Vijesti

Prof. dr. Metin Izeti, profesor na predmetima ‘akaid’ i ‘islamska filozofija’

Datum rodenja: 01.09. 1970

OBRAZOVANJE

Docent Akaida (apologetike)

20.02.2006 godine u Fakultetu Islamskih Nauka u Skoplju.

Doktor nauka iz oblasti Akaida i Islamske Filozofije

– 2003 godina Marmara univerzitet, Istanbul, Turska.

Naslov doktorske disertacije : XVIII ve XIX Yuzyilda Balkanlarda Tasavvufi Akimlar.

(Sufijske struje u Balkanu u XVIII i XIX vijeku)

Magistar u oblasti Akaida i Islamske Filozofije

           1996-1998 Dokuz Ejlul univerzitet, Izmir, Turska.

           Naslov magistarskog rada: Makedonya’da Bektasilik

            ( Bektasije u Makedoniji).

Islamski Teoloski Fakultet (Ilahijjat)

1996 godine Islamski Teoloski Fakultet (Ilahijjat), Izmir, Turska.

Srednja skola

1985-1989 Isa Begova Medresa u Skoplju

RADNO ISKUSTVO

1997 godine Imam i Vaiz u Saat Dzamiji u Tetovu

2001 godine predavac na Fakultetu Islamskih Nauka u Skoplju na predmetima Akaid i Islamska Filozofija.

2001-2004 godine clan Mesihata Islamske Zajednice u Makedoniji.

2003 godina predavac na Fakultetu Islamskih Studija u Novom Pazaru.

2005 godine predavac Islamske doktrinologije na Bogoslovskom Fakultetu u Skoplju (jedan semestar).

Clan Upravnog odbora Fakaulteta Islamskih Nauka u Skoplju.

2004-2005 godine Predsjednik Sabora Islamske Zajednice Makedonije.

Clan urednickog odbora Zbornika Radova Fakulteta Islamskih Nauka u Skoplju.

 

BIBLIOGRAFIJA RADOVA

Objavljene knjige

Tarikati Bektashijan ( Tarikat Bektasija), 2001 Tetovo.

Kllapia e Tasavvufit  ( Trans Tesavvufa), 2004 Skoplje.

Ballkanlarda Tasavvuf ( Tesavvuf u Balkanu), 2004, Istanbul

Makalat-I Hadzi Bektas-I Veli , 2006 godine Tirana.

 

Objavljeni naucni radovi

 

Povijest Mezheba ( Frakcija) u Islamu, (Hena e Re, Skoplje 1997)

Islam vjera srece u oba svijeta, ( Hilal, Skoplje 1997)

Nekoliko rijeci o Mezhebima, ( Hena e Re, Skoplje 1998)

Nestati u Njemu, (Hilal, Skoplje 1998)

Golubijicine Suze, ( Vepra, Skoplje 2000)

Metafizika Ramazanskog Posta, (Vepra, Skoplje 2000)

Boze, uputi nas na pravi put, ( Vepra, Skoplje 2000)

Uloga duhovne edukacije u kvalitnom obrazovanju, ( Vepra Skoplje 2000)

Fanatizam, ozbiljna opasnost za modernu eru, ( Vepra, Skoplje 2000)

Srz nesporazuma i idolizacija interesa ( Vepra, Skoplje2000)

Covjek i put 21 vijeka, ( Ftesa, Gostivar 2000)

Relacija razum-srce u putu srece ( Vepra, Skoplje 2001)

Ogledalo, simbol ljudskog savrsenstva, (Vepra, Skoplje 2001)

Dva vazna dokumenata u vezi Tetovske tvrdave, ( Fakti, Skoplje 2001).

Bektasijski tarikat i njegova refleksija u nasim prostorima, (Studime Orientale, Pristina 2001)

Reflekcija sufijsko-bektasijskih vrijednosti u poeziji Naima Fraserija, ( Zbornik Radova FIN-a u Skoplju) 

Ljubav prema Pejgamberu u Rumeliji, (Hilal, Skoplje 2003)

Pravilno predstavljanje vjere u primjeru Pejgambera a.s., ( Hena e Re, Skoplje 2003)

Spoznaja sebe, ( Hena e Re, Skoplje 2003)

Tradicionalizam u Mudrosti Mevlana Dzelaluddin Rumija, ( Edukata Islame, Pristina 2003)

Teleoloska Filozofija Meclana Dzelaluddin Rumija, ( Filosofija, Skoplje 2003)

Medresa kao Paradigma za teoloske studije, ( Edukata Islame, Pristine 2004)

Perenijalna Filozofija i Tradicionalizam u Modernoj  Eri, ( Filosofija, Skoplje 2004)

Vjerski Parametri u formiranju pravilnog identiteta, ( Lobi, Skoplje 2004)

 

PRIJEVODI

M.S. Ramadan el-Buti, Zeni koja vjeruje u Allaha dz.s., Tetovo 1992

Ebu’l-Ala el-Mevdudi, Ka Razumijevanju Kur’ana, Skoplje 1993.

Ali Seriati, Bezkonacne nule iza jedinice, Tetovo 1994.

Ihsan Surejja Sirma, Doba cetiri halifa, primjer islamskog daveta, Tetovo 1999.

Sadik Tekin, Neumorni Musliman, Tetovo 1999.

Farabi, Orintiranje na put srece, Tetovo 1999.

Ali Fuad Basgil, Glava uz glavu sa mladima, Skoplje 2000.

Selcuk Erajdin, Tesavvuf i Tarikati, Tetovo 2001.

H. Kamil Jilmaz, Uvod u Tesavvuf, Tetovo 2002.

SIMPOZIJI

Simpozij “ Stanje i Perspektivevjersko obrazovnog sistema u sklopu Islamske Zajednice” odrzan u Skoplju 2004,

Simpozij “ Medjuverski Dijalog” Skople 2004.

Simpozij  “ Takvimi u Albanskim i Balkanskim Prostorima” Struga 2005.

Medjunarodni Simpozij “ Bektasije i Alevije” ( Isparta, Turska)

Simpozij “ Islamska Terminologija na Albanskom Jeziku” Pristina 2005

Medjunarodni simpozij “ Mevlana, Mevlevihane i Mesnevija” ( Manisa, Turska)

Medjunarodni simpozij, “ Mevlana u misli i kulturi muslimana” (Canakkale, Turska.

 

Oženjen je i otac dvoje djece. 

Leave a comment