Vijesti

Oktobar: ZAKAZANI ISPITI

Sat Oct 12

11:00 – 12:00 Akaid 1; Akaid 3; Interreligijski dijalog; Monoteističke religije

 

Mon Oct 21

10:00 – 11:00 Sira

11:00 – 12:00 Kiraet 1, 2

 

Tue Oct 22

11:00 – 12:00 Sociologija

12:00 – 13:00 Kur'anske znanosti; Škole tefsira; Analitički tefsir; Tematski tefsir

13:30 – 14:30 Intencije Šerijata

 

Wed Oct 23

11:00 – 12:00 Bošnjačka književnost 1, 2

12:00 – 13:00 Osnovi šerijatskog prava; Teorija šerijatskog prava; Savremena fikhska pitanja

 

Thu Oct 24

10:00 – 11:00 Da'va 1,2,3

12:00 – 13:00 Osnovi šerijatskog prava; Komparativno fikh

 

Fri Oct 25

12:00 – 13:00 Usuli fikh 1, 2

15:00 – 16:00 Arapski jezik – usmeni dio

 

Sat Oct 26

09:00 – 10:00 Uvod u orijentalistiku;Akaid 2; Islamska filozofija; Savremeni ideološki pokreti

 

Mon Oct 28

2:00 – 13:00 Bosanski jezik (Dr. Ismail Palić)

Leave a comment