Vijesti

Opasnost svinjskog gripa po ljudsku populaciju kroz prizmu aktuelnih kur'anskih propisa

U islamu, iman kao suština vjere u Boga ima svoj uvijek aktuelni ovozemaljski smisao, neograničen vremenom, prostorom i mjestom. Taj iman se sastoji u permanentnoj i aktivnoj ulozi čovjeka u borbi  protiv poroka i zla. U tom pogledu obaveza nam je da ispravimo vjekovima pogrešno shvatanje da je uloga islama da stvori kod svojih sljedbenika aktivnu pasivnost. Uloga islama je da ostvari kod svojih sljedbenika konstruktivnu aktivnost, koja u sebi nosi sve bitne elemente pozitivne ljudske aktivnosti – dobročinstva. Tako islam  uspijeva da okrene čovjeka da se bori svim svojim bićem i da ga usmjeri u pravcu korisne i plemenite pojedinačne i društvene aktivnosti, da ga mobilizira i potpuno aktivizira na putu borbe za opšte dobro, postižući zavidne rezultate u afirmaciji Božje riječi na Zemlji kao produkta sreće i blagostanja među ljudima.

 

 

Tema koju smo načeli je svakako uvijek aktuelna – nekada manje, nekada više. Ono što je važno napomenuti jeste da će ova tema biti stalno aktuelna sve do Kijametskog dana, jer se radi o permanentnom kršenju Božjih propisa od strane čovjeka, kome je uloga da zahvaljuje na blagodatima, a ne da krši Božje propise, pa da se čudi posljedicama. Posljedice će uvijek biti velike i one će prelaziti iz faze u fazu i biti katastrofalne po čovjeka i njegovo zdravlje.

 

Kaže Allah dž.š. u Kur´anu:

 

  {إنما حَرّم عليكم الميتة والدم و لحمَ الخنزير و ما ‘هلّ به لغير الله}

 

„On vam jedino zabranjuje: strv, i krv, i svinjsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo ime, a ne u Allahovo.“ (Al-Bakara, 173)

 

U ajetu, koji je prije ove zabrane, kaže se:

 

  {ياأيهالذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون}

 

„O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate.“ (Al-Bakara,172)

 

Ajat je jasan i decidan svakome ko imalo pameti ima. U njemu se vide Božje upute ljudima da se hrane dozvoljenom i samim tim zdravom hranom. U protivnom, doći će do posljedica koje, kao što vidimo, prevazilaze ljudske mogućnosti u suzbijanju štete.

 

Kaže Uzvišeni Allah:

 

  {حرّمت عليكم الميتة والدم و لحم الخنزير و ما أهلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة و ما أكل السبع إلآ ما ذكيتم و ما ذبح على النصب}

 

„Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i ono što je zaklano u nečije drugo ime, a ne u Allahovo ime, i što je udavljeno i ubijeno, i što je smrtoglavljeno, i rogom ubodeno, ili od zvjeri načeto – osim ako ste ga preklali – i što je na žrtvenicima žrtvovano.“ (Al-Maida, 3)

 

U suri Al-An´am, 145. ajet, Uzvišeni kaže:

 

  {قل لا أجد في ما وأوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس}

 

„Reci: Ja ne vidim u ovome što mi se objavljuje da je ikome zabranjeno jesti ma šta drugo osim strvi, ili krvi koja ističe, ili svinjskog mesa – to je doista pogano.“ (Al-An´am, 145)

 

Nema časopisa u zadnje vrijeme a da nije posvetio veliku pažnju opasnostima svinjskog mesa i savremenoj bolesti koju uzrokuje svinjsko meso, a koja se zove svinjski grip.

 

Da nešto kažemo o bolestima koje se nalaze u svinjskom mesu. Jedna od njih je trihinoza.

 

Trihinoza je bolest koju uzrokuje crvić trihine, a najčešće izbija kao epidemija. Njena veza sa svinjama, kao i veza kuge sa pacovima, poznata je ljudima hiljadama godina. Na ovu bolest niko nije imun. Odrasli crvići su dugi oko 3,17 mm, a široki oko 0,063 mm. Oni u čovjeku ostaju živi oko 40 godina i više, smotani u okruglaste sićušne kapsule između mišićnih vlakana.

 

Kad se pojede zaraženo meso, te uspavane kapsule sa crvima bivaju probavljane u crijevima. Njihov sadržaj izrasta u crviće pune veličine, a svaki od njih ima oko 1.500 mladih. Oni ulaze u krv za tri sedmice, nakon što budu pojedeni njihovi roditelji. Dijagnostika je veoma teška, pošto simptomi mogu biti slični simptomima pedeset drugih bolesti.

 

Odrasli crvi su sada prisutni u crijevima čovjeka. Poslije parenja ženka proizvede larve koje ulaze u krvne sudove, da bi se distribuirale u sve dijelove tijela. (http://sr.wikipedia.org/sr-el)

 

Ove pokretne larve mogu napasti skeletne mišiće, mozak, koštanu srž, mrežnjaču oka i pluća. Kod teške zaraze smrt može nastupiti u drugoj ili trećoj sedmici, a češće u četvrtoj, petoj ili šestoj. Svaka prognoza oporavka varira sa lokacijom i brojem larvi, jačinom simptoma i fizičkog stanja pacijenta.

 

Značajno je napomenuti, a i primijetiti, da od vremena Božje objave pa do danas, medicinska nauka nije imala nikakav lijek za pacijente sa trihinozom. Liječenje se sastoji u tome da se ublaže simptomi uzrokovani crvićima, a ne u njihovom uništavanju. Obične metode dimljenja i soljenja mesa ne ubijaju crve.

 

Balantidium coli je normalan stanovnik svinjskih crijeva. Biva izbačen izmetom. Ako dospije u čovjeka može uzrokovati ozbiljne kliničke simptome, stvara neizlječivu dizenteriju. Simptomi dizenterije su strašno oštri i mogu završiti tragično. Nažalost, do danas ne postoji posebno liječenje za dizenteriju koju uzrokuje balantidium coli.

 

Kukičasti mladi crvići ove bolesti ulaze u čovjekovu kožu, kroz rane ili probadajući je. Svinje jedu ljudski izmet koji sadrži jajašca parazita, te se oni u njima razviju u mlade crve. Kad izađu vani postaju zarazni za ljude. Enciklopedija „Britanika“ kaže: „Kukičasti crv je parazitski okrugli crv. Postoje dva parazita: ancylostoma duodenale i nector americanus. Bolest kukičastog crva je bič tropske klime, a rezultira u anemično iznurenoj populaciji. Malokrvnost potiče otuda što odrasli crvi sisaju krv iz crijeva, što pomaže zapaljenju utrobe. Jedan duodenale može da oduzme jedan kubni cm krvi. Kao krvopija americanus je za 4/5 neefikasniji. Simptomi su: bljedilo kože, zadržavanje tečnosti u licu i udovima, zatvor koji se smjenjuje s proljevom, trbušna osjetljivost, povećan apetit za kabastijom hranom, seksualni poremećaj, zakašnjeli pubertet, impotencija, nepravilna menstruacija, zakržljali rast, kardialna slabost, lupanje srca, zamor, otupljenost itd.“

 

Paragonimus je parazit koji živi u plućima svinje. Otkrio ga je dr. Mason 1880. Puno je rasprostranjen i još nije otkrivena metoda odstranjivanja ovog opasnog parazita. Rezultati zaraze su žutica.“ (http://sr.wikipedia.org/sr-el)

 

Clonorsis sinesis  je otkrio Cobbold 1875. Prouzrokuje bolest jetre i grudi. Ako je ovaj parazit prisutan u plućima uzrokuje njihovu upalu, a ako je u crijevima uzrokuje zakrčenje ili akutni pankreatitis.

 

Tu je zatim clonorchiasis, posebna bolest jetre. Jetra postaje uvećana, praćena jakom žuticom, proljevom i mršavljenjem, koje se može okončati smrću. Medicina je nemoćna.

 

Erysipelas je opasna bolest, koja ima akutni i hronični oblik opasan po život.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment