Vijesti

Reisulema obišao Fakultet za islamske studije i druge ustanove Mešihata

U utorak 19.05.2009. godine u okviru posjete Sandžaku, Reisulema Islamske zajednice je posjetio ustanove koje rade u okviru Islamske zajednice u Srbiji. Kako je već bilo predviđeno protokolom, vrhovni poglavar Islamske zajednice, reisulema dr. Mustafa-ef. Cerić, posjetio je ustanove Mešihata Islamske zajednice u Srbiji: Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru, Mekteb „Rewda i Wildan“, Medresu „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru, muški i ženski dio, kao i Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, koji kao vakuf potpada pod ingerencije Reisuleme i Islamske zajednice. U okviru ovih posjeta bio je organizovan i susret sa imamima i sandžačkom ulemom, kao i posjeta gradilištu na Poilima, na vakufskoj zemlji, koju je neka od prethodnih vlasti oduzela Islamskoj zajednici sa namjerom da sagradi obdanište, koje nikada nije podignuto. Nakon povraćaja tog zemljišta, Mešihat Islamske zajednice je na temeljima predviđenog obdaništa otpočeo izgradnju velikog obrazovnog centra, koji će u svom sastavu imati obdanište, osnovnu školu i srednju gimnaziju.

 

Svjetionik znanja

Oko 10 časova Reisulema je posjetio Fakultet za islamske studije, gdje ga je primio dekan dr. hfz. Almir Pramenković sa profesorima i upravom Fakulteta. Hafiz je Reisu i prisutnima predstavio istorijat i aktivnosti Fakulteta. Dekan je naglasio da je ovo fakultet koji ima šest studijskih programa i da je, kao takav, jedinstven na Balkanu i da na njemu postoje studijski programi koje mogu studirati i nemuslimani.
Reisulema se tom prilikom obratio prisutnim studentima i razgovarao o uslovima studiranja na FIS-u. Pitao ih je zašto su odabrali baš FIS i koji su  njihovi planovi za dalje školovanje. Reis je istakao blagodat studiranja u svojem mjestu i izrazio zadovoljstvo što Sandžaklije ne moraju više da putuju kilometrima daleko da bi stekli nauku i znanje. Studentima je poručio da se odgajaju i spremaju za život kako bi najefikasnije prenijeli stečeno znanje i popravili greške koje su neke ranije generacije počinile.

 

Ulaganje u budućnost

Nakon posjete FIS-u uslijedila je posjeta Mektebu. Reisulema i svi njegovi saradnici bili su oduševljeni ovim projektom, naročito jaslicama, gdje se djeca mlađa od godine upućuju, vaspitavaju i odgajaju u duhu islama. U mektebu je uvaženog gosta i njegove saradnike dočekao direktor Mersad Curić, koji ih je proveo kroz zgradu Mekteba na Paricama. Direktor Curić je istakao da je kroz sistem Mekteba prošlo oko 8.000 djece, i da su već stasale generacije koje se upisuju u Medresu. Djeca od najmanjih uzrasta u jaslicama, preko predškolskog uzrasta do školskog, impresionirala su goste izvođenjem ilahija, recitacija i učenjem Kur'ana. Reis Cerić je sjeo u krug djece i, ne skidajući osmjeh sa lica i ne skrivajući oduševljenje, slušao šta su ovi mali ljudi, a veliki muslimani naučili u Mektebu. Reis se zahvalio vaspitačicama i upravniku što na pravi način prave bazu za napredak i razvoj Bošnjaka u Sandžaku.
Povod posjete Vrhovnog poglavara Sandžaku bila je Svečana akademija maturanata Medrese, tako da je posjeta ovoj obrazovno-vaspitnoj ustanovi protekla sa osjećanjem poštovanja prema svemu što ova ustanova pruža u obrazovanju mladih. U ženskom odjeljenju kod Bor džamije Reisa je dočekao direktor Medrese Nedžad-ef. Hasanović i pomoćnica direktora za nastavu mr. Misala Pramenković, a medresantice su Reisa dočekale tekbirima. Profesorica Misala je upoznala Reisulemu sa nastavnim planom i programom Medrese i ostalim aktivnostima koje medresantice obavljaju u internatu. Reisulema im je čestitao, prije svega, što su odlučile da upišu Medresu, a potom i što su uspjele da polože prijemni ispit: „Ja sam dva puta pokušavao da se upišem i dva puta propadao”, rekao je Reisulema i dodao: „Želio bih da ovo posebno zapamtite: islam su na Balkanu, prije svega, sačuvale žene. Majke, nene i one žene koje su bile kod kuće našu djecu su učile šehadetu. Jako je važno da od malih nogu znamo da smo mi Bošnjaci jedan narod, da imamo iste radosti, iste žalosti, iste muke i da su isti oni koji nas vole i koji nas poštuju, kao što su isti i oni koji nas ne vole i ne poštuju.“ Na kraju su učenice Medrese uručile Reisulemi poklon koji je on predao svojoj supruzi i kazao: „Ovo javno radim da bih vam bio uzor kako trebate biti dobri prema svojim suprugama.“
U muškom odjeljenju Medrese Reisulema je održao kraće predavanje učenicima, čestitao Glavnom muftiji i direktoru Medrese Hasanoviću na postignutim rezultatima u Medresi.

Temelj napretka

Reisulema je sa svojim saradnicima obišao zgradu Univerziteta, kao krovnu instituciju obrazovnom sistemu kojeg je Islamska zajednica uspostavila. Domaćin na Univerzitetu bio je dr. Mevlud Dudić – rektor Univerziteta. Reisulema je sa svojim domaćinom obišao zgradu Univerziteta i tom prilikom posjetio sale za sastanke, učionice, biblioteku, TV „Universa“, kabinete informatike i upoznao se sa uslovima studiranja i sticanja znanja na ovoj visokoškolskoj instituciji. 
Nakon obilaska zgrade, predsjednik Internacionalnog univerziteta Muamer-ef. Zukorlić i rektor dr. Mevlud Dudić u Rektoratu Univerziteta primili su delegaciju predvođenu Reisulemom i prezentovali im planove za budućnost i razvoj. Nakon tog radno-informativnog  sastanka, Reisulema je došao u Veliku salu Univerziteta, koja je bila prepuna studenata željnih da čuju šta će im Reis reći. „Ovo mi sve izgleda nevjerovatno. Ja još ne mogu da vjerujem i još uvijek lebdim između sna i jave da li vidim ovo što je predamnom. Ovaj univerzitet nije obični univerzitet, ovo je pokret koji će vrlo brzo pokazati svoje rezultate i imati svoje plodove. Posebno mi je drago što ovdje vidim više ženskih nego muških studenata”, rekao je Reisulema.
„Vječno je pitanje šta je smisao našeg života? Mi se razlikujemo od drugih stvorenja po dvije dimenzije: govoru i duhovnoj dimenziji, koja je očigledna i ne mora se dokazivati. Duhovnost je izvor naših života. Četiri su kategorije ove civilizacije. Ovo je civilizacija koja je prošla put od mitologije do znanosti, od moći do prava, od ropstva do slobode i od teorije o državi do legitimnosti države. Ja bih volio da ovaj univerzitet radi za ove četiri vrijednosti koje su rezultat stoljetnih borbi ljudi i ja bih želio da se vi borite za znanost i da ne padate u zamku mitologije, da se unatoč sili borite za pravo, da se borite za slobodu svih ljudi, da ne padaju u ropstvo bilo kome, osim Gospodaru, te da osim teorije o državi vlast dobiju oni koji znaju dijeliti zajedničko dobro pravedno sa svima. Ovaj univerzitet nudi znanje i nudi moral i onda možemo očekivati da budemo sretni i zadovoljni.“

Media centar

Leave a comment