Vijesti

Liječenje slušanjem Kur'ana

Studirajući Kur'an zaključio sam da se kur'anski ajeti sastoje i opstoje na jako preciznom sistemu brojeva i nije sistem brojeva jedini sistem kojeg posjeduju kur'anski ajeti. Oni u sebi sadrže programe ili instrukcije, a upravo ćelije vrše komunikaciju na tom sistemu.
Možda će neko pomisliti da ovo nije naučni govor. Ali, ako počnemo analizirati Kur'an naći ćemo mnoge ajete koji u sebi sadrže mnoge instrukcije, isto kao što radio posjeduje stanice koje, kada se puste, emituju određene programe i instrukcije, glasove i ostalo.
U tom kontekstu kaže Allah dž.š:
{ و لو أنَّ قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كُلم به الموتى بل لله الأمر جميعاً}
„Kad bi se kakvim Kur'anom brda pokrenula ili Zemlja iskomadala ili mrtvi dozvali; Allahu pripada sve!“ (Ar-Ra'd, 31)
Ako malo dublje pogledamo u ovu kur'ansku konstataciju, onda ćemo se zapitati? Kako može da se Kur'anom pokrene Zemlja? Kako može da se iskomada Zemlja Kur'anom? Kako može da se mrtvi dozovu Kur'anom? Znači, instrukcije i uputstva pomoću kojih se vrši sporazumijevanje sa mrtvima i razumijevanje jezika njihovog nalazi se u Kur'anu. Sve je to u znanju Božjem i On samo određenim robovima svojim daje da to znaju.
Što se tiče brda, poznato nam je da se Zemljine ploče kreću, i to vrlo sporo, u jednoj godini par santimetara, a sa njima se kreću i brda, i te pokrete proizvode užareni talasi koji se nalaze ispod Zemljine kore. Možemo da kažemo da Kur'an u sebi sadrži određene informacije pomoću kojih možemo imati predstavu i kontakt sa njima. Užarena lava koja se nalazi unutar Zemlje često puta biva uzrok raznim nepogodama i zemljotresima koji sjeckaju Zemlju i prave da ondje gdje je bilo kopno sada bude more. Ta ogromna snaga, o kojoj Kur'an govori, nalazi se upravo u Kur'anu. Allah u Kur'anu govori o toj snazi da bismo spoznali sve oblike duhovne i fizičke moći Kur'ana. A sada nam ostaje pitanje, a odgovor ćemo naći u pitanju: Knjiga Kur'an, koja se odlikuje ovakvim svojstvima sile i moći, zar nije u stanju da izliječi jedno tako sićušno stvorenje poput čovjeka od bilo kakve bolesti?
Uzvišeni Gospodar, kada nas obavještava da je Kur'an lijek, poručuje da Kur'an u sebi sadrži uputstva, pokazatelje i sve potrebne planove i programe koji su u mogućnosti da liječe i izliječe oštećene ćelije u našem tijelu, te da izliječi sve ono što ljekari nisu u stanju izliječiti.
Najlakše liječenje bolesti
Jedna od najboljih metoda kojom se liječe bolesti je slušanje Kur'ana, bilo to izjutra, na podne, navečer ili čak kada spavamo.
Melodija Kur'ana predstavlja glasovne talase koji se čuju do određene daljine i dužine. Ovi talasi šire impulse koji vibriraju i pozitivno utiču na nervne ćelije mozga, te obnavljaju ravnotežu tih ćelija, što daje jači imunitet ćelijama da se suprotstave svim oblicima bolesti, sve do onih najopasnijih. Šta je rak nego poremećaj ćelija i nemogućnost da se brane, tako da tuđe ćelije porobe i nastane se u nekom tijelu, što dovodi do teških bolesti. Ali Uzvišeni Allah je svakoj bolesti stvorio lijek, tako da slušanje Kur'ana iznova uspostavlja i renovira sav rad i raspored ćelija. Isto kao kada uzmemo da očistimo kompjuter prepun virusa – ubacimo nove programe i onda se ne bi moglo nikada poznati da je tom kompjuteru pao sistem.To su naši ljudski programi u radu, a šta reći o programu koji sadrži Božji govor – Kur'anu?
Kakve su to provjerene koristi od slušanja Kur'ana?
– Slušanje Kur'ana jača imuni sistem tijela.
– Pojačava intelektualne sposobnosti.
– Pojačava koncentraciju.
– Liječi vremenski ograničene i druge opake bolesti.
– Pojačava samopouzdanje osobe u poboljšava ponašanje i komunikaciju s drugima.
– Daje psihičku smirenost i liječi od nervnih slomova i stresova.
– Liječi brza reagovanja i suzbija ljutnju.
– Pojačava moć odlučivanja u teškim situacijama.
– Učvršćuje ličnost i dovodi je do potpunog sampouzdanja.
– Liječi mnoge bolesti poput: alergije, kihavice i glavobolje.
– Poboljšava elokventnost i brzinu govora.
– Štiti od opasnih bolesti poput malignih oboljenja i dr.
– Utiče na promjenu loših navika poput pretjerivanja u ishrani i ostavljanju duhana.
Spominjemo kao ilustraciju nešto što se dogodilo čovjeku koji trenutno najviše piše iz područja kur'anske nadnaravnosti, jer kako sam kaže – bio je pušač i nije mogao sebe zamisliti nepušačem, ali nakon terapije slušanja Kur'ana učinio je sebe nepušačem bez muke. Kako sam kaže, čudi se kako se cio njegov život promijenio i zbog čega?
„Ali pošto sam izučavao najsavremenije načine liječenja sa glasovnim talasima i drugim sredstvima, a tu s ponosom ističem slušanje Kur'ana, moj život se sto posto promjenio. Ono što vam, dragi čitaoci, mogu preporučiti jeste slušanje Kur'ana, jer koliko god da ga slušate vi niste na gubitku sa vremenom, već ste u velikoj dobiti. Jer naš Poslanik a.s. je često govorio:
{ما نقص مالُ من صدقة}
 „Nije imetak umanjen davanjem sadake.“
Možemo komotno reći: Nismo na gubitku sa vremenom slušajući Kur'an. Naprotiv, svo vrijeme da potrošimo slušajući Kur'an, Allah dž.š. će učiniti to vrijeme blagoslovljenim i vrijednim, učinit će nas činiocima dobrih djela i pomoći nas da u životu nemamo problema. Uvidjet ćemo da posao koji bismo uradili za nekoliko dana, poslije istrajavanja u slušanju Kur'ana, taj isti posao ćemo uraditi za nekoliko sati.
Poslanik Muhammed a.s. je rekao:
{تركتُ لكم دواءين، القرآن والعسل، العسل للجسم والقرآن للقلب}
„Ostavio sam vam dva lijeka: Kur'an i med. Med za tijelo, a Kur'an za srce.“
I ovaj hadis govori još prije hiljadu i četiristotine godina da je Kur'an lijek u svakom pogledu, što jasno, decidno potvrđuje činjenicu na iskrenost Poslanika a.s. i njegove misije, te da je sve što je govorio i preporučio dolazilo od Uzvišenog Gospodara, a ne od njega samog.
Molimo Uzvišenog da izliječi naše grudi Kur'anom i obasja naša srca svjetlom na dunjaluku i Ahiretu, pa zbog toga treba da se zahvaljujemo Allahu na Njegovoj milosti i blagodati da nas je počastio Kur'anom koji je čitav lijek i milost. U tom kontekstu kaže Uzvišeni Allah dž.š:
{يا أيها الناس قد جاءتكم موعظةٌ من ربكم و شفاءٌ لما في الصدور و هدىً و رحمةٌ للمؤمنين}
„O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima.“ (Junus, 57)

Leave a comment