Vijesti

Nedim Smailović odbranio doktorski rad

Na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru uspješno je odbranjena doktorska disertacija Nedima Smailovića iz Banovića, Bosna i Hercegovina, pod naslovom: “Društvena briga u propisima islama sa analizom zastupljenosti u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini.”

Rad je odbranjen pred komisijom koju su činili:

– prof. dr. Hajrudin Balić, mentor,

– prof. dr. Haris Hadžić, član,

– doc. dr. Sumeja Smailagić, član.

Komisija je pohvalila rad doktora Nedima jer je obuhvatio važne oblasti iz islamskog prava, kao i njihovu zastupljenost u aktivnostima Islamske zajednice. Posebno je zanimljivo istraživanje sprovedeno među službenicima i članovima Islamske zajednice, te rezultati koji su dobijeni. Komisija je predložila kandidatu da štampa rad kako bi bio dostupan široj društvenoj zajednici.