Vijesti

Posjeta učenica Medrese Gazi Isa-beg FIS-u

Učenice četvrte godine Medrese „Gazi Isa-beg“ posjetile su Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru. Ova posjeta je organizovana u sklopu redovnih aktivnosti Medrese i Fakulteta u želji da se budućim diplomcima Medrese na najbolji način predstave studijski programi, kapaciteti i uslovi studiranja na Fakultetu za islamske studije. Ova posjeta je imala za cilj da se ovim mladim djevojkama ukaže na to da sada, da bi sticale znanja, ne moraju da putuju van svoga mjesta, već da mogu i ovdje u Sandžaku dobiti nauku kao u bilo kom dijelu svijeta, a da opet budu sačuvane i zaštićene sigurnošću rodnog grada i vlastitog naroda.

Učenice je predvodila profesorica Misala Pramenković, a na Fakultetu za islamske studije su ih dočekali dekan FIS-a hfz. dr. Almir Pramenković, prodekan mr. Mustafa Fetić i dr. Mehmed Mešić – predsjednik Upravnog odbora FIS-a, kao i mr. Enver Omerović.

Nakon obilaska prostorija FIS-a u jednoj od učionica organizovan je radni sastanak rukovodilaca Fakulteta i učenica na kome su dekan Pramenković i profesor Omerović prezentirali studijske programe.

Dekan hafiz Pramenković je istakao da na FIS-u postoji šest departmana ili studijskih programa na kojima studenti mogu da steknu različita znanja iz islamskih nauka, ali da Fakultet ima i departmane na kojima se mogu upisati i ne muslimani. Ovo čini FIS jedinstvenim fakultetom u regionu jer on je, u stvari, mini univerzitet na kome predaje 45 profesora, a od toga 7 hafiza Kur'ana.

Mr. Omerović je posebno naglasio koliko znači za muslimana, a u ovom slučaju za mlade muslimanke, da u mjestu u kome su se rodile žive, studiraju i rade. FIS je velika blagodat od Allaha dž.š. i taj Fakultet je prvobitno kao Islamska pedagoška akademija postavio temelje visokom obrazovanju u Sandžaku.

Prezentacija se završila pitanjima koja su učenice postavljale kako bi sebi još više pojasnile i približile FIS i kako bi im to pomoglo da donesu ispravnu odluku i da se na proljeće prijave i upišu da studiraju na ovom fakultetu.

Leave a comment