Vijesti

Ispitni rok: JUN 2013.

TERMINI POLAGANJA ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU

 

17 Jun
09:30 – Engleski jezik 1, 2 (Bolonjski studij); 3, 4 (predbolonjski studij)
10:00 – Islamska pedagogija; Komparativna pedagogija; Školska pedagogija
11:00 – Sociologija

18 Jun
11:00 – Engleski jezik 3 (Bolonjski studij)
08:00 – Ispiti kod dr. Sulejmana Topoljaka

19 Jun
08:00 – Ispiti kod dr. Šefika Kurdića
10:00 – Informatika
11:00 – Islamska kultura i civilizacija

20 Jun
10:00 – Sira
11:00 – Kur'anske znanosti

21 Jun
08:00 – Ispiti kod dr. Metina Izetija
10:00 – Metodologija NIR; Logika; Komunikologija 2
14:00 – Komunikologija 1
15:00 – Mediji

24 Jun
10:00 – Arapski jezik – sve godine (Pismeno)

25 Jun
09:00 – Kiraet 1, 2; Tedžvid
11:00 – Bosanski jezik 2 (Dr. Refik Sadiković)

26 Jun
08:00 – Islamska umjetnost
10:00 –  Ispiti kod prof. dr. Džemaludina Latića

27 Jun
09:30 – Edukacijska psihologija
10:00 –  Bosanski jezik ( Dr. Ismail Palić)

28 Jun
11:00 – 12:00 Akaid 1; Monoteističke religije; Interreligijski dijalog

1 Jul
10:00 –  Da'va 1, 2, 3
12:00 –  Uvod u hadiske znanosti; Hadis 2; Tematski hadis

2 Jul
10:00 –  Ibadat; Nasljedno pravo; Kazneno pravo; Pravna pravila

3 Jul
10:00 – Tefsir 1, 2

NAPOMENA: TERMINI NEZAKAZANIH ISPITA ĆE BITI NAKNADNO UTVRĐENI

Leave a comment