Vijesti

Zaista se učeni ljudi Allaha boje

U ovom našem istraživanju navest ćemo najpoznatije učenjake, zatim ćemo citirati njihove izjave koje svjedoče i upućuju na činjenicu da su svi bili vjernici, a njihove riječi živjet će do Sudnjega dana, upozoravajući da je samo jedan Bog, Apsolutni Vladar i Gospodar Zemlje i Kosmosa.

JOHANNES  KEPLER (1571-1630)
Jedan od osnivača savremene astronomije. Porijeklom iz Njemačke, čuveni matematičar, otkrio je da Zemlja i planete putuju oko Sunca u eliptične orbite. On je dao tri fundamentalna zakona planetarnog kretanja. Njegov učinak na području geometrije i optike je neosporan.
Kao veliki učenjak, Kepler je čvrstog ubjeđenja da je Kosmos stvorio Uzvišeni Bog.
Kada su ga upitali o razlogu zbog čega se bavi naukom, odgovorio je: „Imao sam namjeru da postanem vjerski učenjak, ali sada sam Ga spoznao kroz astronomiju. Kosmos govori o veličini Boga.“
Keplerovo ubjeđenje zasnovano je na konstataciji da se Božja veličina krije u svakom stvorenju i da logika stvari upućuje čovjeka na zaključak da u prirodi postoji moć koja upućuje na intelekt i savršenstvo.
Pita se Kepler: „Ko je taj ko je dao medvedima i vukovima bijelu boju na ledenim prostranstvima Sjevernog pola i ko je taj ko je dao ribu da se njom hrane medvedi, a dao ptice da se njima hrane vukovi…?“
Ovako se zapitkivao Kepler, a ovako je odgovarao: „Koliko si Uzvišen, Savršen i Mudar, moj Gospodaru. Nema riječi zahvale i slave koja Ti priliči. Kosmos i Sunce, sve u njemu, i planete, sve Te spoznaje i osjeća, jezik to govori i svjedoči i sve Te slavi što je u Kosmosu. A što se mene tiče i moje duše, slavit ćemo Te dok budemo živi. Razumni ljudi Te slave i pored toga što puno ne znamo, a malo znamo, slavljenje Tebe doživotno je nama čast.“
Dodaje Kepler: „Od momenta kada smo postali učenjaci Kosmosa, postali smo obožavaoci Uzvišenoga Boga. Gledajući u prirodu dužnost nam je da veličamo Uzvišenog Boga, a ne da veličamo sami sebe.“
PASKAL  BLAISE (1623-1662)
Jedan od proslavljenih francuskih fizičara i matematičara.
Značajan po tome što je prvi počeo da koristi mašine u rješavanju matematičkih problema. Jedinica atmosferskog pritiska nazvana je u čast Paskala, čiji je eksperiment u velikoj mjeri pojačao i povećao znanje o atmosferi. Paskal je sila od jednog njutna.
Paskal se ubraja u red učenjaka koji su dali veliki doprinos spoznaji Uzvišenoga Boga. Čuvene su njegove konstatacije u pogledu opisa Uzvišenoga Boga: „Bog je Stvoritelj svih matematičkih zakona i njihovih činilaca.“
JOHN  REI          (1627-1705)
Jedan od poznatih engleskih učenjaka biologa. Bio je na čvrstom ubjeđenju da je na svakom čovjeku obaveza da spozna da svaka stvar u prirodi ima svoga Stvoritelja.
Snaga njegovog imana bila je refleksija zdravog razuma i jake riječi. Napisao je značajno djelo „Božja mudrost u stvaranju“. U toj knjizi su opisane hiljade biljaka, ptica, riba, insekata i dr. U svojoj knjizi John dodaje: „Priroda upućuje na činjenicu da ona ima Stvoritelja“, dodajući: „Bog je Stvoritelj Kosmosa i samo Božjim blagoslovom i moću Kosmos opstoji i egzistira i tako će biti, i ti isti Božji zakoni od početka stvaranja čuvaju Kosmos.“
ROBERT BOYLE (1627-1691)
Jedan od vrlo poznatih engleskih učenjaka hemičara, filozofa fizičara. Njegov veliki doprinos je pumpa za vazduh pomoću koje je eksperimentisao sa usisivačima i osobinama gasova, metala i sagorjevanja.
Poznat je po zakonu Boyl. Pisao je o pitanjima nauke i religije. Bio je na čvrstom ubjeđenju da je Tvorac prirode savršeno biće, sa neograničenom snagom i silom. U svojim govorima kaže Robert Boyle: „Nauka i vjersko ubjeđenje u Boga moraju ići korak u korak i leđa uz leđa, potpomažući jedno drugo. Kaže Robert Boyle: „Na nama je da veličamo jednog Boga koji je stvorio prirodu i život, a vjera u Boga će koristiti ljudskoj civilizaciji.“
Robert Boyle dodaje: „Savršenost i preciznost kretanja Kosmosa, zatim zakoni instikta koje je Bog postavio u životinjama i drugim bićima, bili su inspiracija za filozofe da odu korak dalje i shvate da sve ovo ima Stvoritelja.“
ANTONY VAN LECUWENHOCK (1632-1723)
Izuzetno značajan holandski učenjak koji je dao svoj neprocjenjivi doprinos na polju mikrobiologije. Jedan od prvih učenjaka koji je uspio da mikroorganizme, bakterije i dr.  posmatra preko svog izuma, tj. preko mikroskopa. Govori se da ih je imao preko pet stotina, a danas ima sačuvanih samo par komada. Tema njegovih izučavanja bile su krvne ćelije.
Ubraja se u red prvih učenjaka koji su dali svoj veliki doprinos otkrivanju krvnih kapilara, pogotovo kod kose na glavama ljudi. Jedan je u nizu učenjaka koji je svojim otkrićima otkrio veličinu Božje moći i savršenstva.
ISAAC NEWTON (1642-1727)
Isaac Newton je engleski fizičar, matematičar, astronom, prirodnjak i filozof. Ubraja se u vrlo beznačajne teologe u svom miljeu.
Njegov najveći doprinos nauci je bilo otkriće sila koje vladaju Zemljom, a pogotovu sile gravitacije. Za njegov naučni napredak zaslužni su moderni filozofi poput Dekarta, astronomi poput Kopernika, Galilea i Keplera. Newton je dao svoj veliki doprinos na polju optike, na polju otkrivanja zakona koji vladaju u Kosmosu i na Zemlji. Jedna od njegovih čuvenih teza glasi: „Svako tijelo koje se kreće u jednom pravcu ići će sve tako dok ga neka druga sila ne zaustavi.“
Po Newtonovim zakonima i dan-danas se radi. Njegov doprinos na polju optike, gravitacije i drugih važnih nauka je genijalan i nezamjenjljiv.
Čuveni su napisi Newtonovi u kojima se kaže: „Mehaničko kretanje Kosmosa sliči ogromnom satu koji radi u kontinuitetu i precizno, a to je sve rezultat djela Stvoritelja, Uzvišenog i Mudrog.“
Njegova otkrića su promijenila lice svijeta i njegov senzibilitet da što bolje upozna Uzvišenog Boga.
Newton je studirao predmete (stvorenja) da što bolje kroz njih upozna svoga Stvoritelja.
Svoj čitav život je posvetio izučavanju Uzvišenog Boga Newton decidno brani svoj stav kada ga pitaju zašto se bavi istraživanjem, pa kaže: „Bog je Sveznajući, On svaku stvar poznaje, On je Svemoćan, On je od vajkada i za svakada, On je Vječan, On je apsolutni Kontrolor svih stvari, Znalac svega, On je zauvijek i oduvijek, možeš Ga spoznati kroz savršenstvo Njegovih stvorenja, On je Mudar, Moćan, Njegova stvorenja Ga (vole) priželjkuju.“
WILLIAM HERSCHEL        (1738-1822)
Jedan od najvećih astronoma osamnaestog vijeka. Rođen je u Hanoveru, Njemačka. Sagradio je teleskop i u tom procesu on je razvio Newtonovu ideju o zamjeni objektiva ogledalom. On je otkrio planetu Uran, koristeći svoj teleskop. Otkrio je dva satelita Saturna. Imao je ulogu u otkrivanju ledene kape. Otkrio je da  zakoni  gravitacije važe i van Sunčevog sistema.
Fascinantna je njegova izjava: „Svaki astronom koji ne vjeruje u Boga mora da je lud.“
Od njegovih izreka izdvajamo i ovu: „Zaprepašćujuće je da astronom tokom svog izučavanja Kosmosa i reda, sklada i harmonije, koju vidi u njima, ne povjeruje u Boga.“
Nastavit će se…

Leave a comment