Vijesti

Konkurs za upis na doktorske studije

konkurs doktorske 2014 2konkurs doktorske  20141Fakultet za islamske studije raspisuje konkurs za upis na doktorske studije u školskoj  2014/2015.godini.

USLOVI ZA UPIS

Minimalni obavezni uslovi za prijavljivanje na konkurs:

  • 300 ESPB bodova stečenih na prethodnim nivoima akademskog obrazovanja
  • četvorogodišnje studije (7 stepen) sa završenim masterom ili specijalističkim akademskim studijama
  • Prosječna ocjena 8 na prethodnim nivoima akademskog obrazovanja

 Dokumentacija koju dostavljaju kandidati:

•        Biografija (1-2 strane A4 formata) sa podacima o prethodnom akademskom obrazovanju, profesionalnom iskustvu, eventualnim objavljenim radovima, međunarodnom iskustvu i poznavanju stranih jezika

•        Pismo o istraživačkim namerama kandidata (do 800 riječi)

Pismo o namerama je neka vrsta intelektualne biografije u kojoj se opisuju akademska iskustva koja su vas navela da se prijavite na program i navode razlozi zbog kojih ste izbrali određeni program doktorskih studija. U pismu treba opisati akademska interesovanja i okvirno navesti moguće teme za doktorski rad.

  • 2 akademske preporuke. Kada se radi o višegodišnjoj pauzi u akademskom obrazovanju kandidata moguće je jednu akademsku preporuku zamijeniti profesionalnom preporukom
  • Transkrip ocjena sa završenih studija.
  • Ostala dokumentacija.

POTREBNA DOKUMENTA:

  1. Overene fotokopije diploma završenih studija navedenih u uslovima za upis, ili rešenja o nostrifikaciji sa navedenom prosječnom ocjenom
  2. Prijava na konkurs ( formular )
  3. Dokaz o uplati takse za prijavu na konkurs

Prijava na konkurs obavljaće se od 08.09. do 13.10.2014. godine u periodu od 11:00-14:00, kancelarija sekretarijata i studentske službe Fakulteta.

Priprema  materijala za članove komisije od  14.10. do 17.10.2014.

Razgovor sa komisijom od 20.10. do 31.10.2014.

Rezultati: 03.11. 2014.

Upis će se obaviti u periodu od 10.11. do 21.11.2014.

Početak nastave 24.11.2014.

Fakultet objavljuje preliminarnu rang listu prijavljenih kandidata, na oglasnoj tabli i internet stranici fakulteta. Kandidat može podnijeti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prethodne provere sposobnosti, regularnost prijemnog ispita ili svoje mjesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na fakultetu. Žalba se podnosi nadležnoj komisiji fakulteta, na čiji prijedlog dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe. Nakon odlučivanja o žalbi fakultet utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijima. Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

DEKAN

doc. dr. Enver Gicić

Leave a comment