Vijesti

Kur'an o bludu

Islam je uspostavio i pojednostavio sistem ženidbe, pa je zato skoro nečuveno da u prvom muslimanskom društvu ima slučajeva oboljelih ili inficiranih polnim bolestima.

Kaže Uzvišeni Allah dž.š.:
{و لا تقربوا الزنى إنه كان فاحشةً و ساء سبيلا} الإسراء 32
„I što dalje od bluda, jer je to razvrat, kako je to ružan put.“ (Al-Isra`, 32)

Čitajući dnevne novine „Vijesti Halidža“ od četvrtka 13.03.2008. god. nailazimo na vijest: „Četvrtina djevojaka Amerikanki u pubertetu inficirano je polnim bolestima.“
U svom redovnom izvještaju, kojeg objavljuju američki centri za suzbijanje i preventivu od bolesti, ukazuju da je svaka četvrta djevojka u pubertetu inficirana najmanje jednom bolešću prenesenom bludom. Isti izvori ukazuju na činjenicu da 2-3 miliona američkih djevojaka, čija je dob između 14. i 15. godine, tj. 26% ove populacije, boluje jednu od polnih bolesti čiji je uzrok virus zvani babilona i opasna bakterija zvana klamidija, kao i herpes i čuvena bolest zvana trajkomenizis. Jedna od poznatih medicinarki dr Sara Furhan, zadužena za američke centre za suzbijanje i preventivu bolesti, kaže: „Ono što smo otkrili, kao i rezultati do kojih smo došli, čini nas da budemo ozbiljno zabrinuti, jer koliko je mladih djevojaka koje su na udaru ovih zaraznih virusa i opasnih polnih bolesti, gdje će zbog posljedica mnoge od njih postati nerotkinje, a mnoge će dobiti rak grlića materice.“
Također, kaže čuveni američki dr Džon Daglas, direktor Odjela za zaštitu od prelaznih polnih bolesti: „Postoji veliki dijapazon činilaca koje učestvuju u ovako velikom broju inficiranih. Ova brojka je sigurno veća kada se inficiranima dodaju još zaraženi od: sifilisa, virusa side, gonoreje, hepatitisa a,b,c i mnogih drugih urinarnih infekcija.“
Tako se svakim danom sve više šire polne bolesti među djevojkama, što je rezultat slobode ispoljavanja i upražnjavanja strasti, bez ikakvih moralnih okvira, granica, odgovornosti, straha, i sve se to radi pod plaštom „slobodnog života“.
Nadamo se da će ovo biti i nama veliko upozorenje, jer vjerovatno da i kod nas nije situacija toliko sjajna. Sigurno je da je alarmantna i da svako treba uraditi ono što je u domenu njegove dužnosti i odgovornosti da se situacija popravi i da se moral, etika i lijep ahlak opet vrate u naše domove, gdje je njihovo mjesto. Da naše majke što bolje i odgovornije vaspitavaju svoje kćerke i sinove, čime će naše familije vratiti svoju ulogu u odgajanju mladih i dati svoj doprinos vraćanju vrijednosti čistoće, kako tjelesne tako i duhovne, našeg društva koje svakim danom tone u dubine mraka, a koje izaziva Božju srdžbu i kaznu.
Nije nam cilj dok iznosimo ove činjenice da nekoga branimo, a nekog napadamo. Cilj nam je da ukažemo na činjenicu da je društvo danas doživjelo svoju dekadencu i doživjet će je svakim danom sve više ukoliko Božja uputstva i preventive budu zamotani u peškire i stajali na „sigurnim“ mjestima, a omladina lutala ulicama i ulica im bila mjesto odgoja i vaspitanja!
Na kongresima u Kairu i Pekingu posvećenim emancipaciji žene, Zapadnjaci su tražili da se dozvoli sloboda abortusa za djevojke u pubertetu, seksualna sloboda, sloboda sklapanja braka istih polova… Islamske zemlje su se oštro usprotivile ovom pozivu koji dovodi do raspada moralnog sistema i svih etičkih mjerila u društvu.
Na pozive sa Zapada, upućene omladini da slobodno živi van moralnih okvira, pridružila su se pojedina udruženja koja se brinu o ljudskim pravima, a finansiraju se sa Zapada, ne obazirući se na katastrofalne posljedice takvog načina života po islamsko društvo.
Uzvišeni Allah dž.š. upozorava u ajetu, pa kaže:
{و لا تقربوا الزنى إنه كان فاحشةً و ساء سبيلاً}   الإسراء 32

„I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put.“ (Al-Isra`, 32)

U komentaru ovog ajeta, kaže islamski učenjak Abdurahman bin Sa`di: „Zabrana primicanja bludu upućuje na štetnost i opasnost samog djela bluda, zato što zabrana obuhvata sve načine i metode koji vode do bluda. Jer onaj ko se vrti i kreće ivicom provalije malo mu treba da u nju upadne, zato što mnogim bolesnim srcima ne treba mnogo pa da se slabost, koja se zove bolest srca, pretvori u strast koja nema granica i vodi užasu, a to je blud. To je razvrat koji ne zna za granicu, razum i moralna mjerila. Jer nemoral vodi kršenju Božjih propisa, brakova, oduzimanju i narušavanju prava žene, familijarne harmonije, sloge i zajedništva u braku.“
Ko odabere ovaj put, zaista je to njegov put koji vodi u najveći i najteži grijeh.
Jedna od štetnih osobina koju nanosi blud je i napad na moral i čast ljudi, napad i pokušaj poremećaja i rušenja bračnih odnosa, koji su vrlo osjetljivi. Sve ovo učestvuje i narušava familijarne odnose, zatim bespotrebno proizvodi ubacivanje i miješanje u familiju nezakonitih nasljednika, tako da se dešava da brat oženi sestru, a da ne zna da mu je sestra. Zatim dolazi do miješanja haram gena, što uzrokuje da dijete, kada otkrije da mu otac nije pravi otac, ubija majku i ubija oca. A kada brat i otac saznaju da im je sestra učinila zinaluk (blud) onda je ubijaju i idu u zatvor.
Na taj način se širi zinaluk (nemoral) i on se potajno pretvara u bolest, a ta bolest počinje da se prenosi onima koji čine blud, pa čiste žene i pošteni ljudi bivaju žrtve polnih bolesti, a da i ne znaju uzroke. Nažalost, bolesti se prenose na djecu, bližnje i komšije. Tako taj užasni put uzima svoj danak, jer se narušava Božji sistem i ravnotežu među ljudima.
Uzvišeni Allah dž.š. zabranjuje ovo gnusno djelo još od pogleda, kao preventiva, do oblačenja (golotinje) i izazivanja onoga ko je osobi šerijatski zabranjen.
Uzvišeni Allah dž.š. zna da je čovjek slabić u određenim situacijama i okolnostima, pa mu je propisao pravila kao preventivu da sačuva sebe i društvo od svakog zla i čak pomisli na njega. Islam je regulisao način ponašanja svih članova u kućama i javnim prostorima, zabranio osamljivanje žene sa strancem i regulisao sva pravila kako ne bi došlo do kršenja Božjih propisa u društvu iz želje da to društvo živi moralno čisto u harmoniji koja osigurava Božju pomoć i milost.
Islam je uspostavio i pojednostavio sistem ženidbe, pa je zato skoro nečuveno da u prvom muslimanskom društvu ima slučajeva oboljelih ili inficiranih polnim bolestima. Zato je prvo muslimansko društvo, a i sva koja se ravnaju po njemu, sačuvano od svih polnih bolesti, poput: raka grlića materice, sifilisa, side i drugih zaraznih bolesti.
Nailazimo na pojedine laike koji se ježe kada vide pokrivenu muslimanku koja svojim lijepim ponašanjem odudara od onoga čemu oni streme, a to je: golotinja, sloboda odijevanja, drugi oblicima nemoralnog života koji ženu bacaju u mrak i blato od kojeg se nikada ne može oprati. Pojedinci misle da sve sa Zapada ili Istoka treba uzeti i da to predstavlja idealno rješenje za sve krize u društvu, ne znajući da ono što nije dobro za društvo na Zapadu ili Istoku nije dobro ni za muslimansko društvo, ili ono što šteti moralu na Zapadu ili Istoku, šteti moralu muslimana. Trebamo razlikovati dobro od zla, jer dobro je dobro ma gdje se ono nalazilo, a zlo je zlo i gdje god da se nalazi ono je zlo i šteti društvu.
Molimo Uzvišenog Allaha dž.š. da nas učini od onih koji će preferirati Božje zapovjedi kod sebe i u svojim familijama.

Leave a comment