Vijesti

Duhan oduzima po jedan život svake šeste sekunde (III)

Svima nam je poznato da glavni izvori islama – Kur`an a.š. i Sunnet ne spominju pušenje duhana, pa je logično da ga i ne zabranjuju, iz jednostavnog razloga što pušenja duhana u sedmom stoljeću nije ni bilo. Ali, Kur`an i Sunnet zabranjuju konzumiranje svega onoga što šteti muslimanu i svega onoga što predstavlja zlo za čovjeka, bilo to za počinioca ili za okolinu.

Kao što smo već vidjeli u Kur`anu, sura Nisa, 135. ajet, u kome se kaže: „Ne slijedite strasti“, decidno se zaključuje da ne smijemo slijediti svoje strasti i da imetak moramo trošiti u skladu s propisima naše vjere, naravno, ne rasipajući ga, jer na taj način nećemo ni prema kome nepravdu učiniti. Jasni su ajeti u kojima se kaže da se ne smijemo svojim vlastitim rukama i za svoj teško zarađeni novac bacati u propast, dok je Poslanik a.s. zabranio sve što opija i oslabljuje. Kada sagledamo štetu koju nam duhan donosi, radilo se to o pušačima ili nepušačima, vidimo da duhan ima moć povezanu sa strastima i da pušači tokom pušenja postaju ovisni od duhana. Tek onda shvatamo jad i muku u koju su upali pušači. Sagledavajući sve ove štetne osobine duhana na pojedinca ili zajednicu možemo zaključiti da od duhana ima više štete nego koristi. Ima koristi samo onaj ko ga prodaje, a on u isto vrijeme truje ljude. Analogno ovome, postaje nam jasno da je pravilo u islamu da je zabranjeno sve kod čega je šteta veća nego korist. Stoga se i nameće mišljenje da je duhan po islamu zabranjen i da bi muslimani trebali da ga izbjegavaju ako hoće da se pravilno i u potpunosti pridržavaju uputstava i pravila svoje vjere, svjesni činjenice da u islamu nalazimo ono što je od koristi ljudima, a ne ono što im šteti i ubija ih.

U mnogim studijama koje su obavljene u Americi došlo se do zapaženih rezultata kada je u pitanju zabrana pušenja na javnim mjestima. Zabrana pušenja na javnim mjestima dovela je do smanjenja procenta srčanih udara izazvanih pušenjem duhana. Rezultati su više nego ohrabrujući, smanjenje broja infarkta je za oko 40%. To je bio povod da i druge američke države, poput Kolorada, uvedu 2003. god. potpunu zabranu pušenja na javnim i radnim mjestima. Statistika pokazuje da su bolnice prije zabrane pušenja duhana  primile 399 osoba od srčanog udara, prouzrokovanog cigarama, za osamnaest mjeseci. Ista statistika ukazuje na činjenicu da je broj osoba koje su imale srčani udar uzrokovan pušenjem duhana poslije zabrane na javnim i radnim mjestima, za isto vrijeme, iznosio 237 osoba, što ukazuje da je manje za 41%.

Kaže direktorica Američkog zdravstvenog centra za borbu protiv opakih bolesti Dženet Kolins: „Pušenje duhana djeluje štetno po kardio-vaskularni sistem, koji je usko vezan sa srcem čovjeka, tako da pušenje može biti jedan od glavnih uzroka srčanih bolesti kod nepušača.“

Kao što vidimo iz ovih studija, izbjegavanje nepušača da se nalaze u mjestima pušenja daje im šansu da izbjegnu srčane bolesti uzrokovane pušenjem duhana.

Američki centri za borbu protiv opakih bolesti ukazuju na potrebu da nepušači izbjegavaju mjesta u kojima se puši jer će na taj način povećati šanse da ne budu izloženi srčanim bolestima i to u procentima od 25-30%.

Američka istraživanja ukazuju da svake godine umre preko 46 hiljada pušača od srčanih bolesti, kao i drugih opakih bolesti, kao što su rak na plućima i bolesti vezane za pušenje duhana.

Istraživanja ukazuju da je rak pluća jedna od vrlo opakih bolesti uzrokovana duhanom i da je ta vrsta raka opasnija od drugih bolesti raka u Americi. http://smokingtreatments.net/

Istraživanja obavljena u Indiji govore da je upotreba indijskog duhana svakako jedan od glavnih uzroka raka u Indiji i nerazvijenim zemljama. http://www.brain-train.co.uk

Američko-australijska istraživanja ukazuju da bolesti raka uzrokovane pušenjem duhana ubijaju žene bez milosti.

Nažalost, gorka je istina da sve više žena danas konzumiraju duhan i tako izlažu sebe i svoje plodove opasnostima, poput ovih koje smo spomenuli. Iskoristit ću ovaj prostor, možda će Allah dati da neko ostavi duhan, a u ovom kontekstu ću navesti hadis Božjeg Poslanika u kome se kaže:

{من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه}

„Ko ostavi nešto (loše) u ime Allaha, Allah će mu nadoknaditi i vratiti dobrim.“

Čitajući tekstove  na ovu temu nailazim na mnoge slučajeve gde su ljudi i žene ostavili duhan ne od straha od bolesti, već od straha od Allaha, a kao nagradu Allah im je dao pa su naučili Kur`an napamet i obdario ih razumijevanjem Kur`ana i vjere.

Kažu istraživanja koja su obavljena u Australiji da svake nedjelje umre preko 50 žena od raka pluća, uzrokovanih pušenjem duhana, te da će ovaj broj u 2011. biti preko 65 slučajeva smrtnosti kod žena svake sedmice. http://www.medskape.com

Zbog svih nedaća i belaja koje pušenje duhana donosi, možemo donijeti sud o zabrani duhana iz sljedećih razloga:

1. Duhan je štetan za ljudski organizam zato što uzrokuje desetine bolesti, a jedna od najopasnijih je rak pluća.

2. Duhan štetno djeluje na psihu čovjeka i na promjenu raspoloženja, duhan opija ćelije mozga.

3. Duhan je štetan po društvo, štetno djeluje na nepušače.

4. Duhan je štetan po okolinu, jer u sebi sadrži štetne gasove poput ugljen-dioksida.

Da bi neko ostavio duhan mora biti čvrst i stabilan, mora se mijenjati. Mora biti jak da promijeni svoj stav i prizna da je duhan zlo i da zavisi od njega i njegove čvrstine ostavljanje duhana.

Mora se iskreno moliti Allahu da ga pomogne u svojoj namjeri da ostavi (zlo) duhan. Moramo Allaha iskreno moliti, moraju nam namjere biti iskrene, moramo iskreno vjerovati u pomoć koja dolazi od našeg Gospodara.

Moramo se truditi da se udaljimo od pušača, jer druženje sa pušačima daje priliku da se svake sekunde vratimo pušenju.

Dr. Mehmed-ef. Mešić

Leave a comment