Vijesti

Putovanje iznenađenja

U želji za ostvarivanjem saradnje sa Islamskom zajednicom u Srbiji, širenjem dawe i intenzivnijeg izučavanja arapskog jezika na našim prostorima, organizacija ISF (International sektoral fairs) sa sjedištem u Turskoj pozvala je studentice Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru da posjete Akademiju Istanbul i obiđu Kairo.Grupu koja je ovog puta počastvovana putovanjem u periodu od 7. do 12. juna 2010. godine činili su: profesor arapskog jezika mr. Enver Omerović, profesorica engleskog jezika dr. Samina Dazdarević i studentice četvrte godine Fakulteta za islamske studije: Behar Esati, Safeta Đondić, Selma Džemić i Adela Kačapor. Na polasku su naše usne i jezici bili vlažni učenjem dova za naš rodni Sandžak i molili dragog Rabba da nam podari bereket u ovom putovanju  i da se okoristimo čitavim putovanjem.

Cilj putovanja

Glavni cilj  putovanja je bila posjeta i obilazak Akademije za arapski jezik koja se nalazi u Istanbulu. Direktor Akademije, dr. Ibrahim Helalšah, upoznao nas je sa njenim radom  i stremljenjima i izrazio želju da i nas u Sandžaku uključe u ovaj projekat učenja arapskog jezika. Ono što ih je potaklo na osnivanje ovakve akademije jeste žalosna činjenica što mnoge muslimanke koje su željne

znanja spriječene su da pokrivene završavaju škole, te su zato odlučili da olakšaju Allahovu vjeru koja pored klanjanja Allahu zahtijeva i učenje nauke. Trenutno Akademiju pohađa oko 2.000 učenica, a cilj im je 10.000. Do saradnje je došlo tako što se naš muftija, Muamer-ef. Zukorlić, susreo sa glavnim menadžerom ove organizacije, objasnio mu stanje u Sandžaku, a  nama su u Istanbulu ispričali da prije šest mjeseci nisu ni čuli za naš kraj i da imamo ovako razvijene islamske institucije koje trenutno postoje. Tako je ponikla želja za saradnjom i pomoći ovom kraju i našim muslimanima, a to je velika blagodat ako imamo u vidu činjenicu da je njihova saradnja ostvarena sa 50 država u svijetu.

Program putovanja

Naša delegacija je jako lijepo dočekana i ugošćena, kako u Istanbulu tako i u Kairu. Imali smo vodiče koji su nas vodili kroz Kairo i govorili o istorijatu raznih džamija, piramida, najduže rijeke na svijetu – Nila, (6.700 km) čijim smo prostranstvom jedrili i uživali u ljepoti Allahovih blagodati. Predavanja našeg vodiča su bila na arapskom jeziku i u toku cijelog putovanja smo potencirane na dijalog i vježbanje jezika Kur'ana i jezika stanovnika Dženneta. Samim dolaskom u Istanbul priredili su nam prijatno iznenađenje, koja su se zatim nizala u toku cijelog putovanja. U Egiptu smo najprije posjetili džamiju Amra ibn Asa r.a., zatim džamiju memlučkog sultana Hasana, kao i mnoge druge džamije, među kojima je džamija Azhar, gdje smo jako lijepo dočekani od imama  dr. Iid ibn Abdul Hamid ibn Jusufa , kao i džamiju hazreti Husejna r.a.,  gdje nas je lijepo primio imam ove džamije dr. Muhamed Abdul Maksud Hirzullah, koji je ujedno i profesor na fakultetu Azhar u Kairu. Takođe smo počešćeni obilaskom piramida gdje nam je vodič u kratkim crtama govorio o njihovoj strukturi i starosti, a zatim smo doživjeli poseban osjećaj kada smo jahali kamile, pri čemu smo oživjeli povijest islama u našim dušama kada su muslimani, po velikim ljetnim žegama, sa Poslanikom a.s. odlazili u daleka mjesta. Poseban osjećaj smo doživjeli zbog ovolike brige oko nas. Iskrenost iz očiju izvire, koja nas zaista podsjeća na ashabe i darežljivog Poslanika a.s. U Istanbulu smo zatim isto tako lijepo dočekani, smješteni u njihov hotel, obišli Akademiju, a zatim dali hak i tijelu okusivši turske specijalitete. Nadamo se da smo dali hak i umu, i duši, i tijelu, kao što nam je i bio cilj, te da će nam Allah oprostiti svaku grešku i uvećati naša dobra djela.

Povratak kućama

Na kraju su nam upriličili još jedno iznenađenje kada smo dobili posebne hedije, pri čemu nisu oči mogle sakriti suze zbog izmiješanih osjećanja, zbog zahvale Allahu što je dao ovakvih robova i mi Ga svakim našim dahom, dok su nam duše u tijelima, molimo da im poveća stepene na dunjaluku i Ahiretu i podari im veliki bereket u radu i širenju dawe i arapskog jezika koji je pečat našeg prelijepog iskustva, razlog zbog koje smo dobili ovu počast, a da svima nama očisti naše nijetove i da nas sve skupa uvede u Džennet prostrani. Amin.

Adela Kačapor

 

Leave a comment