Vijesti

Liječenje steriliteta

PITANJE: Stav islama po pitanju alkohola mi je jasan i nikada nisam konzumirala bilo koju vrstu alkoholnog pića. Međutim, trenutno sam u dilemi sta da radim. Udata sam i već duže vrijeme imam bakteriju u urinu koja, navodno, može biti uzrok neplodnosti. Koristila sam tablete, koje mi je ljakr prepisao, kako bih tu bakteriju uklonila, ali nije pomoglo. 
Neke žene su mi preporičile „lijek“ koji se pravi sa rakijom i ne znam šta mi je činiti!? Inače, klanjam svih pet namaza i postim ramazan.
ODGOVOR: Svakom pripadniku islama je dobro poznat stav naše vjere u pogledu alkoholnih pića, a taj stav je prilično poznat i ostaloj široj javnosti, tako da skoro i nema onih, među muslimanima, koji nisu obaviješteni o zabrani. Međutim, u praksi, određeni broj pripadnika islama se potpuno oglušuje i zanemaruje kur’ansku zabranu i, povodeći se za prokletim šejtanom, ide putem zadovoljavanja svojih strasti, odajući se „uživanju” u konzumiranju alkohola.
Imajući u vidu da pomenuto pitanje nije vezano za alkoholna pića, već za „alkohol kao lijek”, ovom prilikom neću govoriti o tome, već ću se ograničiti na ono što je u pitanju traženo.
Vrlo često, posebno među osobama koje imaju češću komuniciraju sa nemuslimanima, a koje nedovoljno poznaju propise svoje vjere, može doći do raznih dilema, posebno kada je u pitanju bolest i liječenje.
Nerijetko se mogu čuti tvrdnje da je konzumiranje alkoholnih pića u manjim količinama, posebno ako se to čini u određenim vremenskim periodima dana, korisno i da ostavlja pozitivne tragove na zdravlje, ili da korišćenje obloga, natopljenih raznim vrstama alkoholnih pića, pozitivno djeluje na određenu vrstu bolova i sl.
O čemu se, zapravo, radi? Da li zaista postoji situacija u kojoj je alkoholno piće korisno, ili djeluje kao lijek, i može li uopšte u alkoholu, odnosno u onome što je Allah dž.š. zabranio, biti koristi?
Najbolji odgovor na ovo pitanje i dileme ove vrste dao je Poslanik a.s., koji kaže: “Allah je dao i bolest i lijek, a bolest je učinio izlječivom, pa se liječite, ali se nemojte liječiti haramom …!” (Ebu Davud)
U drugom hadisu se prenosi: “Neko je upitao Poslanika a.s. o alkoholu, pa kada mu je Muhamed a.s. to zabranio, čovjek ponovo upita i reče: „Ali ja ga pravim radi lijeka“, našta mu Poslanik a.s. odgovori: „Alkohol, zaista, nije lijek, nego bolest!” (Muslim, Ebu Davud i drugi)
Pomenuti hadisi su potpuno jasni i njima nije potreban nikakav komentar niti dodatno pojašnjenje. Dakle, alkohol je haram i u skladu sa sunnetom Poslanika a.s., koji je proizvod razumijevanja i primjene Božje riječi, ne može biti korišćen ni u svrhu liječenja.
Ono što preporučujem našoj čitateljki, koja se zbog iskušenja u bolesti nalazi u dilemi, jeste da ponovo konsultuje ljekara, istog ili nekog drugog stručnijeg, jer danas postoje specijalizovani stručnjaci koji se bave problemom steriliteta, kako ženskim tako i muškim. Preporučujem joj da se ne stidi i ustručava, već da rješavanje pomenutog problema, ako postoji, povjeri kvalifikovanima za tu oblast, a ne „ženama” koje nerijetko „znaju i imaju” recepte za liječenje svake bolesti, a zapravo se nerijetko radi o zabludama i kršenju propisa vjere islama. Ukoliko je poruka Poslanika a.s. ljudima da se liječe, odnosno traže lijeka od bolesti koje je Uzvišeni Allah dao i odredio lijek za svaku od njih, onda je slijeđenje Sunneta u obraćanju srtučnim licima, ljekarima, koji će utvrditi uzroke bolesti i način njihovog liječenja.
Kada je riječ o problemima sa sterilitetom, ili bilo kojim drugim bolestima, onda ljudima mora biti jasna još jedna stvar, a to je da se sve što čovjeka zadesi u životu događa po Allahovom određenju, da su bolesti i problemi iskušenja koja Allah daje ljudima na dunjaluku, kako bi se utvrdio stepen njihovog vjerovanja u Allaha dž.š. i nivo njihove spremnosti da se pomire i suoče sa Božjim određenjem.
Svaki musliman i muslimanka, kada je u pitanju potomstvo i plodnost, moraju imati na umu sljedeće riječi Uzvišenog Allaha: “Allahova je vlast na nebesima i Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće daje mušku, ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće učini bez poroda; On, uistinu, sve zna i sve može.” (Aš-Šura, 49-50)
Pomenuti ajet ne treba niti smije ljude koji se suočavaju sa problemom i bolestima ostaviti bez nade, niti je njegova poruka ljudima da skrštenih ruku čekaju da se stvari same od sebe riješe. Naprotiv, poruka ajeta jeste da se sve dešava po Allahovoj odredbi, ali je Allah dž.š. dao uzroke za dešavanje tih stvari. Stvorio je bolest, ali je dao i lijek, tako da jedino onaj koji traga za lijekom može doći do njega. Nalaženje lijeka ili nenalaženje jeste stvar ljudskog truda, ali su i lijek, i bolest i trud u konačnom sastavni dio i ne izlaze iz Božjeg znanja i odredbe.
Poznato je da ljudi, kada se nađu u teškim iskušenjima, vrlo često posegnu za stvarima koje su vjerom zabranjene, ne žale ni truda ni novca u rješavanju problema, čime se samo problem uvećava. Brojni su oni koji su, svjesni ovog momenta, uvidjeli mogućnost lične zarade i bogaćenja, tako da se vrlo često može čuti da postoje razni „hodže” i „ljekari” koji „posebnim metodama rješavaju sve probleme”, a zapravo su obični manipulanti, koji zloupotrebljavaju situaciju ljudi, jer se njihov hodžaluk ne potvrđuje na djelu – namazom i ostalim Allahovim propisima, tako da je riječ o osobama koje treba izbjegavati.
Put rješavanja problema i liječenja bolesti jeste obraćanje stručnim licima, čvrsta vjera u Allaha dž.š., oslanjanje na Njega, izvršavanje propisanog, te dova Uzvišenom Gospodaru. 

Leave a comment