenja Kur`ana. On je nastojao da svoje interesovanje u intelektualnom radu pozicionira kao put reformističke i modernističke orijentacije, naravno inspirisan idejama vjerskog modernizma prisutnog u Egiptu, […]

Univerzalna poruka hadža kroz prizmu žrtve kurbana

I ove godine dolina Arefata spremna je primiti u ugostiti više miliona hadžija iz svih krajeva svijeta. Svi su oni jedinstveni u svojim idejama i ciljevima, tj. vežu ih isti ideali, bave se istim mislima – vidjeti Kabu, mezar Poslanika, kao i sve ostale znamenitosti i karakteristike prostora gdje je počela Objava, prostora koji su […]