Vijesti

Doc dr. Admir Muratović, predavač na predmetu ‘sociologija’

Rođen je 27. februara 1977.godine, od oca Murata i majke Hajrije,  u selu Bajevica, opština Novi Pazar, SciG.

Osnovnu školu završio je, kao učenik generacije, u Muru.

1992.godine upisuje Srednju školu, tačnije, istureno odjeljenje Alaudin medrese iz Prištine, kasnije Gazi Isa-beg medresa u Novom Pazaru.

Iste godine, 1996.,nakon završetka školovanja u novopazarskoj medresi, odlazi u Egipat,

gdje prvu godinu dana provodi učeći Arapski jezik, da bi se sljedeće, 1997.godine, upisao na prvu godinu Šeriatsko-pravnog fakulteta, Univerziteta Al-Azhar u Kairu.

Fakultet završava u roku,

Stiče zvanje diplomiranog šeriatskog pravnika.

2001.godine, nakon povratka sa studija stavlja se na raspolaganje Islamskoj zajednica Sandžaka koja ga angažuje kao imama centralne Arap džamije, i od prve godine ponovnog vraćanja vjeronauke u obrazovni sistem naše zemlje biva angažovan na mjestu profesora vjeronauke u novopazarskoj Gimnaziji, Ekonomsko-trgovinskoj školi, te Tehnoškoj školi u Novom Pazaru.

   Admir Muratović je radio i kao imam u džematu Mur, da bi od školske 2003/04 primljen za profesora u Gazi Isa-begovoj medresi, dje prvom i drugom razredu predaje predmet Fikh ( Islamsko pravo).

   Pored profesorskog mjesta u medresi Gazi Isa-beg, radio je kao imam džamije Ahmed Vojvoda u Novom Pazaru.

   Bio je Zamjenik Glavnog i odgovornog urednika glasila Mešihata IZ-e Sandžaka « Glas Islama» i urednik stranice « Svijet islama».

  Angazovan je kao profesor Sociologije u Gazi Isa-beg medresi.

  Pohađao je, sa dosta uspjeha, i Beogradsku Otvorenu školu o čemu svjedoče i diplome i priznanja.

  Učestvovao na nekoliko naučnih slupova u zemlji i inostranstvu na temu ljudska prava u Islamu, kao predstavnik Islamske zajednice.

  Bio predavač u letnjoj školi demokratije u organizaciji Sandžačkog odbora za ljudska prava.

  Bavi se i prevodilački radom.  

   2005. godine upisuje postdiplomske studije na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, Fakultet Humanističkih nauka.

   8. aprila 2006. godine odbranio je magistarski rad na temu: Medinska povelja – Polozaj manjina u svjetlu teorije i prakse, i stekao zvanje magistra iz oblasti drustveno-humanistickih nauka, odsjek: Ljudska prava u islamu.

2008. godine je doktorirao na istom univrzitetu na temu: Ljudska prava i Medinska povelja.

  Govori Arapski i Engleski jezik.

Oženjen je i otac jednog djeteta.

Leave a comment