Vijesti

Drugi upisni rok

Na osnovu članova 45, 46, 47. i 48. Statuta,
Fakultet za islamske studije raspisuje

K O N K U R S

Za upis na prvu godinu studija u školskoj 2013/2014. godini

 

Pravo učešća na konkurs imaju svršenici medresa i srednjih škola IV stepena.
U drugom upisnom roku, dokumenta se predaju u periodu od 2. do 6. septembra, a prijemni će biti organiziran 9. septembra 2013. godine.

Kandidati su dužni da podnesu slijedeća dokumenta:
–    izvod iz matične knjige rođenih,
–    svjedočanstva svih razreda srednjeg obrazovanja,
–    diplomu o završenom četvorogodišnjem obrazovanju,

Nastava na Fakultetu organizirana je kao četvorogodišnji studij u skladu sa Bolonjskim procesom.

Dokumenta se predaju u Studentskoj službi Fakulteta. Za informacije kandidati se mogu obratiti nadležnoj službi Fakulteta, ul. Rifata Burdžovića 1, ili na tel: +381 20 51 00 190, e-mail: studentska.sluzba@fis.edu.rs

Leave a comment