Vijesti

Konkurs za upis 2009/10

 

Na osnovu članova 45, 46, 47. i 48. Statuta,

Fakultet za islamske studije raspisuje

 

Za upis na prvu godinu studija u školskoj 2009/2010. godini

Pravo učešća na konkurs imaju svršenici medresa i srednjih škola IV stepena. Za kandidate koji nisu završili medresu bit će organizirana pripremna godina iz stručnih predmeta u periodu od 1. jula do do 30. oktobra.

U prvom upisnom roku, dokumenta se predaju u periodu od 22. do 27. juna, a prijemni ispit će biti organiziran 1. jula 2009. godine.

U drugom upisnom roku, dokumenta se predaju u periodu od 1. do 5. septembra, a prijemni će biti organiziran 7. septembra 2009. godine.

 

Kandidati su dužni da podnesu slijedeća dokumenta:

izvod iz matične knjige rođenih,

svjedočanstva svih razreda srednjeg obrazovanja,

diplomu o završenom četvorogodišnjem obrazovanju,

potvrdu o završenoj pripremnoj godini (za kandidate koji nisu završili medresu).

 

Nastava na Fakultetu organizirana je kao četvorogodišnji studij.

 

          Dokumenta se predaju u Studentskoj službi Fakulteta. Za informacije kandidati se mogu obratiti nadležnoj službi Fakulteta, ul. Rifata Burdžovića 1, ili na tel./fax: +381 20 316 904, e-mail: fisnp@ptt.rs 

 

 

                                                                                              D E K A N 

 

                                                                        Doc.dr. hfz. Almir Pramenković

 

Leave a comment