Vijesti

Pomoć u pravilnom shvatanju islama

U subotu 31.10.2009. u Velikoj sali Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru organizovao je promociju trećeg broja naučnog časopisa „Islamska misao” koji izlazi u izdanju ove visokoškolske ustanove.

Pred velikim brojem prisutnih ljubitelja nauke i naučne misli, posebno iz oblasti islamskih nauka, predstavljen je ovaj časopis koji u sebi baštini radove iz različitih naučno-obrazovnih oblasti, a čiji su autori profesori ovog Fakulteta. Tekstovi u ovom, kao i u prethodnim brojevima tematski i sadržajno su određeni interesovanjima i stručnim usmjerenjima profesora i naučnih saradnika Fakulteta za islamske studije. Gosti promoteri i stručni saradnici u izradi ovog časopisa bili su dr. hfz. Safvet Halilović, dr. hfz. Almir Pramenković i mr. Mustafa Fetić.
Promociju je učenjem Kur’ana otvorio student FIS-a Samir Murić, a nakon njega se prisutnima obratio bivši prodekan Fakulteta mr. Mustafa-ef. Fetić, koji je u svom izlaganju predstavio Fakultet i njegov značaj za razvoj visokog obrazovanja u Sandžaku.
Dekan Fakulteta dr. hfz. Almir Pramenković je u svom izlaganju predstavio koncepciju časopisa i tematski raspored cjelina u ovom trećem broju. Dekan je istakao da je u ovom broju prezentirano više autorskih tekstova koji tretiraju žive i aktuelne teme i dileme ljudske egzistencije, kako iz ličnog tako i iz javnog i društvenog sektora. Ovaj naučni časopis sadrži radove iz raznih oblasti vjerskog i naučnog istraživanja što ukazuje na činjenicu da prevazilazi okvire Sandžaka i ide daleko, zadovoljavajući sve profile javnog i kulturnog života. Cilj ovih naučnih istraživanja jeste podizanje nivoa kvaliteta studija, a samim tim i Fakulteta.
dr. hfz. Safvet Halilović, kao autor naučnog rada pod nazivom „Analiza kur’anskih tekstova o čovjeku”, prisutnima je približio ovaj svoj rad, kao i radove profesora dr. Sulejmana Topoljaka i dr. Šefika Kurdića, koji su također objavljeni u ovom naučnom časopisu.
Želja autora radova bila je da ovaj časopis pomogne čitaocima u razumijevanju i shvatanju savremene islamske misli, kao i njene afirmacije te primjene u praksi svakog pojedinca.
Ovo još jedno nezaboravno islamsko druženje uz nadu da su prisutni bili od onih za koje Poslanik a.s. kaže da kada se okupe, okruže ih meleki, jer su se okupili oko hajra, što je okončano dovom koju je proučio dr. hfz. Safvet Halilović, a prisutnima su podijeljeni besplatni primjerci trećeg broja „Islamske misli”.

Nermin Gicić

Leave a comment