Vijesti

Prof. Senad Saračević, sekretar Studentske službe

senad1Rođen je 05.05.1973. godine. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a zatim Medresu „Gazi isa-beg“ u Novom Pazaru.

Diplomirao je na Univerzitetu Al-Azhar, Fakultet Usulu-d-din, na Odsjeku za hadis u Kairu, Egipat.

Upisao je postdiplomske studije, smjer islamistike na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazarar.

U kraćim periodima je radio u Medresi, Glasu islama i kao profesor islamske vjeronauke.

Leave a comment