Vijesti

Uvodnik prvog broja zbornika “Islamska misao”

Fakultet za islamske studije (FIS) u Novom Pazaru po prvi put je u prilici izdati zbornik islamska misao s ciljem afirmisanja i pružanja doprinosa naučnom istraživanju. Kroz zbornik islamska imisao grupa profesora ove visoko – školske ustanove pruža širem čitateljstvu mogućnost da se upoznaju sa fragmentima islamskog učenja predstavljenim na originalan i znanstven način.
Islamska misao tretira širok dijapazon vjerskih, historijskih, filoloških i drugih značajnih tema. Rad odiše aromom ozbiljnog, svestranog i nepristrasnog istraživanja u kome su koherentno integrirani geni primarnih izvora islama Kur'ana i Sunneta.
Vrijeme u kojem se pojavljuje ovj broj obilježeno je značajnim događajima koji su imali centralno mjesto u povijesti Fakulteta za islamske studije:

– islamska zajednica u Srbiji je objedinjena, čiji je centar Novi Pazar
– FIS je postao pridružena članica Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru
– FIS je dobio nove prostorije u strogom centru grada
– izvršena je reforma nastavnog plana i programa i usvojen je novi plan i program koji je u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i već je u eksperimentalnoj pripremi
– angažovan je veliki broj profesora, asistenata i vanjskih saradnika, kao što je npr. prof dr Ferid Muhić
– sklopljeno je nekoliko sporazuma o saradnji sa drugim fakultetima u zemlji i inostranstvu
– osnovan je fond za stipendije i pomaganje učenika
– omogućen je upis učenicima koji nisu završili srednje vjersko obrazovanje, koji prije upisa pohađaju pripremnu školu
Izdavanje islamske misli za Fakultet za islamske studije predstavlja svojevrsnu obnovu i njegovo svestrano uključivanje u savremena međunarodna vjerska, društvena i kulturna strujanja.
Islamska misao svakako predstavlja značajan doprinos nauci i  proširivanju naučnih horizonata.
Nadamo se da će brojevi islamske misli biti aktuelniji i bliži interesima šireg kruga čitalaca.

 

Almir Pramenković

Leave a comment