Vijesti

Posjeta učenica Medrese Gazi Isa-beg FIS-u

Učenice četvrte godine Medrese „Gazi Isa-beg“ posjetile su Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru. Ova posjeta je organizovana u sklopu redovnih aktivnosti Medrese i Fakulteta u želji da se budućim diplomcima Medrese na najbolji način predstave studijski programi, kapaciteti i uslovi studiranja na Fakultetu za islamske studije. Ova posjeta je imala za cilj da […]

Dijalog religija nema alternativu

Mir, ravnopravan dijalog, međusobno uvažavanje i fundamentalna ljudska prava su opšti principi na kojima treba graditi društveni život koji neće uvesti društvo u totalitarizam. Treba se nadati da će biti sve više onih koji će profilirati društvo bazirano na redu i pravdi, a od vjerujućih ljudi se očekuje da daju poseban doprinos izgradnji takvog društva. […]

Kazivanje o Geriju Mileru, piscu knjige „Kur'an kao čudo“

  Godine 1977. dr. Geri Miler, kanadski misionar, predavač matematike i retorike na kanadskom Univerzitetu Toronto, odlučio je da pruži svoj veliki doprinos kršćanstvu time što će otkriti i ukazati na naučno-istorijske greške u Kur'anu a.š., što bi u velikoj mjeri trebalo da posluži njemu i njegovim kolegama misionarima u prezentaciji tih navodnih grešaka muslimanima […]

Milostivi Poslanik a.s.

Od najvećih blagodati koje čovjek ima jeste dobra žena. Ona mu pomaže na putu istine. Bodri ga i teši u nedaćama i iskušenjima. Učestvuje u njegovoj radosti i saosjeća sa njim kada tuguje. Brine za njegovo blagostanje i daje mu podršku. 

Uloga i značaj džamije

Kaže Uzvišeni Allah dž.š. u suri Tevbe: {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر و أقام الصلاة و آتى الزكاة و لم يخش إلاّ الله فعسى أولئك إن يكونوا من المهتدين}  “Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se […]