Vijesti

Naučno razumijevanje jezika religije

U Beogradu je 3. aprila 2009. godine održan prvi međunarodni naučni skup u organizaciji Teološkog fakulteta na temu „Naučno razumijevanje jezika religije“, a u čijem radu su učešće uzeli predstavnici vjerskih zajednica, profesori univerziteta, te značajne ličnosti i pojedinci iz društvenog i kulturnog života.

Moralno vaspitanje

Ahlak je izvedenica od arapske riječi huluk, koja označava ćud, narav, prirodu, karakter, moral i sl. U Svojoj milosti, Stvoritelj stvara svako ljudsko biće u čistoj prirodi (fitri), tj. u ćudi koja je sklona pozitivnim svojstvima koja se nazivaju es-sifatu-l-akhlakijjetu’-l-fitrijje i koja su cilj odgoja. Prema tome, huluk je nemoguće protumačiti ukoliko se ne veže […]

Jasin za mrtve

PITANJE: U našim krajevima je uobičajeno učenje sure Jasin umrlim osobama. Zanima me da li za to postoji valjan argument koji potvrđuje ovu praksu, obzirom da sam čuo da umrla osoba nema koristi nakon svoje smrti od učenja sure Jasin ili neke druge sure? ODGOVOR: Uzvišeni Allah je pojedine kur'anske sure odlikovao u odnosu na […]

Posjeta učenica Medrese Gazi Isa-beg FIS-u

Učenice četvrte godine Medrese „Gazi Isa-beg“ posjetile su Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru. Ova posjeta je organizovana u sklopu redovnih aktivnosti Medrese i Fakulteta u želji da se budućim diplomcima Medrese na najbolji način predstave studijski programi, kapaciteti i uslovi studiranja na Fakultetu za islamske studije. Ova posjeta je imala za cilj da […]

Dijalog religija nema alternativu

Mir, ravnopravan dijalog, međusobno uvažavanje i fundamentalna ljudska prava su opšti principi na kojima treba graditi društveni život koji neće uvesti društvo u totalitarizam. Treba se nadati da će biti sve više onih koji će profilirati društvo bazirano na redu i pravdi, a od vjerujućih ljudi se očekuje da daju poseban doprinos izgradnji takvog društva. […]

Kazivanje o Geriju Mileru, piscu knjige „Kur'an kao čudo“

  Godine 1977. dr. Geri Miler, kanadski misionar, predavač matematike i retorike na kanadskom Univerzitetu Toronto, odlučio je da pruži svoj veliki doprinos kršćanstvu time što će otkriti i ukazati na naučno-istorijske greške u Kur'anu a.š., što bi u velikoj mjeri trebalo da posluži njemu i njegovim kolegama misionarima u prezentaciji tih navodnih grešaka muslimanima […]