Vijesti

Kurban Bajram

PITANJE: Dešavalo se često ranijih godina da početak ramazana i Ramazanskog bajrama ne bude u isti dan kod muslimana koji žive na različitim krajevima svijeta i na to smo se nekako navikli, jer smo prihvatili da se početak mjeseca ramazana utvrđuje pomoću pojave Mjeseca mlađaka, koji se negdje može vidjeti a negdje ne, što može izazvati razliku u danu nastupanja ramazana i bajrama koji se veže za njega.

Međutim, ono na što nismo navikli jeste da Kurban bajram započinje u različite dane kod muslimana Saudijske Arabije i naših prostora, tako da me zanima šta je razlog da se to desilo i da li početak obilježavanja Bajrama dan kasnije u odnosu na Saudijsku Arabiju ima negativnih posljedica u pogledu propisa koji su vezani za Kurban bajram i koji imaju svoje propisano vrijeme, kao što je slučaj sa klanjem kurbana i učenjem tekbira nakon farz namaza?

 

ODGOVOR: Ono što se desilo ove godine sa Kurban bajramom je pojava koja nije bila uobičajena za naše prostore, tako da je zaista izazvala dosta rasprava na ovu temu.

Činjenica je da se mjesec ramazan utvrđuje pomoću posmatranja Mjeseca, to jest pojavom mlađaka, a to je slučaj i sa ostalim mjesecima. Međutim, kada je u pitanju ramazan jave se oni koji posmatraju, a kada su u pitanju drugi mjeseci oni se ne javljaju, već se za njihov početak i kraj prihvata druga metoda utvrđivanja, a to su astronomski proračuni koji postoje i koji su danas, kada postoje savremena sredstva posmatranja, siguran način utvrđivanja početka lunarnog mjeseca, kao i sunčevog kalendara.

Žalosno je da se u 21. vijeku muslimani spore oko početka mjeseca posta, ili bilo kojeg drugog mjeseca, ne osvrćući se na posljedice toga po obični narod, jer narodu će, inšallah, biti kabul kako god da postupi, zato što je on dužan slijediti svoje vjerske vođe po pitanjima vjere.

Međutim, ono što se događa u svijetu među muslimanskim vođama govori o jednoj veoma bolnoj činjenici, a to je nepostojanje jedinstava među njima, makar na nivou izvršavanja važnih propisa, temelja vjere, kao što su ramazan i hadž, to jest Kurban bajram koji je vezan sa hadžom, a takođe i o neujednačenom odnosu pema nauci i naučnim dostignućima, tako da postoje jedni koji to poštuju, podržavaju i stavljaju u službu vjere i drugi koji imaju sasvim drugačiji odnos prema nauci i naučnim dostignućima. To, zapravo, govori o postojanju dva različita koncepta pristupa nauci i naučnim dostignućima među muslimanima, što je opet neprihvatljivo, jer prvi imperativ Poslaniku a.s. i vjernicima nije „obavljaj namaz ili hadž“, već „UČI, bavi se naukom u ime svog Gospodara Allaha dž.š. koji stvara“.

Ovakvi događaji su dovoljan razlog da se svi oni koji su na bilo koji način odgovorni za muslimane zapitaju šta su i koliko učinili na polju zbližvanja sa sebi sličnima, kako bi se izbjegli slučajevi različitog započinjanja ramazana ili bajrama u različitim dijelovima svijeta.

Ono što ovom prilikom želimo pomenuti, a što je još jedna bolna činjenica, jeste da ove pojave govore da su politika i želja za dominacijom pojedinih muslimanskih država ključni razlog za ova dešavanja, jer postoje oni koji koriste ovako važne datume za muslimane da skrenu pažnju na sebe i pokažu drugima koliko su oni važni i da se njihove odluke moraju poštovati, bez obzira na posljedice toga u praktičnom životu.

Mi muslimani, koji živimo u Srbiji, samo smo jedna mala tačka u cjelokupnom muslimanskom ummetu i po ovim pitanjima ne želimo preuzimati odgovornost na sebe i suditi ko je u pravu a ko nije od onih koji žele ostvariti svoj uticaj u cijelom muslimanskom biću, ali s druge strane nećemo dozvoliti da budemo moneta za potkusurivanje moćnih, već želimo dio svog emaneta i odgovornosti pred Bogom ispuniti onako kako će Allah dž.š. biti zadivoljan sa nama. Zato želimo dati svoj doprinos ka postizanju jedinstva među muslimanima, makar to bilo i djelimično, to jest na prostoru na kojem živimo, jer ćemo biti odgovorni, prije svega, za taj prostor. Ne možemo dozvoliti da se Bajram obilježava različito među muslimanima u Sandžaku ili Srbiji i kod naše braće u Bosni, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, Albaniji, Turskoj i drugih u širem okruženju, makar u tome bilo i odstupanje od odluke Ministarstva hadža Saudijske Arabije, koje se vrlo često oglasi par dana pred boravak hadžija na Arefatu i promijeni ranije utvrđeni datum Arefata, a samim tim i Bajrama i time izazove veoma teške posljedice sa kojima se suočavaju muslimani širom svijeta. Jer je pred njima težak izbor: da li slijediti uputstvo Ministarstva hadža koje se, prije svega, odnosi na organizovanje obreda hadža, ili slijediti takvim bez obzira na činjenicu da se od njega odstupilo od strane ove visoke instance.

Moje lično mišljenje jeste da, ukoliko već postoji neslaganje po ovom pitanju, potrebno je postupiti na način koji će muslimane jedne šire regije držati ujedinjenima, kako se ne bi desilo da jedna mahala ili grad bajramuje danas, a druga tek sutra, odnosno, ukoliko se jedinstvo ne može ostvariti na makro planu, onda treba krenuti sa mikro plana i nastaviti njegovo širenje dalje.

Što se tiče propisa klanja kurbana, učenja tekbira i sl., muslimani jedne regije koji postupe prema uputstvima svojih pretpostavljenih vjerskih vođa na tom prostoru neće imati negativnih posljedica od toga, jer odgovornost snose vođe. Zato klanje kurbana, koje ima svoje vrijeme, bit će ispravno ukoliko se izvrši u skladu sa važećom fetvom na tom prostoru, a takođe i učenje tekbira i svi drugi propisi koji su vezani sa danima Bajrama.

Mešihat Islamske zajednice u Srbiji je za dan početka Bajrama prihvatio odluku vrhovnog poglavara, to jest Reisu-l-uleme, Rijaseta IZ-e u BiH, koji je slijedio odluku Vrhovnog poglavara muslimana Turske.

Ovom prilikom želim čitaocima Glasa islama prenijeti stav Vijeća za fetve koje djeluje pri Rijasetu IZ-e u BiH i fetva-i-emina, koje se takođe oglasilo po ovom pitanju:  

Nažalost, ponovo je došlo do nepodudarnosti u datumu Kurban bajrama između odluke saudijskih vlasti i našeg Takvima. Treba reći da je u današnjim uslovima nužno astronomskim proračunima odrediti početak hidžretskih mjeseci, datume Bajrama i sl. ali, nažalost, tako još uvijek ne misle vlasti države koja odlučuje o danu boravka na Arefetu. Sve hadžije dužne su poštovati, a i poštuju, odluku saudijskih vlasti o toku izvršavanja hadžskih obreda, uključujući i dan stajanja na Arefatu, kao vrijeme Kurban bajrama u Mekki, jer je to u opštem interesu muslimana.

Rijaset je donio odluku da se kod nas postupa shodno Takvimu Rijaseta i sve konsekvence takve odluke snosi organ koji ju je donio. Nadat se je da će Allah ukabuliti koji god dan da se posti. Ko želi da posti na Dan Arefata neka posti u utorak kada su hadžije na Arefatu. Muslimani u našoj zemlji, kao i u dijaspori, neće pogriješiti ako usklade učenje tekbiri tešrika te druge propise vezane za Bajram sa odlukom Rijaseta. Odgovornost za takvu odluku je na Rijasetu, a ne na muslimanima koji po njoj postupaju

Leave a comment