Vijesti

Još uvijek nisi pokrivena?

„O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati, pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i Samilostan je.“ (El-Ahzab, 59)

 

Hvala i zahvala pripadaju samo našem Gospodaru, Allahu dž.š. Onome Koji nas počasti blagodatima koje nemaju broja. Salavat i selam donosimo na Njegovog najodabranijeg roba, na Allahovog miljenika i poslanika, Muhammeda s.a.v.s., kojeg nam Milostivi iz raskoši Svoje neizmjerne milosti posla kao uzor, kao putokaz ka uspjehu i sreći. Uzvišeni Allah nas u 7. i 8. ajetu sure Eš-Šems upoznaje sa stanjem duše gdje kaže da duša shvata šta je dobro, a šta loše po nju. Uzvišeni se kune, između ostalog, dušom, pa kaže: „…Pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini!“ Allah je ljudskoj prirodi dao put odabira i svako će odabrati šta želi. Zato je i rekao u Kur'anu Časnom: „Nema prisile u vjeru…“ Šta to znači? Znači da te niko neće na silu natjerati da prihvatiš islam, ali ako si odlučila da prihvatiš islam kao vjeru, onda si dužna da prihvatiš i ono što ti je Allah kao pripadnici te savršene vjere propisao. Niko od nas nema pravo da se krije iza islama na način na koji mnogi danas čine!

 

Svako od nas ima ogledalo kući. Zašto se gledamo? Odgovor je jednostvan. Da vidmo kako izgledamo i korigujemo ono što ne valja od našeg spoljašnjeg izgleda. Međutim, Gospodar Uzvišeni doista brine o nama, pa nam je dao i ogledalo duše.

Allahov Poslanik a.s. je rekao: „Vjernik je ogledalo vjerniku!“ Kakvo sad ogledalo? E, upravo ogledalo našeg morala, našeg unutrašnjeg stanja… Kao ogledalo mu'minke primijetila sam jedan veliki nedostatak. Naše sestre nemaju hidžab! Naše sestre su odbacile hidžab! Naše sestre su okrenule lica od Allahovog propisa: „O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati, pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i Samilostan je.“ (El-Ahzab, 59) Kada sam neke od tih sestara upitala za razlog odbacivanja hidžaba, neke su iznijele svoje razloge, dok su druge, svjesne da me neće ubjediti u „opravdanost“ tih razloga, samo šutjele. Dobar broj sestara je rekao da još nisu sigurne da je to stroga obaveza. Subhanallah, osim što krše Allahove propise, one čak i vjeru Allahovu prilagođavaju sebi. Allahu ekber! Kaže Omer r.a.: „Bili smo nejaki, pa nas je Allah Uzvišeni ojačao islamom! Ako budemo tražili bilo šta mimo islama, bit ćemo poniženi!“ Pa evo odakle toliko problema u današnjem društvu? Odakle toliko razvoda brakova? Ako jedna muslimanka još uvijek nije odlučila da bude pokorna Allahu, Gospodaru nebesa i Zemlje, Onome koji joj dao život i sve blagodati, zar će biti sutra pokorna mužu? Zar će biti uzorna supruga i mati? Drage sestre, zar još uvijek sumnjate? Zar još uvijek niste sigurne, a svjesne ste da vaša sreća nije u izlascima i miniću, kafiću i momku koji vas ne poštuje?! Da vam je neko mimo Allaha propisao hidžab onda biste mogle naći načina da tražite opravdanje zbog odbacivanja hidžaba, međutim, to vam je naredba od Milostivog. To vam je poklon od Allaha, pa zar nećete  prihvatiti poklon od Gospodara Dženneta i Džehennema? Kada neka od sestara koja ne nosi hidžab bude posavjetovana da se pokrije, odgovara: ,,Ja sam vjernica, klanjam, čak i nafile, postim, udjeljujem na Allahovom putu, ali nisam ubijeđena da je pokrivanje stroga obaveza.“ Ako zaista radiš sve navedene stvari, kako to da u jedan dio Knjige vjeruješ, a drugi odbacuješ? Sve ove naredbe, zajedno sa naredbom o pokrivanju, nalaze se upravo u Kur'anu. Zar nisi čula za prijetnju koju je Uzvišeni uputio Jevrejima? Oni su prihvatali neke stvari iz njihove knjige, a druge odbacivali, jer nisu godile njihovim prohtjevima.

Uzvišeni kaže: „Kako to da u jedan dio Knjige vjerujete, a drugi odbacujete?! Onoga od vas koji čini tako stići će na ovome svijetu poniženje, a na Sudnjem danu bit će stavljen na muke najteže. – A Allah motri na ono što radite.“ (El-Bekara, 85)

Sestro, poniženje na dunjaluku, a vječna vatra na Ahiretu… Kada bi znala da će te neko poniziti, sve bi uradila da to spriječiš, pa spriječi poniženje koje će te zadesiti, ako ostaneš nepokorna Milostivom Allahu. Sjeti se Poslanikovih a.s. riječi: „Najblaža kazna stanovnicima vatre na Sudnjem danu bit će stavljanje žeravica na stopala; od nje će im ključati mozgovi kao što ključa kazan.“ (Buhari)

Kada je ovakva najblaža kazna na Sudnjem danu, šta tek reći o najžešćoj kojom Allah prijeti onima koji prihvataju jedan dio Knjige, a drugi odbacuju?! Ne, voljena, nećeš to dozvoliti sebi. Ti voliš Allaha, pa hajde dokaži Mu! Samo te korak, jedan korak dijeli od vječne sreće, jer vječna sreća je samo u pokornosti Onome koji će ti je dati.

Sestro, ti si biser, a samo se biser čuva… Ti si vrijedna, zato te je Allah zaštitio. Sestro, ne odbacuj hidžab zbog par godina, kojih ćeš se stidjeti dok si živa, a tek nakon života…

Sestro, kada odeš u prodavnicu i vidiš na rafu dvije čokolade: jedna bez folije, a druga fino upakovana, koju će se prije uzeti? Voljena sestro, svi argumenti su nevažeći pred Milostivim Gospodarom koji ti je JASNO naredio da hidžab moraš nositi.

Jedna sestra me je jednom upitala: „Mogu li se ja pristojno odijevati, kao da sam pokrivena, ali bez hidžaba?“ Odgovorih joj: „Odeš na ispit. Profesor ti postavi pitanje, recimo, da pričaš sve što znaš o Platonu. Ti počneš o Aristotelu. Šta misliš, da li ćeš položiti? Nee, još ćeš naljutiti profesora što pokušavaš da mu podvališ, a šta reći Gospodaru svih svjetova, kada Njemu Savršenom pokušavaš da podvališ nešto, kada mijenjaš Njegove zakone?!“

Još uvijek nisi odlučila da se pokriješ? Aaa, Allahov neprijatelj ti je baš blizak, pa zar ćeš mu dozvoliti da te pobijedi? Znam, imaš  problem, misliš da ti još nije „došlo“. Ok, hajmo ovako. Pokušaj nedjelju dana ovo da radiš. Pazi, samo nedjelju! Prije svega, upućuj svaki dan po nekoliko puta Allahu dovu da ti poveća ljubav prema Njemu, prema islamu i prema hidžabu. Slušaj predavnja o hidžabu. Pročitaj knjigu „Poklon sestri koja se još nije pokrila“. Potraži društvo koje je u vjeri, a obavezno izbjegavaj ono koje će te odvući u neki kafić i sl. Uzmi hidžab i isprobavaj kako ćeš izgledati u njemu.

Voljena sestro, znaš li šta kaže naš Miljenik o otkrivenim ženama? Poslušaj ovu poruku iz srca: „Bit će u mom ummetu ljudi koji će jahati na sjedlima, te će sa njih silaziti ispred vrata mesdžida; njihove žene bit će pokrivene, a otkrivene; na njihovim glavama bit će grbe poput kamiljih, pa ih proklinjite, jer su one doista proklete.“ (Ahmed)

Znaš li, draga sestro, šta znači biti prokleta? Znaš li da to znači biti udaljena od Allahove Milosti vječno, osim ako se pokaješ, pa te Allah učini od onih kojima je On, Milostivi, zadovoljan.

Nedavno sam čitala komentare onih kojima hidžab smeta, pa kažu da „hidžab nas tjera da budemo zaostali u odnosu na druge civilizacije i narode“! E pa, hajde logički da zaključimo. Nekada nije bilo odjeće, ljudi su na sve načine pokušavali da prekriju svoje tijelo. Međutim, kada je napredovala civilizacija, logično bi bilo da je više odjeće i da su žene više pokrivene. A doista, one koje hodaju gole ulicom podjećaju na ona afro-plemena, na zaostali svijet…

Pa, voljena sestro, vrijeme je! Hajde ustani, uzmi abdest i u ime svoga Gospodara stavi hidžab. Približi se Allahu, a On će se još više približiti tebi. Ostat će poslije ovoga ono „ne mogu“… Međutim, ti odaberi da li će biti: „Ne mogu da se pokrijem“ ili „NE MOGU DA ČEKAM DA SE POKRIJEM, INŠALLAH!“

 

 

Aida Rašljanin, studentica II godine FIS-a

Leave a comment