Vijesti

Dodjela diploma na svečanosti povodom dana Fakulteta za islamske studije

U velikoj sali Mešihata je 12. maja održana svečanost povodom dana Fakulteta za islamske studije. Na svečanosti su dodijeljene diplome prvim studentima koji su diplomirali na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Do sada su na Fakultetu za islamske studije diplomirali: Denisa Meðedović, Šemsa Plojović, Rafet Zornić, Amela Dervišević, Almir Talović, Hankija Sokolović, Amina Suljić, Rešad Vragić, Enes […]

Prof. Senad Saračević, sekretar Studentske službe

Rođen je 05.05.1973. godine. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a zatim Medresu „Gazi isa-beg“ u Novom Pazaru. Diplomirao je na Univerzitetu Al-Azhar, Fakultet Usulu-d-din, na Odsjeku za hadis u Kairu, Egipat. Upisao je postdiplomske studije, smjer islamistike na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazarar. U kraćim periodima je radio u Medresi, Glasu islama i […]

Doc dr. Admir Muratović, predavač na predmetu ‘sociologija’

Rođen je 27. februara 1977.godine, od oca Murata i majke Hajrije,  u selu Bajevica, opština Novi Pazar, SciG. Osnovnu školu završio je, kao učenik generacije, u Muru. 1992.godine upisuje Srednju školu, tačnije, istureno odjeljenje Alaudin medrese iz Prištine, kasnije Gazi Isa-beg medresa u Novom Pazaru. Iste godine, 1996.,nakon završetka školovanja u novopazarskoj medresi, odlazi u […]

Mr. Hajrudin Balić, asistent na predmetu ‘hadis’

  Rođen je 20.05.1976. god. u selu Dobri Dub opština Tutin. Osnovnu školu završio u Delimeđu, opština Tutin. Poslije osnovne škole upisuje srednju Medresu u Novom Pazaru koju završava 1995 godine. Nakon uspešno završene srednje škole, 1996 god. nastavlja studije u Libanu. U Libanu se uključuje na institut za islamske studije„Islah“ gde uspešno studira arapski […]