Vijesti

Odgovori na zablude o islamu V

Zabluda: Nauka kaže da sve što čovjek jede ima uticaja na njegovo ponašanje. Zašto onda islam dozvoljava svojim sljedbenicima da jedu meso, pošto konzumiranje mesa životinja može dovesti do toga da osoba bude nasilna?

 

Dozvoljeno je konzumiranje mesa samo od biljojeda

Slažem se sa tim da ono što čovjek jede utiče na njegovo ponašanje. To je jedan od razloga što islam zabranjuje jesti meso od mesoždera, kao što su lav, tigar, leopard i dr., koji su nasilni i krvoločni. Islam dozvoljava jesti mesa samo od biljojeda, kao što su krava, ovca, koza i druge, koje su mirne i pitome. Muslimani jedu meso pitomih i mirnih životinja zato što su muslimani miroljubivi i nenasilni.

Kur’an kaže da nam je Poslanik zabranio loše stvari

Časni Kur’an kaže: „Onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati ni čitati ni pisati, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi. Zato će oni koji u njega budu vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslato slijedili – postići ono što budu željeli.“ (El-A'raf, 157) „Ono što vam Poslanik kao nagradu da, to uzmite, a ono što vam zabrani, ostavite, i bojte se Allaha jer Allah, zaista, žestoko kažnjava.“ (El-Hašr, 7)

Za muslimana, naredbe Allahovog Poslanika s.a.v.s. su sasvim dovoljne ubijediti nas da Allah želi dobro time što nam je neke stvari dozvolio, a neke zabranio.

Hadisi zabranjuju jesti meso mesoždera


 

Na ovu temu se prenose najvjerodostojniji hadisi u Sahihul-Buhariji i Sahihul-Muslimu, poput hadisa iz Knjige o lovu i zaklanim životinjama, kojeg prenosi Ibn Abbas r.a., hadis broj 4752 u Muslimovoj zbirci, kao i u Sunenu Ibn-Madždže, poglavlje broj 13, hadisi 3232-3234, gdje Vjerovjesnik s.a.v.s. zabranjuje jesti mesa sljedećih životinja:

1. Divlje životinje sa oštrim zubima, tj. meso životinja koje se i same hrane mesom. To su životinje koje pripadaju porodici mačaka: lav, tigar, leopard, domaće mačke i sl., kao i psi, vukovi, hijene i sl.

2. Neke vrste glodara, poput miševa, pacova, zečeva sa kandžama i sl.

3. Reptili, poput zmije, guštera, aligatora i sl.

4. Ptice grabljivice sa kandžama, poput lešinara, orlova, vrana, sova i sl.

U svakom slučaju, ne postoji nijedan logički niti naučni dokaz koji će dokazati da islamski propisi o ishrani mogu čovjeka učiniti nasilnim.

Iz knjige „Odgovori na zablude o islamu“

Preveo: Senad Redžepović

Leave a comment