Obavještenja

IV GODINA: Obavještenje

Obavještavaju se studenti četvre godine da će kolokvij iz predmeta „Komunikologija II“ kod dr.sc. Emira Džambegovića biti održan 20.decembra u 08:30h. Kolokvij će se bazirati na knjizi “Komunikologija – psihologija komunikacije” – Tijana Mandić, Clio 2003. Beograd, (od str. 143 do kraja). Nakon toga u petak i subotu biće održana nastava iz istog predmeta.

I GODINA: Obavještenje

Obavještavaju se studenti prve godine da će kolokvij iz predmeta „Komunikologija“ kod dr.sc. Emira Džambegovića biti održan 20.decembra u 08:30h. Kolokvij će se bazirati na knjizi “Komunikacija i javnost” Zorice Tomić. Nakon toga u petak i subotu biće održana nastava iz istog predmeta.

Oktobar: ZAKAZANI ISPITI

Sat Oct 12 11:00 – 12:00 Akaid 1; Akaid 3; Interreligijski dijalog; Monoteističke religije   Mon Oct 21 10:00 – 11:00 Sira 11:00 – 12:00 Kiraet 1, 2   Tue Oct 22 11:00 – 12:00 Sociologija 12:00 – 13:00 Kur'anske znanosti; Škole tefsira; Analitički tefsir; Tematski tefsir 13:30 – 14:30 Intencije Šerijata   Wed Oct […]