Vijesti

Mustafa Fetić odbranio doktorsku disertaciju

Na Internacinalnom univerzitetu u Novom Pazaru uspješno je odbranio doktorski rad Mustafa Fetić na temu „Međuzavisnost porodičnog odgoja i islamske vjeronauke u školama u njegovanju islamskih vrijednosti“ i time stekao akademsko zvanje doktora pedagoških nauka.

 

Doktorsku disertaciju dr. Fetić je odbranio pred komisijom koju su sačinjavala dva prorektora i rektor: prorektor Univerziteta u Zenici prof. dr. Refik Ćatić, prorektor Univerziteta u Travniku prof. dr. Tarik Obralić, te rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru prof. dr. Mevlud Dudić. Sama odbrana je zaokupila pažnju šire javnosti, kako iz redova građanstva, tako i intelektualne elite. Predmetna tema je veoma atraktivna, živa i do sada naučno neistražena. Dr. Fetić je u svom uvodnom izlaganju naglasio važnost i aktuelnost teme, te ukazao na poteškoće sa kojima se susretao pri izradi i finalizaciji rada. To su, prije svega, nedostatak adekvatne literature, kao i skorašnje uvođenje islamske vjeronauke u škole, te pokušaj manipulacije od strane države u njenoj realizaciji kroz školski sistem.

Prezentirajući temu doktorskog rada kandidat je vrlo slikovito, jasno i sažeto predstavio porodicu, porodični odgoj i zadatke porodične pedagogije na jednoj strani, te islamsku vjeronauku, njen razvoj i realizaciju, kao i sve izazove sa kojima se susretala na putu povraćaja u školski sistem, na drugoj strani. Polazna hipoteza da porodični odgoj i islamska vjeronauka u školama bitno utiču na njegovanje i očuvanje islamskih vrijednosti je potvrđena. Dakle, ove dvije ustanove – bošnjačka porodica i islamska vjeronauka, u piramidalnom, međuzavisnom odnosu, suštinski utiču na očuvanje islamskog identiteta, tradicije i kulture.

Dr. Mustafa Fetić je po ocjeni komisije opravdao očekivanja, suvereno ovladao temom i uz briljantne odgovore, kroz svoju doktorsku disertaciju, dao nemjerljiv doprinos afirmaciji porodičnih vrijednosti i islamske vjeronauke, s ciljem sigurnije budućnosti islama, islamskog obrazovanja i sveukupne pedagoške teorije i prakse na našim prostorima. U tom kontekstu je komisija i predložila publikovanje ovog rada s namjerom da on bude pionirski poduhvat koji će podstaći i druge mlade pregaoce i ljude od pera da nastave raditi na rasvjetljavanju ove značajne teme.

Bigrafija dr. Mustafe Fetića

Mustafa Fetić rođen je 10.03.1969. godine u Negobratini kod Bijelog Polja. „Gazi Husrev-begovu“ medresu zavrašio je 1988., a dvogodišnji kurs arapskog jezika na Univerzitetu „Džamiatul-imam“ u Rijadu 1994. godine. Na Filozofskom fakultetu Prištinskog univerziteta u Kosovskoj Mitrovici diplomirao je pedagogiju 2005., a magistrirao 2007. na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru na temu „Savremena shvatanja islamske pedagoške misli“. Doktorirao je na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru na temu „Međuzavisnost porodičnog odgoja i islamske vjeronauke u školama u njegovanju islamskih vrijednosti“. Živi i radi u Novom Pazaru. Oženjen je i otac troje djece.

Radno iskustvo kandidata:

U radnom odnosu je 15 godina i to na dužnostima unutar ustanova islamske zajednice.

– 1997. – glavni i odgovorni urednik „Glasa islama“, glasila Islamske zajednice za vjeru, kulturu i obrazovanje,

1998. – predsjednik Medžlisa IZ-e Novi Pazar,

– 1999/2000. – imam u džamijama Dibak-Ishak i Skender-Kelebi u Novom Pazaru,

– 2003/2004. – vjeroučitelj u osnovnim školama „Bratstvo“’ i „Stefan Nemanja“ u Novom Pazaru,

2008. – prodekan Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru,

2009. – direktor Medrese „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru,

2011. – koordinator Beogradsko-Novosadskog muftijstva.

Objavljene knjige i stručni radovi:

2004. – „Roditeljski savjeti za sretan brak“, El Kelimeh, Novi Pazar.

2006. – „Kazivanja s minbera“, zbirka hutbi, El Kelimeh, Novi Pazar.

Objavljivao je radove u „Islamkoj misli“ (zbornik radova Fakulteta za islamske studije), „Preporodu“, „Glasu islama“, „Zemzemu“, „Sandžačkim novinama“ i drugim edicijama.

Učesnik je mnogobrojnih značajnih konferencija i skupova kod nas i u inostranstvu. Član je Sabora i Mešihata Islamske zajednice u Srbiji.

Leave a comment