Vijesti

Prof. dr. hfz. Haris Hadžić učestvovao na konferenciji “Institucija hifza Kur'ana u BiH”

Profesor na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru prof. dr. hfz. Haris Hadžić učestvovao je na  dvodnevnoj konferenciji “Institucija hifza Kur'ana u Bosni i Hercegovini” koja je održana u Tuzli 25 .i 26. juna 2024.godine

U organizaciji Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Muftijstva tuzlanskog, Behram-begove medrese i Instituta za društvena i religijska istraživanja, u Tuzli je održana dvodnevna naučna konferencija s međunarodnim učešćem pod nazivom “Institucija hifza Kur’ana u Bosni i Hercegovini“. Otvorenju konferencije prisustvovali su reisu-l-ulema Islamske zajednice dr. Husein-ef. Kavazović, muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović, muftija vojni Nesib-ef. Hadžić, direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta hfz. dr. Mensur-ef. Malkić, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dr. Ahmed Omerović, gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, ugledni alimi, hafizi i drugi gosti.

Reisu-l-ulema dr. Husein Kavazović čestitao je organizatorima na odabiru teme, te je istakao da je u Kur'anu naša slava, naša čast i dostojanstvo, ali i naša snaga i treba se primjereno odnositi prema njemu.

Nakon uvodnih obraćanja moderatora mr. Mehe Šljivo i predsjednika organizacionog odbora dr. Mensura Husića, na ovoj konferenciji uzeli su učešće sljedeći izlagači:

– Dr. Husein ef. Kavazović, reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

– Dr. Vahid Fazlović, muftija tuzlanski

– Akademik dr. Enes Karić (FIN u Sarajevu): Utjecaj Kur'ana na ljudsku misao

– Prof. dr. Ismet Bušatlić (FIN u Sarajevu): Kur'an u Bosni i Hercegovini

– Prof. dr. kurra hafiz Fatih Çolak (Istanbul 29 Mayis Universitesi): Iskustva i načini podučavanja hifzu Kur'ana u Turskoj

– Prof. dr. kurra hafiz Dževad Šošić (FIN u Sarajevu): Osvrt na tradiciju izučavanja kiraeta u BiH i posljednja dva stoljeća

– Dr. hfz. Mensur Malkić (Uprava za vjerske poslove Rijaseta IZ u BiH): Načini čuvanja kur'anskog teksta: povijesni razvoj institucije hifza

– Prof. dr. hfz. Haris Hadžić (FIS u Novom Pazaru): Iskustva u podučavanju hifza Kur'ana u Sandžaku

– Prof. dr. hfz. Safet Huseinović (IPF u Zenici): Hifz Kur'ana u odgojno-obrazovnim ustanovama IZ u BiH od 1878. do 2024.godine

– Dr. hfz. Elvir Duranović (Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka u Sarajevu): Tradicija institucije hifza Kur'ana i promocije hafiza u BiH

– Dr. kurra hfz. Fadil Bektaš (Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku): Osnovna pravila i principi u hifzu Kur'ana

– Dr. hfz. Behija Durmišević (Gazi Hiarev-begova medresa u Sarajevu): Hifz Kur'ana u životu žene

– Kurra hfz. Zubejda Gobeljić (Behram-begova medresa u Tuzli): Učenje i memoriranje Kur'ana u funkciji razvoja ljudske ličnosti

– Mr. kurra hfz. Aziz Alili (Medžlis IZ Zagreb): Načini učenja (mekami) Kur'ana

– Mr. hfz. Amir Mahić (Medžlis IZ Kozarac): Značaj hifza Kur'ana u imamskom pozivu

– Hfz. Mirnes Spahić (Behram-begova medresa u Tuzli): Uloga muhaffiza na putu hifza Kur'ana

Prof. dr. hafiz Haris Hadžić, profesor na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru, govorio je na temu: “Iskustva u podučavanju hifza Kur'ana u Sandžaku”. Prezentirao je neke od vrijednih podataka koje je prikupio tokom istraživanja o hifzu i hafizima u Sandžaku i Crnoj Gori u zadnjih 170 godina, te predstavio institucije Mešihata IZ u Srbiji u kojima se uči Kur'an, počev od dječijih vrtića i mekteba Revda i Vildan, preko medrese “Gazi Isa-beg” i Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru. Poseban akcenat je stavio na Školu Kur'ana Časnog u Novom Pazaru koja je s trideset i sedam svojih odjeljenja i departmana koji djeluju u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, Rožajama, Beranama, Petnjici,  Prijepolju, Brodarevu, Minhenu, Beču, Frankfurtu,  Ofenbahu i drugim mjestima u Sandžaku i dijaspori, uključujući i odjeljenja na području Vojvodine u  Novom Sadu i Subotici, dala fantastične rezultate na putu učenja hifza Kur'ana Časnog, i trenutno u svim navedenim departmanima i odjeljenjima ima  preko 2.800 polaznika na svim nivoima od učenja harfova do hifza čitavog Kur'ana. Posebno je izdvojio period od 1990.godine kada je opet reaktiviran rad medrese “Gazi Isa-beg” u Novom Pazaru, i osnivanje Mešihata IZ-e u Sandžaku 1993.godine kada u Sandžaku nastaje procvat i “zlatno doba”, ekspanzijom osnivanja velikog broja  odgojno-obrazovnih institucija, koje su, pored ostaloga, dale veliki doprinos instituciji hifza Kur'ana na prostoru Sandžaka i bošnjačke dijaspore.

Zaključke konferencije izložio je predsjednik Organizacionog odbora dr. Mensur-ef. Husić. U njima se, između ostalog, naglašava da je Kur'an naše duhovno vrelo. Iz njega crpimo vječne istine, uputu, znanje i univerzalne moralne postulate. Hifz Kur'ana je najjače i sveobuhvatno sredstvo povezanosti sa Kur'anom. Čuvanje Kur'ana ima svoju hijeropovijesnu i povijesnu dimenziju u kojoj se Božiji govor čuva, prenosi i baštini u svojoj izvornoj autentičnosti. Višestoljetna tradicija učenja, proučavanja i prepisivanja Kur'ana u Bosni i Hercegovini ukazuje na odgovoran odnos bosanskohercegovačkih muslimana i Islamske zajednice spram institucije hifza.

Na konferenciji je, na naučno relevantnim i dostupnim izvorima, predstavljen povijesni pregled institucije hifza od vremena poslanika Muhammeda, alejhi selam, te povijesni pregled institucije hifza Kur'ana u Bosni i Hercegovini kroz djelovanje medresa, fakulteta islamskih nauka, škola Kur'ana, imama, hafiza i kurra hafiza.

Akcentirano je da je rad sekcija hifza u mektebima, medresama, fakultetima, edukativnim programima škola Kur'ana u medžlisima i muftijstvima potrebno dodatno podržati i institucionalno ojačati. Fond Bejtul-mal iz kojeg se izdvajaju značajna sredstva za finansiranje škola hifza predstavlja respektabilnu podršku unaprjeđenju i boljoj organizaciji institucije hifza u Bosni i Hercegovini.

 

Dr. Mersada Nuruddina Agović, Tuzla