Vijesti

Deset univerzalnih kur´anskih načela kroz prizmu najnovijih naučnih otkrića

Ako budemo statistički gledali u zadnjih sto godina onda ćemo doći do podataka da se nauka upravo bavila otkrićima čiju osnovu i korijen nalazimo u Kur´anu, i to još prije četrnaest vijekova. Kao što vidimo, mi živimo u vremenu kada se ljudi pripremaju za odlazak na Mars, živimo u svemirsko doba. Najnovija otkrića u Kosmosu uspijevaju itekako mijenjati naš odnos prema sebi i svijetu u kome živimo. Ono što fascinira ljudski razum je činjenica da svu tu osnovu nalazimo u Knjizi objavljenoj čovjeku koji je rođen u pustinji i koji će dokazati univerzalnost Božje riječi. Bavljenje astronomijom u predislamsko doba bilo je ravno bavljenju sihrom i drugim izmišljotinama.

Ali Uzvišeni Allah je učinio Kur´an knjigom neograničenom vremenom i prostorom, učinio je da univerzalne kur´anske vrijednosti budu aktuelne do Kijametskog dana. Afirmacija savremene kur´anske misli dobija na težini upravo razvijanjem savremene nauke i medicine i Božjom voljom i nauka i tehnika služe afirmaciji i promociji, kao i otkrivanju Božjih zakona u nama, Zemlji i Kosmosu.

Uzvišeni Allah je sve te propise dokaze, ajete, naučne činjenice postavio u knjizi Kur´anu da budu kao svjetlo i istina kojima je uloga da svjedoče o Božjoj veličini i istinitosti poslanstva Muhammeda a.s.

Iz mase ovih kur'anskih načela i dokaza izdvojili smo za ovaj put njih deset.

1. Otkriće nastanka Univerzuma

Jedno od najznačajnijih otkrića dvadesetog vijeka je svakako otkriće da Univerzum ima svoj kraj i da je nastanak Univerzuma bio u obliku velike eksplozije, koja se drugačije zove Veliki prasak. Učenjaci su se složili da je Univerzum bio jedna cjelina koja je eksplodirala i tokom milijardi godina obrazovala, tj. formirala sadašnji oblik. Neki učenjaci koriste preciznije termine od termina eksplozije, kao što je termin udaljavanje ili gustina, želeći da dođu do rezultata da je Univerzum bio jedna cjelina, zatim je ta cjelina usljed eksplozije doživjela udaljavanje određenih dijelova formirajući zvijezde, zvjezdane svodove i Zemlju.

Kur´an a.š. je preteča nauke, on je još prije skoro petnaest vijekova govorio o nastanku svijeta, upotrebljavajući precizne termine koji upravo kriju tajne nastanka svijeta.

{أولم يروا الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء كل شيئ حي أفلا يؤمنون}

„Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće stvarati?“ (Al-Anbiya, 30)

U tefsiru od Sabunija „Safvetu-t-tefasir, daru-l-Kur´ani-l-Kerimi“, Bejrut, 1981. na str. 260/261 povodom tumačenja gore navedenog ajeta kaže se: „Upitna rečenica kojom se želi ostvariti prijekor svakom onom ko priziva Bogu druga i odgovor idolopoklonicima jeste: Zar ne znaju ovi nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina sastavljena, pa ih je Bog rastavio i uzdigao nebesa gdje i jesu, a postavio Zemlju gdje i jeste.“

Da bismo objasnili preciznost termina ova dva važna glagola koristili smo rječnik Teufika Muftića, Sarajevo 1973, II tom, str. 2551, gdje se kaže za riječ feteka, jeftuku, fetkun da znači: razdvajanje, pucanje.

Dok riječ reteka, retkun znači: sljubljen, prispojen.(Teufik Muftić, I tom, str. 1175)

Za svakog onog ko sumnja u autentičnost i originalnost Kur´ana postavljamo pitanje: Ko je taj ko je u vremenu objave Kur'ana znao da je Univerzum jedna cjelina, koja je eksplozijom rasparčana i od koje je nastala naša Zemlja i Kosmos ovakav kakvog ga vidimo? Zar to nije Uzvišeni Allah dž.š.!?

Otkriće da se svemir širi

Jedno svakako važno otkriće dvadesetog stoljeća jeste otkriće širenja Kosmosa. Naučnici su otkrili da se svodovi zvijezda kreću vrlo ubrzano i da se udaljavaju jedni od drugih, što dovodi do širenja Kosmosa. Učenjaci su otkrili ovu pojavu zahvaljujući najsavremenijim aparatima. Svakako, ova činjenica ukazuje na istinitost Kur´ana, jer u protivnom ko je znao u vremenu objave Kur´ana da se Kosmos širi?

Dakle, dvadeseto stoljeće je stoljeće kada su učenjaci poslije puno istraživanja otkrili i dokazali da se Kosmos širi. A činjenica je da je Kur´an o ovim činjenicama govorio još prije skoro petnaest vijekova, i to u sljedećem ajetu.

{والسماء بنيناها بأيد و إنا لموسعون}

„Mi smo nebo moći Svojom sazdali, a Mi, uistinu, još neizmjerno mnogo možemo.“ (Ad-Dariyat, 47)

Zato je Kur´an prva knjiga koja svojom sadržinom govori o širenju Kosmosa. Ovo je svakako jedno u nizu kur´anskih čuda koje zaslužuje razmišljanje. Sabuni u svom tefsiru „Safvetu-t tefasir“ (III tom, str. 257), tumačeći gore navedeni ajet, kaže: „Izgradili smo nebesa i uspostavili kontrolu nad njima moću i snagom i Mi uvećavamo u stvaranju Kosmosa, jer šta je Zemlja i ono što je oko nje – ono sliči rupici na igli.“

3.Otkrivanje kraja Univerzuma

Poznate su mnoge teorije učenjaka, kao i njihove predstave o kraju Svemira. Oni se svi slažu da dolazi kraj Svemiru i svijetu. Slažu se u svojim istraživanjima da se Kosmos neće širiti u beskrajnost, nego shodno zakonima koje je uspostavio Uzvišeni Allah, a to je proporcionalna količina materije i energije. Jer Allah je uspostavio zakon ravnoteže između materije i energije i čim dođe do debalasa ovih zakona, dolazi do kraja Svemira i vraćanje stvari na početak.

Kur'an a.š. još prije skoro petnaest vijekova govori o kraju Svemira. Kur'an ide u preciznost tako što opisuje kako će to izgledati, pa se upotrebljava termin smotati, izgužvati, presaviti (natvi). S ovim kur'anskim opisom slaže se većina učenjaka. U tom kontekstz kaže Uzvišeni Allah dž.š.:

{يوم نطوى السماء كطيّ السجلّ للكتب كما بدأنا أوّل خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين}

„Onoga dana kad smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje. Onako kako smo prvi put iz ništa stvorili, tako ćemo iz ništa stvoriti, to je obećanje Naše, Mi smo doista kadri to učiniti.“ (Al-Anbiya, 104)

Sabuni, tumačeći ovaj ejet u svom tefsiru (Safvetu-t-tefasir, II tom, 276 str.) kaže: „Spomeni dan kada ćemo zgužvati (presaviti) nebesa kao list ispisanog papira.“

Kaže ibnu Abbas: „Kao presavijeni ispisani papir.“

 

Nastavit će se…

Dr. Mehmed-ef. Mešić

 

Leave a comment