Vijesti

Brak i formiranje porodice

Islam na ženidbu ili sklapanje braka gleda sa posebnim značajem. Bračna veza ima posebno mjesto u islamu. Islam je bračnu vezu uzdigao na najviše stepene svetosti i učinio je osnovom za primarne opšte interese bračnog, porodičnog i društvenog života, kako pojedinca tako i zajednice. Sklapanjem braka stupa se u bračnu vezu i time se zasniva […]

O ISHRANI, ODiJEVANJU I TANSPLANTACIJI ORGANA

PITANJE: Da li je dovoljno za dozvoljenost prehrambenih proizvoda da na njima piše HALAL? ODGOVOR: Da bi musliman potpuno umirio svoju savjest pio pitanju halala njegove ishrane nije dovoljno da se zadovolji samo čitanjem sirovinskog sastava istog i konstatacijom proizvođača da je proizvod halal.

Civilizacija koja negira Boga mora propasti

Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru, u okviru svojih redovnih aktivnosti, organizovao je u četvrtak 23. aprila 2009. godine još jednu tribinu u Velikoj sali Mešihata. Tema tribine bila je „Muslimani između tradicije i moderniteta“. Aktuelnost i značaj teme, te ime predavača prof. Dr. Džemaludina Latića, kao i gosta tribine glavnog muftije Muamer-ef. Zukorlića, […]

Manifestacija “Dani bošnjačke kulture” u organizaciji Fakulteta za islamske studije

    U organizaciji Fakulteta za islamske studije održana manifestacija “Dani bošnjčke kulture” u periodu od 10 -12. maja. Prvog dana je održana grupna izložba slika uz predavanje eminentnih predavača iz Makedonije, prof. dr-a Fehima Huskovića, prof. dr-a Kokana Grčeva i dr-a Safeta Bektovića, na temu: Uloga islamske umjetnosti u kontekstu cjelokupne islamske civilizacije. Drugog […]

O kamati i islamskom oblačenju

PITANJE: Ja klanjam, ali nisam pokrivena. Voljela bih da se pokrijem, ali porodica mi kaže: „Sačekaj dok budeš punoljetna!“ Šta da radim? Htjela bih znati da li je grijeh inatiti se sa roditeljima? ODGOVOR: Inat djece sa roditeljima je nešto što svako dijete, odnosno svaki potomak mora izbjegaviti, obzirom da Uzvišeni Allah dž.š. u Kur'an-i-kerimu […]

Svinjski grip

„Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime, i što je udavljeno ili ubijeno; i što je strmoglavljeno, i rogom ubodeno, ili od zvijeri načeto, osim ako ste ga preklali – i što je na žrtvenicima žrtvovano, i zabranjuje vam se […]

Odabir bračnog druga – životna odluka

Odabir bračnog druga spada u najznačajnije odluke u životu čovjeka. Od toga zavisi njegov miran, ugodan i sretan ovosvjetski  život, ali često i sreća na budućem vječnom svijetu. Kako ni jedan segment ljudske djelatnosti u islamu nije zapostavljen, tako se i ovome pristupa vrlo ozbiljno i oprezno. Poslanik a.s. nas uči kako da odaberemo bračnog […]

Moralno vaspitanje II

Kur'an u suri El Isra, kaže: – I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! – A roditeljima dobročinstvo činite; – i rođacima; – i siročadi; – i siromasima; – i komšijama bližnjim; – i komšijama daljnjim; – i drugovima; – i putnicima-namjernicima; – i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, […]