Vijesti

Liječenje slušanjem Kur’ana

Prije nego počnemo sa elaboracijom ove teme, spomenut ćemo kur’anski ajet u kome Uzvišeni Allah daje karakteristike uzvišene knjige Kur’ana, pa kaže:

{يا أيهاالناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاءُ لما في الصدور و هدى و رحمةُ للمؤمنين، قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرُ مما يجمعون}
„O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima. Reci: Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti nadaju, to je bolje od onoga što gomilaju.“ (Yunus, 57-58)

 

Kako slušanje kur'anskih ajeta ostavlja utisak na ćelije mozga?

Kako naučno tumačiti liječenje Kur'anom?
Da li Kur'an posjeduje snagu neviđenu?
 
Da biste ozbiljno shvatili ovu temu opisat ću vam slučaj koji se dogodio meni. Učeći Kur'an pokušavao sam da se družim sa njime što više vremena, pa čak i u snu ostavljao bih radio uključen i preko noći.
Nakon par mjeseci uočio sam velike unutarnje promjene. Osjećao sam kao da svaka ćelija drhti i prilagođava se glasu kojeg sam slušao. Kur'an sam učio ponavljajući sure više puta i to bi trajalo sve dok ne bi naučio suru. Tada sam imao običaj reći svom prijatelju da slušanje Kur'ana obavlja funkciju uspostavljanja programa ćelija mozga, i to u potpunom sastavu. To se dogodilo meni. Iznenadio sam se kada sam čuo da u zadnje vrijeme učenjaci pokušavaju da izliječe mnoge teške bolesti pomoću vraćanja i uspostavljanja programa ćelija u mozgu, koristeći se zvučnim talasima poput muzike. Mnogi učenjaci koji se bave ovom metodom liječenja, poput Amerikanke Ani Viliams, došli su do zapaženih rezultata.
Ali, ti rezultati su ograničeni zbog toga što muzika ima ograničene mogućnosti i ona nije u stanju da napravi veliki uticaj na moždane ćelije, kao što je u mogućnosti Kur'an.
Ono što je važno da se napomene jeste da su se dogodile mnoge promjene u pozitivnom smislu za vrijeme učenja Kur'ana. Osjećam da mi je tijelo jače nego što je bilo, osjećam da je moj imuni sistem dosta pojačan, osjećam da se moj odnos prema ljudima promijenio u pozitivnom smislu, Kur'an je u mojoj biti probudio osjećaj za mnoge talente i pregalaštvo. Kur'an razvija govornu, tj. retoričku mogućnost i zbog toga svi učači Kur'ana su dobri retoričari.
U tom kontekstu možemo konstantovati da uloga Kur'ana nije samo liječničke prirode. On svakako utiče na formiranje i izgradnju ličnosti i njegovog odnosa prema drugima, razvijajući u čovjeku snagu za usavršavanje, pohranjujući ga novim i svježim idejama i motivacijom za usavršavanje.

Naučne činjenice

Godine 1839. učenjak Henrik Vilijam Duf otkrio je da mozak reaguje na zvučne talase.
Zatim su učenjaci otkrili da su nervne ćelije mozga uvijek u stanju turbulencije i svaka ćelija reaguje na sebi svojstven način, jer situacija u kojoj se čovjek nalazi ostavlja tragove na moždane ćelije, tako da svaki incident ili stres izaziva određenu blokadu nervnih ćelija.
A sada, zbog važnosti nervne ćelije i njene uloge u ljudskom organizmu da nešto više kažemo o njoj.

Nervne ćelije

Nervni sistem obavlja svoje aktivnosti preko neurona, tj. nervnih ćelija, koje prenose impulse u obliku električnih signala. Svaki neuron gradi veze sa stotinama drugih neurona, formirajući na taj način gustu komunikacionu mrežu. Neki neuroni reaguju direkno na poruke primljene preko telesnih čula, poput sluha,vida i dodira. Ove ćelije brzo odašilju nervne impulse, koje prihvataju i sprovode drugi neuroni. Signali se usmjeravaju ka ciljnim ćelijama u mišićima, organima ili žljezdama, proizvodeći odgovarajući tjelesni odgovor. Osim neurona, nervni sistem sadrži ogroman broj drugih vrsta ćelija koje učestvuju u zaštiti i ishrani neurona.
Moždane nervne ćelije su stalno u iščekivanju, one su stalno u stanju uzbune, svaka ćelija u sebi sadrži sistem programa i ona sa bilionima drugih ćelija obitava u mozgu, spremna da na svaki poziv odgovori i izvrši svoj posao koji joj je Uzvišeni Stvoritelj programirao, gdje samim time veliča svoga Stvoritelja.
Učenjaci ukazuju da je svaki naš pokret i djelo proizvod određenih vibracija ćelija. Učenjaci također tvrde da svako izlaganje čovjeka određenim glasovima i frekvencijama izaziva određene promjene i vibriranju ćelija.
Tako postoje talasne dužine na koje nervne ćelije vibriraju vrlo živahno i pozitivno, da to u velikoj mjeri djeluje da se nervne ćelije podmlađuju i renoviraju, dok, s druge strane, imamo talasne dužine od kojih se nervne ćelije uznemiruju i čak odumiru. Zato se danas učenjaci bave izučavanjem problematike koje su to glasne dužine koje produžuju vijek nervnim ćelijama i renoviraju ih?
Kako otkriti šta odgovara nervnim moždanim ćelijama, a šta ne?
Učenjaci danas u svijetu rade na liječenju pacijenata, i to od najtežih bolesti, koristeći se zvučnim talasima. U tim svojim pokušajima napravili su određene pomake u liječenju duševnih i psihičkih bolesti, kao i ovisnosti od duhana, droga i alkohola.
Šta je onda pravi lijek?
Najbolji lijek za sve ove bolesti jeste Kur'an. Sve se ovo temelji na dugotrajnom i uspješnom  iskustvu. Imamo dosta slučajeva gdje je medicina digla ruke, a metode Kur'ana ostvarile svoj zadatak, jer slušanje i učenje Kur'ana renovira stabilnost nervnih ćelija, čini ih da budu djelotvorne i spremne za svaku akciju.
U biti svake ćelije nalazi se sistem vibracije koji stalno pulsira, spreman za akciju. To je sistem postavljen od strane Uzvišenog Gospodara. Nervne ćelije ne razumiju jezik, niti govor, već se odazivaju po sistemu frekvencija i turbulencija, isto kao što telefon radi po sistemu elektromagnetnih talasnih dužina, tj. onda kada odgovorimo vrši slanje govora.
Svaka nervna i bilo koja ćelija ima svoj sistem opstojanja i rada i taj sistem joj je urezan unutar nje sve do smrti. U slučaju bolesti ili bilo kog poremećaja dolazi do poremećaja funkcionisanja rada ćelija i tada mora doći do rekonstrukcije sistema i programa ćelija.

Nastavit će se

Leave a comment