Vijesti

Kada napostiti propuštene dane ramazana?

PITANJE: Kada će osoba koja je bila dužna napostiti određeni broj dana iz mjeseca ramazana to učiniti, može li nadoknadu tih dana ostaviti nakon sljedećeg ramazana?

ODGOVOR: Osoba koja je propustila određeni broj dana mjeseca posta dužna je nadoknaditi isti broj dana, i to, po mogućnosti, što prije, ne čekati da vrijeme prolazi a da ona svoj dug ne izvršava, jer je dužina trajanja života nešto u čemu čovjek nema udjela i ne zna koliko će dugo živjeti.

Sva se islamska ulema slaže da je zabranjeno, bez opravdanog razloga, odlagati nadoknađivanje dana posta do sljedećeg mjeseca ramazana već se to mora učiniti prije njegovog nastupanja. Ukoliko odlaganje bude uzrocirano opravdanim razlogom (bolest, i slično) onda nema grijeha, i osoba je dužna napostiti onda kada joj se za to pruži mogućnost.

U prvom slučaju, osoba koja bez valjanog razloga odlaže nadoknađivanje, iako time čini ono što je zabranjeno, nije dolaskom novog mjeseca ramazana oslobođena nadoknađivanja propuštenog, već je, iako je grješna zbog odlaganja, dužna napostiti propuštene dane posta nakon isteka mjeseca ramazana koji je nastupio.

 

Leave a comment