Vijesti

IV GODINA: Obavještenje

Obavještavaju se studenti četvre godine da će kolokvij iz predmeta „Komunikologija II“ kod dr.sc. Emira Džambegovića biti održan 20.decembra u 08:30h.

Kolokvij će se bazirati na knjizi “Komunikologija – psihologija komunikacije” – Tijana Mandić, Clio 2003. Beograd, (od str. 143 do kraja).

Nakon toga u petak i subotu biće održana nastava iz istog predmeta.

Leave a comment