Vijesti

Hfz. Bajram Ajeti, predavač na predmetu ‘kiraet’

Rodjen je 04/02/1961. u selu Lipkovo kod Kumanova, sin je hfz. Refika Ajetija i majke Resmije.
Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu (Lipkovu). Hifz je završio pred svojim ocem hfz. Refikom Ajetijem u 13 godini života.
Hifz je položio u Sarajevu 1976. kao tada najmladji hafiz u SFRJ.

Iste godine je upisao u GHM u Sarajevu. U toku medrese učestvovao na mnogim takmičenjima u kiraetu širom svijeta kao sto su takmičenja Libija, Egipat, Iran, Saudiska Arabija, Europska i lokalna takmicenja, gde je postigao značajne rezultate. Kao učenik medrese klanjao je taravih namaz sa hatmom. Poslje preseljenja prof. hfz. Ibrahima Trebinca na Ahiret, zamjenio ga je u Hadzinskoj Dzamiji, klanjajuci sa hatmom aksam, jaciju i sabah namaz.
Poslje medrese upisao je Islamski teoloski fakultet u Sarajevu. Na tom fakultetu je i diplomirao na temu ” Pravilno ucenje kur'ana po kiraetu “. Poslje diplomiranja, zaposlio se u svom rodnom mjestu kao imam, mualim i hatib, gde i danas radi. 1995 radi kao profesor u gazi Isabeg medresi u Skoplju. Nakon nekoliko godina pozvan je da bude kao profesor na Islamskom teoloskom fakultetu u Skoplju, gdje radi i danas. Od 2003 radi kao profesor na tada Islamskoj Akademiji u Novom Pazaru, a danas Fakutetu za islamske studije u Novom Pazaru. Pri odbrani diplomskog rada u Sarajevu Hfz. Bajram Ajeti je moleći za rahmetli dusu gazi Husrevbegu, u prisustvu ucenika GHM i studenata islamskog teoloskog fakulteta u Sarajevu,  proucio cijeli kur'an napamet za 9 saati i 23 minuta.

Leave a comment