Vijesti

Dan Fakulteta – dodjela diploma

Fakultet je i ove godine organizirao manifestaciju Dani bošnjačke kulture tokom koje je održan niz predavanja kao i izložba slika islamske umjetnosti. Na manifestaciji su učestvovali i umjetnici iz Bosne i Hercegovine, kao i Mekedonije.
Fakultet za islamske studije nastavlja svoju tradiciju najranijih vjersko-obrazovnih ustanova u Sandžaku, koje su nastale u vrijeme Osmanlija od 1461. do 1912. godine. Zapravo, prva obrazovna institucija u Sandžaku je nastala 1461. kada su postavljeni temelji Novom Pazaru i sagrađene prve vjersko-obrazovne ustanove.

S afirmacijom vjerskog i nacionalnog identiteta sandžačkih Bošnjaka tokom navedenih devedesetih godina otvorio se prostor slobodnijem vjerskom djelovanju, što je rezultiralo ponovnim reaktiviranjem vjersko-prosvjetnih ustanova i institucija. Od samog svog osnivanja Mešihat islamske zajednice Sandžaka je radio na unapređenju vjersko-prosvjetnog sistema, pa je tako na zasijedanju Sabora islamske zajednice Sandžaka, održanom 12.01.2001. godine donijeta odluka o osnivanju Islamske pedagoške akademije u Novom Pazaru. Kasnije, odlikom sabora Islamske zajednice u Srbiji, Islamska pedagoška akademija prerasta u Fakultet za islamske studije. Preimenovanje je donijelo i promjenu radnog prostora. Iz učionica u objektu medrese, Fakultet za islamske studije je premješten u zgradi Islamske ustanove u centru grada. Na ovom mjestu je bila sagrađena prva džamija u Novom Pazaru koja je porušena 1461. godine, a na njenim temeljima je sagrađena zgrada islamskih ustanova 1938. godine. Godine, 1948. ova zgrada je nacionalizovana da bi, Zakonom o vraćanju imovine vjerskim zajednicama 2006. godine, Islamska zajednica ponovo preuzela ovaj objekat na upotrebu i raspolaganje. Nakon što je zgrada sačuvana od daljeg otuđivanja, Islamska zajednica je, postavši njen punopravni vlasnik, odlučila da u njoj smjesti Fakultet za islamske studije, gdje su se našli povoljni uslovi za izvođenje nastave.
Fakultet za islamske studije je, bez sumnje, udario temelje visokom školstvu u Sandžaku, a Novi Pazar je postao studentski grad, trasirajući put novoosnovanim univerzitetima.
Fakultet je potpisao ugovor sa Islamskim pedagoškim fakultetom u Zenici i Islamskim pedagoškim fakultetom u Bihaću.

„Osnivanje Fakulteta za islamske studije je bila davnašnja želja naših muslimana, muslimana Bošnjaka koji su u svojoj teškoj povijesti oduvijek imali problema institucionalnog organizovanja i sistematskog očuvanja svog vjerskog kulturnog i nacionalnog identiteta. Međutim, Islamska zajednica je posljednjih dvedeset godina izgradila institucije, a sigurno jedan od fundamenata je Fakultet za islamske studije, koji je danas utemeljena islamska bošnjačka kulturološka institucija. Osnivanjem Fakulteta za islamske studije Islamska zajednica je pokazala visoku svijest o pootrebi daljeg razvoja islamske misli. Mi smo svjesni emaneta i zadataka da nam nije obaveza sačuvati samo postojeći već i dalji razvoj islamske misli. Stoga je značaj  Fakulteta za islamske studije mnogo širi od lokalnog. Zapravo on ulazi u obom naše svestrane afirmacije. Naš Fakultet je osnovan na kuransko-sunetskim i savremenim osnovama i sigurno je da će u tom pogledu pružiti najdragocjeniju pomoć. On će pomoć da se ta osnova, osnova islama što jasnije i transparentnije razumije. Fakultet za islamske studije je najveća vjersko prosvjetna naučna islamska ustanova i s obzirom na potrebe savremeno vjerskog života i dileme koje je donio savremeni razvoj zadataka Fakulteta je dvodimenzionalnog karaktera. Prvi zadatak našeg Fakulteta je naučni odnosno razrada interpretacije islamske misli koje Fakultet ostvaruje kroz razne manifestacije, tribine i međunarodne konferencije, koje je do sada i koje će ubuduće Fakultet, ako Bog da, organizirati.  Drugi zadatak je obrazovanje ali o idgajanje viskoko kvalifikovanog kadra i ovo je ključni faktor koji čini naš Fakultet nad ostalim“, rekao je Dekan Fakulteta za islamske studije, dr. Hfz. Almir Pramenković i ovom prilikom čestitao diplocima.

 

Nakon izlaganja Dekan je uručio diplome svršenicima Fakulteta za islamske studije, kojih je ove godine bilo trinaest i to su:

1.    Ahmetović (Rušo) Selma iz Novog Pazara, diplomirala na temu „Bošnjački porodični običaji u Sandžaku u svjetlu sunneta Muhammeda, s.a.w.s.“

2.    Gluhavičanin (Iljaz) Senad iz Novog Pazara, diplomirao na temu „Historija novopazaraskih džamija i XV i XVI vijeku.“

3.    Hadžić (Nedžib) Hankija iz Sarajeva, BiH

4.    Hasanović (Redžep) Suada iz Novog Pazara, diplomirala na temu „Praznik St. Valentin i blagdan Bajram kod učenka IV godine srednje škole Gimnazije.“

5.    Hodžić (Husein) Ramiza iz Ljeskove, Tutina, diplomirala na temu „Čestitost Merjeme kroz prizmu Kurana i Biblije.“

6.    Hot (Ćazim) Amela iz Tutina, diplomirala na temu „Mišljenje i inteligencija.“

7.    Hot (Ramo) Aldin iz Tutina, diplomirao na temu „Pokret Mladi muslimani kod Bošnjaka.“

8.    Muratović (Izet) Halisa iz Novog Pazara, diplomirala na temu „Poimanje Božje milosti kroz prizmu islama i hrišćanstva.“

9.    Pelinković (Dino) Sanela iz Bara (Crna Gora), diplomirala na temu „Uloga žene u društvu po uzoru na Merjem.“

10.    Pepić (Ibrahim) Eldin iz Rožaja (Crna Gora), diplomirao na temu „Uloga i značaj vakufa u Rožajama.“

11.    Radončić (Husnija) Elmina iz Gusinja, (Crna Gora), diplomirala na temu „Islamska kultura i civilizacija u Gusinju i okolini.“

12.    Zilkić (Nedžib) Šefika iz Novog Pazara, diplomirala na temu „Međuzavisnost fizičko-zdravstvenog i intelektualnog vaspitanja.“

13.    Zukorlić (Jakub) Edib iz Tutina, diplomirao na temu „Važnost i značaj hutbe u islamskom dawetu.“

Islamska zajednica u Srbiji i Fakultet za islamske studije dodjeljuju zahvalnicu za doprinos utemeljenju, razvoju i afirmaciji Fakulteta. Zahvalnica ove godine pripala je profesoru, dr. Metinu Izetiju, koju mu je ovom prilikom uručio Dekan FIS-a Almir Pramenković.

Svim prisutnim, a posebno diplomcima bilo je izuzetno drago što im se obratio prvi dekan Fakulteta za islamske studije, tada Islamske pedagoške akademije, glavni muftija Muamer ef. Zukorlić, koji je ovom prilikom čestitao diplomcima i poželio im puno hajra i sreće u daljem intelektualnom amgažmanu, jer je znanje okean bez dna i nikada se ne može u potpunosti istražiti, ali znaju oni koji se bave naukom kakav je to užitak.

Ovaj program je bio obogaćen ilahijama koje je izveo akademski hor Fakulteta za islamske studije.

 

Aida Rašljanin

Leave a comment