Vijesti

Konkurs: Upis na master studije

fis-logotip

FAKULTET ZA ISLAMSKE STUDIJE

raspisuje

K O N K U R S
ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKOJ  2013/2014.GODINI

JEDNOGODIŠNJE DIPLOMSKE – MASTER STUDIJE – MSc.

Pravo na podnošenje prijave za upis imaju kandidati:

–    koji su završili četvorogodišnje bečelor studije ili VII-1 stepen, sa prosečnom ocenom iznad 8,00
–    koji su završili četvorogodišnje bečelor studije ili VII-1 stepen, sa prosečnom ocenom manjom od 8,00

Radi upisa organizuje se polaganje prijemnog ispita i intervju sa kandidatom, kao i polaganje kvalifikacionih ispita za kandidate koji imaju prosjek manji od 8 za upis na master studije.

UPISNI ROK:

Predaja dokumentacije obaviće se u periodu od 16.09. do 31.10.2013.godine
Prijemni ispit obaviće se 01.11.2013. godine
Rezultati prijemnog biće objavljeni 06.11.2013. godine
Upis primljenih kandidata obaviće se 11.11.2013. godine

Dodatne informacije na Fakultetu za islamske studije,  Rifata Burdžovića 1, 36 300 Novi Pazar, tel: (+381) 20 51 00 190, (+381) 20 316 904, www.fis.edu.rs e-mail: studentska.sluzba@fis.edu.rs; sekretar@fis.edu.rs

Leave a comment